Archief

Geen Imap, maar iMAPS!

iMAPS: imagery rescripting als behandeling voor paranoïde wanen en de daaraan gekoppelde negatieve kernopvattingen. Het artikel biedt een grondige samenvatting van literatuur over imagery in paranoia, PTSS, nachtmerries, en van zelfbeeld, kernschema’s en rescripting; allemaal ten behoeve van een behandelhandleiding. Gelardeerd met case studies! Geen artikel om samen te vatten, maar om te … lezen!! Het is de nieuwsbrief-lezer wel bekend: intrusieve, angstwekkende mentale beelden, oftewel negative imagery, luxeren en bestendigen psychosen. Beelden van oude trauma’s of stressmomenten en flash […]


Van intrusies en negatieve opvattingen rondom trauma naar stemmen horen en wanen

We weten dat er een specifieke relatie is tussen het meemaken van trauma in de kindertijd en het ontwikkelen van een psychose. Een opvallende bevinding waarover we berichtten (Hardy et al., 2016) was dat er voor het eerst gevonden werd dat de relatie tussen trauma en stemmenhoren niet gemedieerd werd door intrusieve herinneringen. Althans, het ging in dat onderzoek om mensen met een terugval in psychose, waardoor de uitkomsten vooral iets zeiden over het voortbestaan van de psychotische klachten (de […]


Hebben negatieve levenservaringen invloed op vorm en functie van stemmen horen?

“…Hij zegt dat ik me geen zorgen hoef te maken. Hij zegt dat hij voor me zal zorgen…” “…Ja, ze praat over mijn lichaam, ik kan er niet eens over praten, het is zo’n smerige taal…” Er bestaan grote verschillen onder stemmen hoorders in wat zij horen. Waarom hoort de een de goedwillende stem van God en de ander de kwaadwillende stem van moeder? Heeft dat mogelijk te maken met de aard van negatieve ervaringen in het leven? Kan stemmen […]


Vroege traumatisering, hechting en psychose

Waar we vroeger geneigd waren te denken in nature of nurture, wordt tegenwoordig vooral gekeken naar hoe deze twee elkaar beïnvloeden. Er is bijv. steeds meer bewijs dat omgevingsfactoren voor veranderingen in genetica kunnen zorgen. Niet gek dus dat er nu veel onderzoek wordt gedaan naar de invloed van vroege traumatische ervaringen bij onder andere het ontstaan van psychose . We weten steeds meer over hoe vroege traumatische ervaringen een rol spelen bij het ontstaan van o.a. angstklachten, somberheidsklachten en […]


Implementeren is het echte innoveren…

In de Zorgstandaard Psychose, neemt CGT een belangrijke plaats in. Zouden de meeste mensen met psychotische klachten ook CGT krijgen? En als ze CGT krijgen is de therapeut dan voldoende deskundig opgeleid? CGT bij psychotische klachten is een hoog specialistische vorm. Alleen lezen is niet voldoende, training en supervisie zijn gewoon noodzakelijk. Gedachten Uitpluizen is in Nederland het protocol voor de behandeling van psychotische klachten.  Maar op hoeveel plekken is het beschikbaar voor patienten? Weten patienten wel dat ze recht […]


Virtual Reality (VR) behandeling voor paranoia werkt. En hoe!

In Nederland heeft de eerste serieuze trial gelopen waarin cliënten met paranoia en veel vermijdingsgedrag (zoals niet buiten durven komen) met VR werden behandeld. In de virtuele wereld werden ze aan buiten-situaties blootgesteld en moesten ze oefenen met toenadering i.p.v. vermijding. Ook achterdochtige opvattingen werden onder de loep genomen. De effecten waren indrukwekkend. Zie hier voor meer wetenschappelijke achtergrond, zojuist gepubliceerd in The Lancet. VR implementeren kost wat, maar veel GGZ-instellingen zijn ertoe bereid. De kosten voor de VR-apparaten dalen […]


Promotie Helga Ising

Vrijdag 7 juli 2017 promoveerde Helga Ising aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het onderzoek naar vroegdetectie, risicoprofilering en proactieve interventie bij patiënten met een verhoogd risico op psychose. Helga verdedigde haar proefschrift uitstekend en daarmee behaalde zij haar welverdiende doctorstitel. U kunt haar proefschrift hier lezen. Het onderzoek van Helga sluit aan op het werk van Early Detection and Intervention Evaluation (EDIE-NL) onderzoekers Dr. Judith Rietdijk, Dr. Sara Dragt en Dr. Rianne Klaassen. Onderzoek naar de ontwikkelingsstadia van […]


Behaalde resultaten op de korte termijn bieden geen garantie voor de toekomst

Hoe lang blijft het effect van Vroege Interventie Psychose-programma’s (VIP) eigenlijk behouden? Misschien wel helemaal niet zo lang, blijkt uit enkele studies! Moet en kan dat niet beter? vroegen deze onderzoekers zich af. Psychotische stoornissen staan wereldwijd hoog genoteerd als ziekten met een grote ziektelast, zowel persoonlijk als maatschappelijk. Vandaar ook het grote belang van preventie- en vroege interventie programma’s (VIP). Mensen met een eerste psychose hebben baat bij specifieke VIP-programma’s. VIP duurt normaliter 1 tot 2 jaar en is […]


Gezond psychotisch oud worden zonder GGZ – kan dat?

“U bent lekker normaal paranormaal. Gefeliciteerd met uw goede set van beschermende factoren voor psychose! Voor u geen GGZ!” Inderdaad, je leest het goed. Want positieve psychose symptomen maken de stap naar professionele hulp lang niet bij iedereen noodzakelijk. Met goede bescherming door allerlei factoren kunnen deze symptomen mindful en maatschappelijk inpasbaar in goede gezondheid een leven lang mee gaan! Maar welke mensen maken die stap naar de ggz dan wél voor hun psychoseklachten? Zijn zij dan niet ‘beschermd’? Hebben […]


Gedachten Uitpluizen

Terugkijkend was het al in de eerste versie van Gedachten Uitpluizen zichtbaar. Het gaat om het uitpluizen van de overtuigingen die de patiënt over zijn vreemde belevingen heeft, en om het verminderen van de gedragsimpact. We richtten ons destijds echter vooral op stemmen en achterdocht, passend bij schizofrenie en andere ‘klassieke’ psychotische beelden. In versie 2.0 ging het ook om de co-morbide stoornissen die het effect van de psychotische symptomen sterk beïnvloeden. In de huidige versie 3.0 staat het psychotisch […]