Smoelenboek

Er zijn veel mensen bezig met Gedachten Uitpluizen in hun werk. Op deze pagina geven we een overzicht van hen die actief deelgenoot zijn van de Pluizen Community. Ze geven les in allerlei opleidingen en/of betrekken het Pluizen gedachtegoed binnen de supervisie die zij geven. Ook leveren zij bijdragen in de vorm van materialen voor de website of het Pluizen onderwijs.

Merije van Arragon – van Dam

Merije van Arragon – van Dam is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut) bij Pro Persona. Na jarenlang met de doelgroep psychose te hebben gewerkt (UMCU kliniek en stemmenpoli en het EDI team bij ABC) werkt zij momenteel bij verschillende afdelingen ihkv haar opleiding.

Voor Gedachten Uitpluizen geeft zij les aan GZ-psychologen in opleiding. De komende jaren die zij buiten de psychosezorg werkt wil ze graag gebruiken om ‘Gedachten Uitpluizen’ bekendheid te geven bij collega’s. Collega’s te enthousiasmeren over de vele mogelijkheden die er zijn om deze doelgroep een effectieve behandeling te geven. Het bijzondere aan Gedachten Uitpluizen vindt zij dat het een groep betreft die elkaar op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen, ambitieus zijn en ernaar streven om de zorg zo goed mogelijk te maken voor mensen met psychotische klachten.

Joost Baas

Joost Baas is GZ-psycholoog en hij heeft een eigen praktijk (www.HenB.com). Eerder werkte hij in de chronische psychiatrie (EPA) en sociale psychiatrie (FACT). Hij is mede auteur van het CGT Pluizen boek en het Techniekenboekje.  Hij is voorzitter van de Stichting Cognitie en Psychose en zit achter de website en info@gedachtenuitpluizen.nl. Hij geeft sinds jaar en dag veel cursussen onder andere op het gebied van CGT (Gedachten Uitpluizen, basis- en vervolg-cursussen). Hij is supervisor/leertherapeut VGCt en supervisor Schematherapie en NvvH.

Hij is erg enthousiast over GU omdat het zo’n inspirerende club is die zich ook steeds verjongt. Dit geldt zowel voor de mensen die er actief zijn als voor de inhoud. Speerpunt voor de komende jaren is het implementeren van GU, want nog maar een fractie van de patienten met psychose krijgt een goede CGT behandeling.

David van den Berg

David van den Berg is Klinisch Psycholoog/psychotherapeut, senior onderzoeker en specialismeleider psychose bij Parnassia Groep in Den Haag en hij geniet gastvrijheid aan de Vrije Universiteit. Hij is supervisor bij de VGCt en is gespecialiseerd in de psychologische behandeling van psychose en PTSS. Hij is bestuurslid van de stichting Cognitie en Psychose (gedachten uitpluizen) en van de sectie stemmen, achterdocht en andere bijzondere belevingen van de VGCt en hij is EMDR practitioner. David promoveerde (cum laude) aan de Vrije Universiteit op onderzoek naar traumagerichte behandeling bij mensen met psychosen (TTIP). Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het testen van (nieuwe) psychologische interventies voor mensen met psychosen en op het vergroten van ons inzicht in werkingsmechanismen van deze behandelingen. Hij is tevens projectleider van verschillende innovatieprojecten waarbinnen zorggebruikers, ontwerpers, filosofen, zorgprofessionals, en andersdenkers vanuit visie betekenisvolle zorginnovaties ontwikkelen, zoals temstem, project network, en redesigning psychiatry.

David is een veranderingsgerichte therapeut die in gedachten uitpluizen veel handvatten vindt om samen met mensen strategieën te ontwikkelen om ongewenste probleem-instandhoudende interactiepatronen te doorbreken en naar meer wenselijke balansen te navigeren.

Paul de Bont

Paul de Bont is een klinisch psycholoog, supervisor voor de VGCT en lid van de VEN. Hij promoveert op traumabehandeling bij psychotische patiënten, in het ‘Treating trauma in psychosis’ (TTIP) project. Binnen de gedachten uitpluizen (GU) groep is Paul één van de redacteuren van de maandelijkse Nieuwsbrief en hij is docent GU bij psychose en UHR namens de stichting cognitie en psychose. Hij werkt in een FACT- en in een EDI-team in de GGZ Oost-Brabant.

