In de dagelijkse praktijk worden veel meetinstrumenten gebruikt. Veel gebruikte tests die ook nog eens ‘public domein’ zijn hebben we hier verzameld. Mist u een bepaalde lijst? Gaat er iets fout? Heeft u een prachtig artikel wat over dit meetinstrument gaat? Heeft u een scoringsprogrammaatje? Wij vernemen het graag, zodat wij dit verder kunnen verspreiden.


PQ 16: Ervaringenlijst 16 items

De schaal meet bijzondere ervaringen en gedachten die kunnen wijzen op een hoog risico voor psychose in de toekomst. Score van zes of meer wordt momenteel als indicatie gebruikt om de CAARMS af te nemen voor verder onderzoek. Geschikt voor 15+
Bekijk de publicatie

Icoon

PQ-16 Ervaringenlijst

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

PQ-16 Adolescenten

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

PQ-16 Arabisch

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

PQ-16 German

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

PQ-16 Swedish

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

PQ-16 Portuegese

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

PQ-16 Mandarin Chinese

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

PQ-16 English

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

PQ-16 French

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

PQ-16 Indonesisch

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

PQ-16 Italian

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

PQ-16 Slowaaks

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

PQ-16 Servisch

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

PQ-16 Turks

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


Stemmen Impact Schaal (SIS)

Zoals de naam al zegt meet deze lijst de impact van het horen van stemmen.

Icoon

Stemmen Impact Schaal (SIS)

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


Screener T.TIP

Deze screener is te gebruiken om die patiënten te selecteren die in aanmerking komen voor nader onderzoek naar PTSS. Deze lijst is in het T.TIP onderzoek gebruikt.In de lijst is de TSQ opgenomen.

Icoon

TSQ TTIP instructie

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

Screener TTIP

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...

Deze checklist bevat een lijst van veel voorkomende traumatische en stresserende ervaringen.

Icoon

TALE checklist

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...

Korte Schaal voor Negatieve Symptomen (KSNS)

De schaal meet het huidige niveau van negatieve symptomen bij een psychotische stoornis. Hij bestaat uit dertien items, verdeeld over zes subschalen: anhedonie, gebrek aan normale lijdensdruk, asocialiteit, avolitie, vervlakt affect, en alogie. Zowel gedrag als subjectieve beleving en negatieve verwachtingen zijn erin opgenomen. Betreft een gestructureerd interview

Bij gebruik voor onderzoek of trainingen: aub het bijgevoegde registratieformulier invullen voor de oorspronkelijke auteurs van de schaal.Overleg even met ons!

Icoon

KSNS Registration form

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...

Mocht u een commerciële activiteit hiermee willen uitvoeren of een gerandomiseerde trial, dan dient u een licentie hiervoor aan te vragen bij de oorspronkelijke auteurs. Wij kunnen u in contact brengen.

Bekijk de publicatie

In tijdschrift GZ-psychologie 2020-1 stond een mooi artikel over de KSNS

Icoon

KSNS Psychodiagnostiek artikel

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

KSNS-Handleiding

Icoon

KSNS-Werkboek

Icoon

KSNS-Scoreformulier

Icoon

KSNS score formulier Excel

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


PSYRATS – Psychotic SYmptom RATing Scale

De schaal meet verschillende aspecten van wanen en hallucinaties, zoals de interpretatie, de lijdensdruk en de fysieke karakteristieken van stemmen.
Bekijk de publicatie

Icoon

Psyrats

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


VOS-R-ADD

Beliefs about Voices Questionnaire – Revised

De VOS-R-ADD omvat de Vragenlijst Opvattingen over Stemmen (VOS-R) (items 1 t/m 26 en 40 t/m 48), aangevuld met 20 nieuwe items (items 27 t/m 39 en 49 t/m 55)

Deze lijst meet vijf aspecten van auditieve hallucinaties: kwaadwillendheid, goedwillendheid en macht van de stemmen, de betrokkenheid bij en de weerstand tegen stemmen.
Bekijk de publicatie

Icoon

Beliefs about Voices Questionnaire (VOS-R Add)

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


Voice Power Differential Scale

De schaal meet het machtsverschil tussen de stemmen en de stemmenhoorder.
Bekijk de publicatie

Icoon

Voice Power Differential Scale


Social Comparison Rating Scale To Voices

De schaal meet hoe de stemmenhoorder zich vergelijkt met de stemmen Oorspronkelijk gepubliceerd: Birchwood., Meaden, Trower, Gilbert, (2002). Shame, humiliation, and entrapment in psychosis. A social rank theory approach to cognitive intervention with voices and delusions. In: Morrison, A.P.(Editor) Casebook of Cognitive Therapy for Psychosis, page 108-131, Brunner-Routledge. Nederlandse bewerking: Klaas de Boer en Mark van der Gaag (2004)

Icoon

Social Comparison Rating Scale To Voices

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


Safety-Behaviours Questionnaire – Persecutory Delusions

De lijst meet allerhande vermijdingsgedrag als gevolg van een paranoïde waan. De SBQ-PD is niet goed te scoren, ook niet als je de scoring doorneemt uit het artikel.

