Ca. 40% van SGGZ ptn heeft of functioneert op niveauvan ZB/LVB

Ongeveer alle psychische stoornissen komen vaker voor bij zowel kinderen als volwassenen met ZB/LVB dan bij de algemene populatie.

Ca. 30-40% volwassen ZB/LVB heeft psychiatrische stoornis
Ca. 10% volwassen algemeen heeft psychiatrische stoornis

(Sheehan R., Hassiotis A., Walters K., Osborn D., Strydom A., Horsfall L. Mentalillness, challenging behaviour, and psychotropic drug prescribing in people withintellectual disability: UK population based cohort study. BMJ 2015; 351: h4326.)

Op deze plek willen we relevante informatie bij elkaar brengen. Heb je mooi materiaal of goed links op het gebied van LVB en psychose/EPA? Mail ons!

kenniscentrum LVB

VGCT voor ZB/LVB

GGZ Rivierduinen – behandelmodules

NJI – richtlijnen, standaarden, kennisbank

 

HERKENNEN VAN LVB IN DE GGZ EN VAN GGZ-PROBLEMATIEK IN DE LVB-ZORG

Uit onderzoek blijkt dat rond de 40% van de patiënten in de GGZ  functioneert op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB). Het komt dus vaker voor dan over het algemeen in de GGZ wordt gedacht. Als een LVB niet wordt herkend, is de kans van slagen van de behandeling klein en kan het zelfs een tegenovergesteld effect hebben, omdat bejegening, diagnostiek, behandeling niet aansluiten bij een LVB. Download: Informatiebronnen LVB en Psychiatrie