In de dagelijkse praktijk worden veel meetinstrumenten gebruikt. Veel gebruikte tests die ook nog eens ‘public domein’ zijn hebben we hier verzameld. Mist u een bepaalde lijst? Gaat er iets fout? Heeft u een prachtig artikel wat over dit meetinstrument gaat? Heeft u een scoringsprogrammaatje? Wij vernemen het graag, zodat wij dit verder kunnen verspreiden.


PQ 16: Ervaringenlijst 16 items

De schaal meet bijzondere ervaringen en gedachten die kunnen wijzen op een hoog risico voor psychose in de toekomst. Score van zes of meer wordt momenteel als indicatie gebruikt om de CAARMS af te nemen voor verder onderzoek. Geschikt voor 15+
Bekijk de publicatie


Stemmen Impact Schaal (SIS)

Zoals de naam al zegt meet deze lijst de impact van het horen van stemmen.


Screener T.TIP

Deze screener is te gebruiken om die patiënten te selecteren die in aanmerking komen voor nader onderzoek naar PTSS. Deze lijst is in het T.TIP onderzoek gebruikt.In de lijst is de TSQ opgenomen.

Deze checklist bevat een lijst van veel voorkomende traumatische en stresserende ervaringen.


Korte Schaal voor Negatieve Symptomen (KSNS)

De schaal meet het huidige niveau van negatieve symptomen bij een psychotische stoornis. Hij bestaat uit dertien items, verdeeld over zes subschalen: anhedonie, gebrek aan normale lijdensdruk, asocialiteit, avolitie, vervlakt affect, en alogie. Zowel gedrag als subjectieve beleving en negatieve verwachtingen zijn erin opgenomen. Betreft een gestructureerd interview

Bij gebruik voor onderzoek of trainingen: aub het bijgevoegde registratieformulier invullen voor de oorspronkelijke auteurs van de schaal.Overleg even met ons!

Mocht u een commerciële activiteit hiermee willen uitvoeren of een gerandomiseerde trial, dan dient u een licentie hiervoor aan te vragen bij de oorspronkelijke auteurs. Wij kunnen u in contact brengen.

Bekijk de publicatie


PSYRATS – Psychotic SYmptom RATing Scale

De schaal meet verschillende aspecten van wanen en hallucinaties, zoals de interpretatie, de lijdensdruk en de fysieke karakteristieken van stemmen.
Bekijk de publicatie


VOS-R

Beliefs about Voices Questionnaire – Revised

Deze lijst meet vijf aspecten van auditieve hallucinaties: kwaadwillendheid, goedwillendheid en macht van de stemmen, de betrokkenheid bij en de weerstand tegen stemmen.
Bekijk de publicatie


Voice Power Differential Scale

De schaal meet het machtsverschil tussen de stemmen en de stemmenhoorder.
Bekijk de publicatie


Social Comparison Rating Scale To Voices

De schaal meet hoe de stemmenhoorder zich vergelijkt met de stemmen Oorspronkelijk gepubliceerd: Birchwood., Meaden, Trower, Gilbert, (2002). Shame, humiliation, and entrapment in psychosis. A social rank theory approach to cognitive intervention with voices and delusions. In: Morrison, A.P.(Editor) Casebook of Cognitive Therapy for Psychosis, page 108-131, Brunner-Routledge. Nederlandse bewerking: Klaas de Boer en Mark van der Gaag (2004)


Safety-Behaviours Questionnaire – Persecutory Delusions

De lijst meet allerhande vermijdingsgedrag als gevolg van een paranoïde waan.
Bekijk de publicatie

Of download artikel


The Persecutory Ideation Questionnaire / Achterdocht vragenlijst

De lijst meet achterdochtige gedachten.
Bekijk de publicatie


GPTS Green et al. Paranoid Thought Scales

De lijst meet betrekkings ideeën en achtervolgings ideeën en kan gebruikt worden in de bevolking en met patiënten. Zover ons bekend is er geen handleiding beschikbaar.
Bekijk de publicatie

Tevens in het Engels
Of download artikel


CAARMS Comprehensive Assessment of At Risk Mental State

Dit gestructureerd interview is een onderzoeksinstrument dat nog niet rijp is voor gebruik in de reguliere zorg. Het bepaalt of iemand psychotisch is of een ultrahoog risico heeft om psychotisch te worden in de nabije toekomst. De PDF CAARMS Beslisregels geeft informatie over het gebruik. Wij adviseren sterk een training te volgens alvorens de CAARMS regulier in te gaan zetten. Training in het gebruik kan aangevraagd worden door ons te mailen op info@gedachtenuitpluizen.nlBekijk de publicatie


Angst voor terugval (FORSE)

De ‘angst voor terugval’ lijst is de Nederlandse vertaling van de Fear Of Recurrence ScalE (FORSE). Hij meet niet alleen angst voor terugval, maar ook veranderd (scherper) bewustzijn en intrusieve gedachten. Hogere scores betekenen meer angst voor terugval en ook meer signalen van ontregeling. Lagere scores passen bij beter emotioneel herstel. Een hoge score voorspelt bovendien dat een terugval iets dichterbij kan zijn.
Bekijk de publicatie


BPRS score Excel

De BPRS is een veel gebruikte lijst. Via de link kunt u hem vinden. Wij hebben hier een score Excel sheet voor u.


PANNS score Excel

De PANNS is een veel gebruikte lijst. Via de link kunt u hem vinden. Wij hebben hier een score Excel sheet voor u.