Archief

De zorgstandaard psychose.

De zorgstandaard psychose is uitgekomen. Hij is downloaden vanaf hier: http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/project/zorgstandaard-psychose/   Waarin verschilt de zorgstandaard van de multidisciplinaire richtlijn? Een eerste verschil met de multidisciplinaire richtlijn is de doelgroep lezers. Het was de bedoeling dat de zorgstandaard vooral consumenteninformatie zou bevatten over de zorg en de te verwachten resultaten daarvan. De tekst is inderdaad toegankelijker geworden dan de multidisciplinaire richtlijn, maar een koopgids voor patiënten is het nog lang niet.   Een tweede belangrijk verschil is dat deze zorgstandaard […]


WvdT Angst voor terugval

Voor veel mensen is het doormaken van een psychose een nare, soms zelfs traumatische ervaring. Zowel cliënten als therapeuten zijn er daardoor op gebrand een terugval zo goed mogelijk te voorkomen. Psychose klachten kunnen ontstaan of toenemen in tijden van spanning en stress. Om terugval te voorkomen, lijkt het dan ook logisch om stress en spanning zoveel mogelijk te vermijden. Om deze reden vragen veel cliënten en therapeuten zich af of het wel verstandig is om na een psychose weer […]


WvdT CGT is….

Bij CGT denken de meeste mensen voornamelijk aan technieken, formulieren, protocollen en richtlijnen.  Maar wat is CGT nu eigenlijk? Regelmatig komt de vraag naar voren wat is dat nou, CGT? Of de opmerking: “Ik heb al CGT gehad en dat hielp niet.” Hoe kun je dan iets zeggen over of het wel of niet CGT is geweest? Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij op basis van een gepersonaliseerde casusformulering samengewerkt wordt om de doelen van de patiënt te bereiken […]


WvdT Vroegdetectie en vroeginterventie

FACT Sheet Vroegdetectie en vroeginterventie Mark van der Gaag , 30 september 2016 Doel: Voorkomen van een eerste psychotische episode bij hulpzoekende jonge mensen met een niet-psychotische as-1 stoornis, subklinische psychotische symptomen en sociaal verval. Detectie: Alle hulpzoekenden tot 35 jaar bij basis generalistische en gespecialiseerde ggz worden gescreend met de Ervaringenlijst (PQ – 16; Ising et al., 2012). De screeningslijst heeft een sensitiviteit van 87% en een specifiteit van 87% en een positief predictieve waarde van 44%. Dat wil […]


WvdT CGT in groepen?

“Wij doen in onze instelling aan CGT bij psychosen, we hebben hartstikke leuke groepen!” Kun je Gedachten Uitpluizen in een groep? Gedachten Uitpluizen is cognitieve gedragstherapie voor cognitieve gedragstherapeuten of therapeuten in opleiding onder leiding van een supervisor. Het richt zich op de cognitieve therapie bij psychose of psychose-achtige belevingen bij mensen met een ultrahoog risico. Er zijn protocollen voor achterdocht, drie stemmenprotocollen (rondom drie verschillende dominante emotionele reacties op stemmen, angst, somberheid, schaamte), een protocol voor geesten, djinss en […]


UHR PQ 16

“Hoe ga ik om met de uitslag van PQ 16? Wat zeg ik tegen een cliënt die hier hoog op scoort” Naar aanleiding van de positieve onderzoeksbevindingen in Den Haag en omstreken op het gebied van de vroege detectie en behandeling van mensen met een ‘at risk mental state’, is er in verschillende instellingen gestart met deze wijze van screenen en behandelen. De verhoogde risico groep wordt opgespoord met behulp van een screenende vragenlijst gericht op bijzondere ervaringen (PQ16). Een […]