Hallo en welkom! Ik ben Tim en ik vind het super dat je er bent! Samen gaan we ervoor zorgen dat je minder last hebt van de stemmen!

Zo luidt de introductie van Temstem, een gratis mobiele applicatie, ontwikkeld in nauwe samenwerking met mensen die stemmen horen, voor mensen die stemmen horen en daar last van hebben, en bedoeld om hen te helpen om te gaan met de stemmen. De resultaten over de momentane effecten van Temstem zijn nu gepubliceerd.

De Temstem app is al enige tijd beschikbaar in Nederland op Android en iOS en biedt twee functies:

  • ‘Silencing’ – het remmen van stemactiviteit door incompatibele taalprocessen
  • ‘Challenging’ – het verminderen van emotionaliteit en levendigheid van stemherinneringen door duale taken, zoals we dat ook bij EMDR kennen.

Temstem bevat voor beide functies twee taalspelletjes:

  • ‘Lingo Tapper’ – na het verschijnen van een woord zo snel mogelijk het aantal lettergrepen van dat woord aantikken (‘superman’ is dus drie tikken)
  • ‘Word Link’ – twee woorden correct verbinden zodat een nieuw woord ontstaat (‘appel’ en ‘boom’ wordt dus ‘appelboom’).

Nadat je de app hebt gedownload en geopend op je smartphone, word je door Tim, een avatar, welkom geheten. Hij geeft je informatie over stemmen horen, leidt je door het programma heen, en geeft je gepaste feedback op je prestaties.

De ontwikkelaars van Temstem wilden natuurlijk graag weten of het ook echt helpt. Zij riepen gebruikers van Temstem op, met een leeftijd van 16-89 jaar, die stemmen horen, tenminste spelniveau 2 (van de 6) hadden gehaald en/of minstens 15 keer Temstem gebruikt hadden, en toestemming gaven voor geanonimiseerd gebruik van hun app data. Bij 1048 gebruikers konden naturalistische data worden geanalyseerd van in totaal 16.235 spellen.

Met betrekking tot de inhibitie functie (Silencing) bleek dat de momentane stemmenstress significant verminderde na een spelsessie (d = 0.49). Daarbij werden geen verschillen gevonden tussen Lingo Tapper en Word link spelletjes. Bij frequent gebruik van Temstem bleken deze momentane effecten behouden, maar de stress aan het begin van elke spelsessie veranderde niet significant bij frequent gebruik.

Met betrekking tot de duale taak (Challenging) bleek dat de momentane emotionaliteit en de levendigheid van stemherinneringen significant verminderden na een spelsessie (resp. d = 0.74 en d = 0.71). Het Word Link spelletje liet daarbij significant grotere vermindering zien in emotionaliteit en levendigheid vergeleken met het Lingo Tapper spelletje. Dat zou kunnen wijzen op meer cognitieve interferentie bij het Word Link spelletje. Bij frequent gebruik van de Challenging functie verminderden de niveaus van verandering in emotionaliteit en levendigheid een beetje. Ook hier werden, bij frequent gebruik, geen veranderingen gezien in emotionaliteit en levendigheid aan het begin van elke spelsessie.
Voor beide functies blijken deze momentane effect vooral behouden te blijven bij voortgaand gebruik, kortom: ‘use it or lose it’.

Al met al lijkt Temstem dus een vernuftige en veelbelovende coping tool te zijn voor mensen die stemmen horen, omdat het momentaan vermindering kan geven van stemmenstress en van emotionaliteit en levendigheid van stemherinneringen.

Voor behoud van dat effect is het wel raadzaam de app vaker te gebruiken, of wellicht de effecten in een groter behandel-context verder te benutten.

Voor downloaden en meer informatie over de app

Jongeneel, A., Libedinsky, I., Reinbergen, A., Tromp, N., Delespaul, P., Riper, H., …Berg, D. van der. (2022). Momentary effects of Temstem, an app for voice-hearing individuals: Results from naturalistic data from 1048 users. Internet Interventions, 30, 1-8.
Artikel