Therapeutische technieken en vaardigheden boek

In het Gedachten Uitpluizen protocollenboek dat te koop is via onze webshop staan zeven cognitief gedragstherapeutische protocollen voor psychotische klachten beschreven. Hierin wordt regelmatig verwezen naar cognitief-gedragstherapeutische technieken en vaardigheden. In dit digitale therapeutische technieken en vaardigheden boek staan de details van deze technieken en vaardigheden beschreven. Het zijn de “gewone” CGT technieken die natuurlijk ook gewoon bruikbaar zijn voor alle andere behandelingen..

Het boek is gratis en mag verspreid worden, sterker nog, dat willen wij graag, zodat nog meer mensen CGT op een goede manier toepassen. Ja, u mag ook delen overnemen, maar natuurlijk wel met een goede bronvermelding šŸ™‚

In samenwerking met de VGCt zijn bij 10 technieken nieuwe videodemonstraties gemaakt! Deze verschijnen binnenkort. We hebben een promo gemaakt waardoor u een idee krijgt hoe die filmpjes eruit gaan zien. Hou de nieuwsbrieven van VGCt en GU in de gaten zodat u als een van de eerste de filmpjes kunt bekijken!

Dit zijn de onderwerpen van de nieuwe filmpjes

  • Het onderscheiden van de vijf Gā€™s en een G-schema maken (Colin vd Heijden)
  • De neerwaartse pijltechniek (Claudi Bockting)
  • Socratisch interviewen (Martin Appelo)
  • Kansberekening (Joost Baas)
  • Taartpunttechniek (Mark van der Gaag)
  • Historische toets (Kim Helmus)
  • Gedragsexperimenten (Marcel van den Hout)
  • Exposure (Agnes van Minnen)
  • Meerdimensionaal evalueren (David van den Berg)
  • Contraconditioneren (Kees Korrelboom)  De hoofdstukken van dit boek hebben steeds dezelfde opbouw. Van elke techniek of vaardigheid wordt allereerst beschreven wat het toepassingsgebied is: waarbij en wanneer u deze techniek of vaardigheid toepast. Vervolgens beschrijven wij beknopt de rationale en de te doorlopen stappen in de uitvoering ervan. Wij illustreren de techniek of vaardigheid ook aan de hand van een klinisch voorbeeld of voorbeeldgesprek (transcript). En we sluiten elk hoofdstuk af met een beschrijving van enkele valkuilen en tips.

  Mist u iets in dit boek, heeft u iets toe te voegen, of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via de website.