Wat hij vooral zo gaaf vindt aan gedachten uitpluizen en de kring van mensen die zich daar mee bezighouden, is dat klinische kunde en wetenschappelijke vooruitgang met elkaar verbonden worden en er een vrolijke, vernieuwende, wetenschappelijke en kritische geest heerst.

Carlos Croes

Carlos Croes is klinisch psycholoog, beleidsadviseur zorginnovatie en ontwikkeling bij GGz Centraal en is VGCt en EMDR therapeut. Hij is momenteel bezig de zorg binnen Flevoland te reorganiseren als projectleider Flevo 2020+. Hierin wil hij de zorg efficiënter en meer herstel gericht organiseren voor de doelgroep, en de zorg meer te doen samenwerken met alle netwerkpartners in de regio. Tevens is hij bezig om Virtual Reality behandelmogelijkheden te implementeren binnen GGz Centraal.

Hij is sinds 2002 werkzaam in de zorg voor mensen met psychotische stoornissen, en heeft naast behandelingen en diagnostiek ook onderzoek gedaan. Hij heeft de toepassing van EMDR bij stemmen en wanen onderzocht. Hij doceert binnen psychologie en psychiater opleidingen. Hij kent de G.U club sinds het ontstaan ervan en waardeert de warmte, deskundigheid en enthousiasme van alle leden! Het is een eer om onderdeel ervan te zijn!

Janneke Ferwerda

Janneke Ferwerda is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Ze werkt bij GGZ Noord Holland Noord, waar ze zich onder andere bezighoudt met de vroege detectie van psychose en het geven van traumabehandelingen. Vaak gaat het om de behandeling van PTSS bij psychose. Ze geeft supervisie aan psychologen in opleiding tot GZ psycholoog en ze geeft les over psychotische stoornissen aan verschillende postdoctorale opleidingen. Ze is ook trainer bij kenniscentrum Phrenos van de eendaagse incompany training ‘over trauma gesproken’. Ze vindt het bijzonder deel uit te mogen maken van de pluizen club omdat dit een gezelschap betreft van mensen met vakkennis, humor en ambitie die de zorg voor mensen met psychotische klachten echt willen verbeteren.

Mark van der Gaag

Mark van der Gaag is klinisch psycholoog/ psychotherapeut en opleider, supervisor en erelid van de VGCt. Bij Parnassia is hij hoofd psychose onderzoek en bij de Vrije Universiteit hoogleraar cognitieve therapie bij psychose. Hij was eerste auteur bij de eerste versie van Gedachten Uitpluizen uit 2000 en hij voortdurend betrokken geweest bij de disseminatie van cognitieve gedragstherapie voor psychose.

Ik vind het leuk om te bouwen aan goede effectieve behandelingen voor mensen met een psychose of een hoog risico op het ontwikkelen van een eerste psychotische episode. De combinatie van onderzoek bij doorsnee patiënten uit de klinische praktijk met behandelaren die in de ggz werken is een weliswaar langzame, maar ook succesvolle manier om dat te bereiken.

Rob van Grunsven

Rob van Grunsven, MSc, is BIG geregistreerd klinisch psycholoog & psychotherapeut, supervisor/leertherapeut VGCt, en EMDR-therapeut. GGZ NHN is zijn werkgever. Naast de patiëntenzorg geeft hij werkbegeleiding en supervisie aan PioG en GioS. Sinds kort heeft hij ook een eigen praktijkje waar hij supervisie en leertherapie verzorgt, aan huis en in company. Binnen de Gedachtenuitpluizen groep is hij actief als docent voor de PioG- en GioS-opleiding, doet hij redactiewerk voor de Nieuwsbrief, is hij betrokken bij ZZD-tjes, geeft hij zo nu en dan wat tekstfeedback op GU-producties, en levert hij een bijdrage aan de nog te verschijnen nieuwe editie van het Handboek Psychose. Erg leuk en inspirerend vindt hij ook het LPF intervisiegroepje (Landelijk Psychose Forum) waar er beurtelings bij elkaar thuis casuïstiek en van alles en nog wat rondom psychose wordt besproken. De GU-groep heeft zijn (werkzame) leven enorm verrijkt en hem in contact gebracht met vele inspirerende collega’s.

Gitty de Haan

Gitty de Haan is GZ psycholoog en cogn.gedragstherapeut. Ze werkte tot voor kort in een FACtT team en heeft veel ervaring met CGT bij psychotische klachten en andere bijkomende problemen. Ook is ze ervaren in het geven van traumabehandeling bij deze groep. Gitty gelooft in doen wat bewezen werkzaam is, en draagt dat ook uit naar collega’s en patiënten.

