Individuele inschrijving & in company

De Gedachten Uitpluizen-trainingen met individuele inschrijving en de in company trainingen worden sinds 2020 verzorgd door Forta Opleidingen. Forta Opleidingen biedt opleidingen voor GGz-professionals in o.a. CGT, Schematherapie en EMDR. Samen met Forta-opleidingen ontwikkelen we een aanbod wat zich speciaal richt op professionals in de zorg aan mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA).

Niet alleen de deelnemers maar ook de docenten werken met de EPA-doelgroep, waardoor de opleidingen extra handvatten bieden voor de praktijk in de EPA-zorg.

Er is bijvoorbeeld een basisopleiding CGT die samenwerkt met de basisopleiding CGW. Precies zoals dat ook in de dagelijkse praktijk gaat of zou moeten gaan.
Zie onderstaand voor het aanbod op dit moment.

Contactpersoon: Fons van de Kar / f.vandekar@fortaopleidingen.nl
Mail hem met al uw vragen!

In company training

De andere manier om GU-trainingen te volgen is door een in company training te organiseren binnen uw instelling.Er wordt dan met u gekeken waar behoefte aan is en wat wij kunnen bieden.
Het kan kort/lang; met aanvraag van bepaalde accreditaties; voor verschillende hulpverlener-doelgroepen; etc. Een in company training is per deelnemer goedkoper dan deelname aan een training met individuele inschrijving. Alle bovengenoemde trainingen zijn in company te organiseren.

GU-trainingen

  • Training CGT bij Psychose en Trauma
  • CAARMS-training
  • Training CGT bij Ultra High Risk

Training CGT bij Psychose en Trauma

De training richt zich op psychiaters, psychologen, gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten en andere gedragswetenschappers die ervaring hebben met cognitieve gedragstherapie bij psychotische stoornissen.  De 8-daagse training behandelt de protocollen, zoals CGT voor stemmen (3 protocollen), CGT voor achterdocht, negatieve symptomen, en meer. Daarnaast komt het coachen van gedragstherapeutische medewerkers aan bod bij activity scheduling, exposure oefeningen, zelfwaardering versterkende oefeningen en de g-training. Specifieke verdieping komt ook aan bod, zoals de combinatie trauma en psychose; competitive memory therapy bij referentiële conditionering; transdiagnostische processen en de beïnvloeding ervan; en de behandeling van mensen met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van een psychose.

Daarnaast is er voldoende gelegenheid voor casuïstiek en intervisie. De training is opgezet conform de voorwaarden voor vervolgcursus VGCt.

CAARMS-training

Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) is het meetinstrument waarmee vastgesteld kan worden of iemand at risk is voor het ontwikkelen van een psychose. De CAARMS is een semigestructureerd interview, waarbij op basis van startvragen een beeld wordt verkregen van de mate van psychopathologie op dit gebied. De CAARMS-training duurt twee dagen met aansluitend 2 casusbesprekingen.

Training CGT bij Ultra High Risk

Cognitieve gedragstherapie bij mensen met een risicoprofiel op het ontwikkelen van een eerste psychotische episode. Vroegdetectie en vroegbehandeling zijn bij meerdere ziekten en stoornissen efficiënt en kosteneffectief.  Net als bij de oncologie is het ook in de psychosezorg zinvol gebleken. De ingrepen zijn beperkter in omvang, succesvoller, de prognose is beter, en de gezondheidswinst wordt bereikt tegen lagere kosten dan niets doen.

De 4-daagse training richt zich op het vergroten van de cognitief-gedragstherapeutische vaardigheden op het gebied van casusformulering, metacognitieve psycho-educatie en behandeling van subklinische psychose symptomen.

Na afloop kan de deelnemer bij individuele cliënten een probleemformulering maken van de (subklinische) psychose-klachten en een CGT-behandelplan opstellen en uitvoeren conform het CGT-protocol voor het ultrahoog risico (UHR) profiel.
Ook kan de deelnemer de klachten meten om het effect te monitoren.

Verdere info / inschrijven? Forta Opleidingen

Scholingsaanbod EPA-zorg

  • Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (48 uur) – met aandacht voor EPA doelgroep
  • Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) – met aandacht voor EPA doelgroep
  • Cognitief Gedragstherapeutisch Werken bij stemmen horen
  • Workshop Supervisie voor supervisoren VGCt in de EPA-zorg

Verdere info / inschrijven? Forta Opleidingen

Overig GU-aanbod

Workshops Kennismaking met CGt bij Psychose

Ook in company zijn workshops te organiseren van een halve of een hele dag om CGT bij Psychose voor grotere groepen toe te lichten. De workshops zijn bedoeld voor psychiaters, managers en behandelaren die een rol spelen bij verwijzing en motiveren tot behandeling.

Supervisie

Het is niet altijd makkelijk om een supervisor te vinden die veel ervaring heeft met CGT bij psychotische klachten. Wij  kunnen dan doorverwijzen naar ons bekende supervisoren.
Mail ons hiervoor: info@gedachtenuitpluizen.nl

Workshops VGCt-sectie stemmen, achterdocht en andere bijzondere belevingen

De sectie stemmen, achterdocht en andere bijzondere belevingen (SAAB) van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) organiseert workshops voor leden en niet-leden tegen zeer billijke tarieven. De workshops zijn erkend door de VGCt als nascholing.
Meer informatie vindt u op de website van de vgct