Gedachten Uitpluizen 3.0

Gedachten Uitpluizen, de protocollen

Terugkijkend was het al in de eerste versie van Gedachten Uitpluizen zichtbaar. Het gaat om het uitpluizen van de overtuigingen die de patiënt over zijn vreemde belevingen heeft, en om het verminderen van de gedragsimpact. We richtten ons destijds echter vooral op stemmen en achterdocht, passend bij schizofrenie en andere ‘klassieke’ psychotische beelden. In versie 2.0 ging het ook om de co-morbide stoornissen die het effect van de psychotische symptomen sterk beïnvloeden. In de huidige versie 3.0 staat het psychotisch […]

Lees verder

Laatste Nieuws

De rol van dissociatie en zelfbeeld in de relatie tussen trauma en psychose

24 juli 2015

Met trauma in de kindertijd wordt bedoeld: fysiek, seksueel of emotioneel misbruik en emotionele of fysieke verwaarlozing voor het 17e jaar. De relati[...]

Lees verder

Stress op straat en achterdocht

24 juli 2015

Mensen met overmatige achterdocht hebben vaak grote moeite met naar buiten gaan. Vooral drukke en lawaaierige omgevingen activeren iemands achterdocht[...]

Lees verder

Stemmen horen en stemmingsstoornissen

24 juli 2015

Dat stemmen horen bij vriend en vijand binnen en buiten de GGZ voorkomt weten we. Maar wat weten we eigenlijk over de prevalentie, de verschijningsvor[...]

Lees verder

Hoe zit dat nou met stemmen horen en dissociatie?

24 juli 2015

Veel onderzoek naar de oorzaak van stemmen horen heeft zich geconcentreerd op de rol van cognitieve vertekeningen en defecten (zoals de ‘bronmonitor[...]

Lees verder

Therapeutische Technieken en Vaardighedenboek

Therapeutische Technieken en Vaardighedenboek In het Gedachten Uitpluizen protocollenboek dat te koop is via onze webshop staan zeven cognitief gedragstherapeutische protocollen voor psychotische klachten beschreven. Hierin wordt regelmatig verwezen naar cognitief-gedragstherapeutische technieken en vaardigheden. In het gratis  digitale therapeutische technieken en vaardigheden boek staan de details van deze technieken en vaardigheden beschreven. Het boek is gratis en mag verspreid worden, sterker nog, dat willen wij graag, zodat nog meer mensen CGT op een goede manier toepassen. Ja, u mag ook […]

Lees verder