 

Gitty werkt sinds kort bij de afdeling Early Detection en Intervention van PsyQ in Den Haag.

Ellen Horsselenberg

Ellen Horsselenberg is als klinisch psycholoog/psychotherapeut en behandelcoördinator werkzaam in een FACT team van GGZ Drenthe. Ze houdt zich vooral bezig met diagnostiek en behandeling van mensen met complexe problematiek, waaronder psychose, trauma en persoonlijkheidsstoornissen.

Ze is EMDR Europe Practitioner en praktijkopleider/werkbegeleider en supervisor van psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog. Tevens is ze docent in het blok psychotische stoornissen van de GZ-opleiding.

Binnen Gedachten Uitpluizen is ze actief als docent, heeft ze enkele ZZD-tjes geschreven en recent bijgedragen aan het nieuwe Handboek Psychose. Ze ervaart Gedachten Uitpluizen als een inspirerend, ambitieus en zeer toegankelijk netwerk van collega’s, die de kwaliteit van de psychosezorg willen verbeteren en dit met hart en ziel doen!

 

Kim Helmus

Kim Helmus is cognitief gedragstherapeut (VGCt) in opleiding tot klinisch psycholoog bij het Amsterdam UMC en werkt daarnaast bij het VIP-team van Arkin. Ze is betrokken bij verschillende (onderzoeks)projecten voor betere zorg in Amsterdam en is initiatiefnemer van stichting Wat Doe Jij?.

Kim verzorgt onder andere trainingen om acceptatie en begrip van psychische klachten te verbeteren en vooroordelen/zelfstigmatisering te verminderen. Daarnaast doceert zij met veel plezier en enthousiasme voor gedachten uitpluizen. Kim is al sinds lange betrokken bij Gedachten Uitpluizen en geniet enorm van het samen werken en samen zijn met deze groep fijne mensen. De ‘pluizers’ zien allen het belang van goede behandeling voor mensen met psychotische klachten en creëeren samen een netwerk vol kennis en ervaring waardoor de zorg beter wordt.

 

Helga Ising


Helga Ising is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt (i.o.) bij het Early Detection and Intervention team van PsyQ in Den Haag. Haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam maakt deel uit van de Nederlandse Early Detection Intervention Evaluation Nederland (EDIE-NL) studie, gefinancierd en bekroond met een ZonMw-parel. In 2017 promoveerde ze op haar onderzoek naar vroegdetectie, risicoprofilering en proactieve interventie bij patiënten met een verhoogd risico op psychose.

Binnen Gedachten Uitpluizen is ze docent bij UHR en houdt ze zich bezig met redactiewerkzaamheden voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Ik vind het tof om deel uit te maken van de Gedachten Uitpluizen community omdat het een inspirerende en gezellige club mensen bij elkaar is –  die het belangrijk vindt om de beste (evidence-based) zorg te bieden aan mensen met psychotische klachten, en hun kennis en kunde uitdraagt, maar ook hun stem laat horen in de GGz in strijd tegen onderbehandeling van psychotische klachten!

 

Jose de Jager

Mijn naam is Jose de Jager , ik ben GZ-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCT. Met veel plezier werk ik bij GGZ Noord-Holland-Noord waar ik me richt op het leveren van zo zinvol mogelijke diagnostiek en behandeling voor mensen met psychotische klachten, traumaklachten en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast ben ik projectleider implementatie virtual reality en mag ik promotie onderzoek doen. Het geven van supervisie aan PIOG’s en het verzorgen van het blok psychotische stoornissen binnen de GZ-opleidingen vind ik heel leuk om te doen. De koppeling tussen wetenschappelijke kennis en de klinische praktijk is hierbij een belangrijk inspiratie bron en wat mij betreft ook de grote kracht van het GU gedachtengoed. Het enthousiasme gecombineerd met de enorme dosis deskundigheid en betrokkenheid van mijn mede-pluizers maakt me trots onderdeel van de club te zijn.

 

Evelien Kooijmans

Mijn naam is Evelien Kooijmans, klinisch psycholoog. Ik ben 30 jaar werkzaam in de GGZ en heb ook al die tijd gewerkt met mensen met psychotische stoornissen, zowel klinisch als ambulant.

