Wenken voor de therapeut

 

In de dagelijkse therapie praktijk lopen therapeuten aan tegen situaties en vragen waar ze niet 1,2,3 een antwoord op hebben. In de WvdT  staan antwoorden die we ook tijdens supervisie, scholing en intercollegiaal ontmoetingen geven.

Het kan zijn dat je een andere mening toegedaan bent of dat je graag een aanvulling wilt geven zodat onze WvdT nog beter wordt. Ook mag je onderwerpen voor de WvdT ’s insturen.
 
ZZD@gedachtenuitpluizen.nl

 

De Wenken

Angst voor terugval

Voor veel mensen is het doormaken van een psychose een nare, soms zelfs traumatische ervaring. Zowel cliënten als therapeuten zijn er daardoor op gebrand een terugval zo goed mogelijk te voorkomen. Lees hoe het zit….

Wat is CGT….

CGT is gemeengoed geworden, maar wel wat platgeslagen. CGT doen is bijna een doel geworden, in plaats dat het een middel is om doelen van de patiënt te bereiken. Lees wat CGT is….

Factsheet Vroegdetectie en vroeginterventie

Hoe kun je voorkomen dat jonge mensen een eerste psychose krijgen? Hier staat dat….

Kun je Gedachten Uitpluizen in een groep?

Wij van ‘Gedachten Uitpluizen’ zijn geen voorstander van groepsprogramma’s. Deze zijn teveel one-size-fits-all cursussen die niet ingaan op de specifieke persoonlijke problemen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat groepsprogramma’s weinig tot geen effect hebben, terwijl de individuele CGT met probleemformulering juist zeer effectief is. Het is dus niet zo dat groeps CGT bij psychose als een vorm van CGT beschouwd kan worden. Lees de onderbouwing….

UHR, PQ-16

 

Hoe ga ik om met de uitslag van PQ 16? Wat zeg ik tegen een client die hier hoog op scoort?

Lees het hier!