Gedachten Uitpluizen 3.0

Virtual Reality (VR) behandeling voor paranoia werkt. En hoe!

Gedachten Uitpluizen

In Nederland heeft de eerste serieuze trial gelopen waarin cliënten met paranoia en veel vermijdingsgedrag (zoals niet buiten durven komen) met VR werden behandeld. In de virtuele wereld werden ze aan buiten-situaties blootgesteld en moesten ze oefenen met toenadering i.p.v. vermijding. Ook achterdochtige opvattingen werden onder de loep genomen. De effecten waren indrukwekkend. Zie hier voor meer wetenschappelijke achtergrond, zojuist gepubliceerd in The Lancet. VR implementeren kost wat, maar veel GGZ-instellingen zijn ertoe bereid. De kosten voor de VR-apparaten dalen […]

Lees verder

Laatste Nieuws

Maakt het uit of je patiënt zijn stemmen in het hoofd of door de oren hoort?

2 juni 2018

Gedachten Uitpluizen

Hoe stemmen horen beleefd wordt, verschilt per persoon. Al sinds de 19e eeuw zijn de wetenschappers het er nog niet over eens geworden of het uitmaakt[...]

Lees verder

Interpersoonlijke factoren bij paranoia

2 juni 2018

Gedachten Uitpluizen

Ben ik achterdochtig omdat ik mijn fragiele zelfbeeld wil verdoezelen door anderen te beschuldigen en verdenken? Of ben ik achterdochtig omdat de were[...]

Lees verder

Negatieve stemmeninhoud verklaart de relatie tussen een beschadigende kindertijd en lijdensdruk ten gevolge van stemmen horen

2 juni 2018

Gedachten Uitpluizen

Hoe komt het dat de ene stemmenhoorder wel lijdt onder zijn stemmen en de andere niet? In de cognitieve theorie overheerst de idee dat dit te maken he[...]

Lees verder

Metacognitieve Reflectie en Inzicht Training bij schizofrenie

2 juni 2018

Gedachten Uitpluizen

Veel mensen met schizofrenie ervaren moeilijkheden met hun metacognitief vermogen. Dit betekent dat zij moeilijker kunnen reflecteren op hun gedachten[...]

Lees verder

Therapeutische Technieken en Vaardighedenboek

Therapeutische Technieken en Vaardighedenboek In het Gedachten Uitpluizen protocollenboek dat te koop is via onze webshop staan zeven cognitief gedragstherapeutische protocollen voor psychotische klachten beschreven. Hierin wordt regelmatig verwezen naar cognitief-gedragstherapeutische technieken en vaardigheden. In het gratis  digitale therapeutische technieken en vaardigheden boek staan de details van deze technieken en vaardigheden beschreven. Het boek is gratis en mag verspreid worden, sterker nog, dat willen wij graag, zodat nog meer mensen CGT op een goede manier toepassen. Ja, u mag ook […]

Lees verder