Ik werk voor twee FACT-teams van Pro Persona in Arnhem. Dit jaar hoop ik het nieuwe onderzoek naar Virtual Reality voor achterdocht op mijn werk gestalte te geven.
Ik heb veel les gegeven in gedachten uitpluizen maar nu leg ik mij vooral toe op het geven van supervisie. Ik ben supervisor VGCT. Af en toe schrijf ik een Zo zit datje.
Ik ben blij dat Gedachten Uitpluizen er is omdat we gul met informatie omgaan en echt allemaal het beste voor hebben met mensen met psychose. Als je vastloopt in behandelingen kun je snel even overleggen in de diverse app groepen.

 

Chrissie Koks

Hoi, mijn naam is Chrissie Koks, ik werk als Gz psycholoog in opleiding tot specialist bij GGz Breburg in Tilburg.

Na 9 jaar bij het vroeg psychose (VIP) team te hebben gewerkt, ben ik momenteel in opleiding waarbij ik op meerdere afdelingen werk. Op diverse afdelingen kom ik mensen met psychotische klachten tegen. Het blijft me inspireren en energie geven om mensen te laten ervaren dat ‘gedachten uitpluizen’, CGT behandeling voor psychotische klachten echt werkt. Het normaliseren, betekenis verlenen, begrijpen en uitdagen van cognities blijft leuk en zinvol.

Ik vind het erg leuk mijn ervaringen te kunnen delen in het lesgeven aan psychologen in opleiding bij Rino Zuid. De modules die vanuit gedachten uitpluizen ontwikkeld worden zijn enthousiasmerend en worden door studenten positief ontvangen. CGT bij psychose is een krachtige interventie die kan helpen en mensen weer hoop geeft op een zinvolle toekomst.

Mijn affiniteit ligt bij vroeginterventie. Mijn droom is dat we het ontwikkelen van ernstige psychische klachten kunnen voorkomen, Op dit moment doe ik wetenschappelijk onderzoek naar vroeg signalering van psychotische klachten bij mensen met een forensische achtergrond en agressie regulatie problemen.

Ik ben er trots op bij ‘Gedachten uitpluizen’ betrokken te zijn. Een inspirerende club mensen die kwaliteit van behandeling en respect voor clienten en collega’s op een prettige manier uitdraagt.

Tamar Kraan

Tamar Kraan is GZ-psycholoog en werkzaam bij het vroege psychose team (VIP) van Arkin. Daarnaast zal zij zich gaan bezig houden met het opzetten van een vroeg detectie team voor cliënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychose (UHR) binnen Arkin.

Voordat zij de opleiding tot GZ-psycholoog deed, werkte ze aan haar promotieonderzoek naar vroege traumatische ervaringen bij UHR cliënten.

Binnen Gedachten Uitpluizen houdt zij zich bezig met de maandelijkse nieuwsbrief en doet ze redactiewerk. Gedachten Uitpluizen is een leuk en toegankelijk platform om je onderzoekskennis up to date te houden en je vindt er alles wat je nodig hebt om in de praktijk aan de slag te gaan met psychose.

Suzy Matthijssen

dr. Suzy Matthijssen is als klinisch psycholoog-psychotherapeut en senior onderzoeker werkzaam bij het Altrecht Academisch Angstcentrum en is verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar het verbeteren van traumabehandeling. Bij Altrecht is zij onderzoekscoördinator van de zorglijn Angst en OCD en geeft leiding aan een intensief ambulant traumabehandelingsprogramma. Suzy is psychotraumatherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner en EFT-therapeut. Daarnaast heeft ze een NRGD registratie en schrijft ze Pro Justitia rapportages. Suzy is verder ook werkzaam als docente bij de RINO-groep voor de postdoctorale BIG opleidingen tot GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog en geeft les over CGT, complexe angst, OCD, traumagerelateerde problematiek en diagnostiek. De expertise van Suzy ligt op het gebied van traumabehandeling, maar hierbij zijn veel raakvlakken met psychose. Suzy is betrokken bij het maken van ZZD’s en probeert het gedachtegoed van gedachten uitpluizen uit te dragen in de lessen die ze geeft en binnen het traumaveld.

Hanneke Schuurmans

Ik ben Hanneke Schuurmans (PhD), GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut VGCT en supervisor VGCT, en EMDR Practitioner. Ik ben in opleiding bij Vincent van Gogh GGZ, en voor mijn laatste opleidingsjaar gedetacheerd naar het Regionaal Autisme Centrum in Helmond.