In de praktijk gebruiken wij de eerste tien lokatie en gebeurtenissen en of die wel off niet vermeden worden. De volgende vragen geven wel een goede klinische indruk waar de problemen zich het meest voordoen en welke safety behaviours dan gebruikt worden.

Bekijk de publicatie

Icoon

Safety Behaviours Questionnaire – Persecutory Delusions

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Of download artikel
Icoon

SBQ-PD Freeman

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


The Persecutory Ideation Questionnaire / Achterdocht vragenlijst

De lijst meet achterdochtige gedachten.
Bekijk de publicatie

Icoon

The Persecutory Ideation Questionnaire / Achterdocht vragenlijst

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


R-GPTS

De GPTS is herzien en is nu korter en beter. A-totaalscore (sociale betrekking) gaat van 0 tot 32. B-totaalscore (achtervolging) gaat van 0 tot 40. Een score van 18 of hoger op die laatste schaal wijst op klinische niveaus van paranoia.

Samen genomen zijn dit de categoriën:

  • A-score: 0-9 (gemiddeld), 10-15 (verhoogd), 16-20 (matige ernst), 21-24 (ernstig), 25 en hoger (zeer ernstig).
  • B-score: 0-5 (gemiddeld), 6-10 (verhoogd), 11-17 (matige ernst), 18-27 (ernstig), 28 en hoger (zeer ernstig).”
Icoon

R-GPTS

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...

Download het artikel van Freeman over deze lijst

Icoon

R-GPTS Artikel Freeman


GPTS Green et al. Paranoid Thought Scales

De lijst meet betrekkings ideeën en achtervolgings ideeën en kan gebruikt worden in de bevolking en met patiënten. Zover ons bekend is er geen handleiding beschikbaar. De GPTS tel je gewoon op. In de paper zie je de scores per item. We gebruiken hem als pre-post maat en er bestaan geen normen. Als ie lager wordt is de paranoia verminderd.

Bekijk de publicatie

Icoon

GPTS Green Persecutory Thoughts Scales

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Tevens in het Engels
Icoon

Green Paranoid Thought Scales (GPTS) Engels

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Of download artikel
Icoon

GPTS Green

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


CAARMS Comprehensive Assessment of At Risk Mental State

Dit gestructureerd interview is een onderzoeksinstrument dat nog niet rijp is voor gebruik in de reguliere zorg. Het bepaalt of iemand psychotisch is of een ultrahoog risico heeft om psychotisch te worden in de nabije toekomst. De PDF CAARMS Beslisregels geeft informatie over het gebruik. Wij adviseren sterk een training te volgens alvorens de CAARMS regulier in te gaan zetten. Training in het gebruik kan aangevraagd worden door ons te mailen op info@gedachtenuitpluizen.nlBekijk de publicatie

Icoon

CAARMS Comprehensive Assessment of At Risk Mental State

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Icoon

CAARMS Beslisregels

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


Angst voor terugval (FORSE)

De ‘angst voor terugval’ lijst is de Nederlandse vertaling van de Fear Of Recurrence ScalE (FORSE). Hij meet niet alleen angst voor terugval, maar ook veranderd (scherper) bewustzijn en intrusieve gedachten. Hogere scores betekenen meer angst voor terugval en ook meer signalen van ontregeling. Lagere scores passen bij beter emotioneel herstel. Een hoge score voorspelt bovendien dat een terugval iets dichterbij kan zijn.
Bekijk de publicatie

Icoon

Angst voor terugval (FORSE)


BPRS score Excel

De BPRS is een veel gebruikte lijst. Via de link kunt u hem vinden. Wij hebben hier een score Excel sheet voor u.

Icoon

BPRS score formulier Excel

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


PANNS score Excel

De PANNS is een veel gebruikte lijst. Via de link kunt u hem vinden. Wij hebben hier een score Excel sheet voor u.

Icoon

PANNS score formulier Excel

U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...