Voor Gedachten Uitpluizen geef ik les aan GZ-psychologen in opleiding. Daarnaast probeer ik in mijn dagelijkse werk het Pluizen gedachtengoed te verspreiden door voorlichting en consultatie aan collega’s. Vanwege mijn opleiding heb ik de laatste jaren op allerlei verschillende plekken gewerkt, wat een mooie gelegenheid gegeven heeft (en nog geeft) om het Pluizen-gedachtegoed breed te verspreiden, juist ook buiten de ‘psychosezorg’.

Tonnie Staring

Per januari 2010 werd ik mede-bestuurslid van deze stichting. Sindsdien zorg ik iedere maand voor de Gedachten Uitpluizen nieuwsbrief, nu alweer een tijdje samen met een redactie. Ook ben ik ‘coördinator opleidingen’ van Gedachten Uitpluizen. Ik geef er zelf les in, en heb meegeschreven aan de huidige behandelprotocollen. Mijn registraties zijn klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt en EMDR practitioner. Naast dit werk ben ik ook klinisch psycholoog bij Altrecht GGZ, afdeling Vroege Psychose ABC. In Nederland geef ik geregeld les voor bijvoorbeeld RINO’s, en in het buitenland soms voor WHO, NIMH en NHS. Verder varieer ik in de neventaken die leuk zijn om te doen, soms ook wetenschappelijk onderzoek.

Ik steek graag werk in Gedachten Uitpluizen, omdat we allerhande kennis en tools gratis verspreiden voor behandelaren. Dat is leuk om te doen. Ook is de stichting sterk wetenschappelijk georiënteerd, wat ik erg zinvol vind.

Coren-Maria Tiebout

Coren-Maria Tiebout is GZ-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog en werkzaam binnen Altrecht. Ze heeft de afgelopen jaren gewerkt binnen het FACT psychotische stoornissen. Momenteel werkt ze op diverse afdelingen binnen Altrecht in verband met haar opleiding, waaronder ook weer een afdeling voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

Coren-Maria geeft met veel plezier les over CGT bij psychose binnen de opleiding tot GZ-psycholoog. Daarnaast maakt ze zo af en toe een leuk en interessant ZoZitDat’je (ZZD’tje) en is ze betrokken bij andere bezigheden van Gedachten Uitpluizen.

Berber van der Vleugel

Berber van der Vleugel is GZ-psycholoog en start in 2019 met de opleiding tot klinisch psycholoog bij GGZ Noord-Holland Noord. Berber begon zo’n 20 jaar geleden al met de toepassing van cognitieve gedragstherapie bij mensen met stemmen en achterdocht en heeft heel wat hulpverleners hierin getraind en gesuperviseerd. In 2015 ontving zij dan ook de Gouden Pluis voor de disseminatie van het Gedachten Uitpluizen. Zij was ook één van de pioniers in de toepassing van PTSS behandeling bij mensen met psychose en deed hier onderzoek naar.  Zij heeft zowel ambulant, klinisch als ‘transmuraal’ gewerkt met mensen met ernstige psychische aandoeningen. Berber is geregistreerd psychotraumatherapeut en supervisor bij de VGCT.

Gijs van Vliet

Gijs is GZ-psycholoog en werkt in een FACT-team voor de EPA doelgroep  bij Pro Persona Nijmegen. Hij werkt de afgelopen 25 jaar in de psychiatrie, zowel in de kliniek, van gesloten opname tot langdurig verblijf, als ambulant. Gijs is in 2003 gestart met Gedachten Uitpluizen, en vanaf 2010 geeft hij zelf les op de GZ-opleiding in Nijmegen over psychotische stoornissen en CGT bij psychotische klachten.

Wat hem zo raakt in Gedachten Uitpluizen is dat we daarmee naar het eigen verhaal van de cliënt luisteren, in plaats van de focus enkel op een “stoornis” te leggen. We met hen meedenken, hoe bijzonder de gedachtegang soms ook is, en dat we ook bij de zwaardere vormen van psychoses als psycholoog zeker een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Daarnaast is Gijs EMDR Europe practitioner en gespecialiseerd in de behandeling van complexe PTSS, waarmee het onderwerp trauma en psychose ook zijn bijzondere aandacht heeft in zijn werk.