Individuele inschrijving & Incompany

De GU-trainingen met individuele inschrijving en de incompany trainingen worden verzorgd door Forta Opleidingen.

 • CGT bij Psychose en Trauma
 • CAARMS-training
 • Training Over trauma gesproken
 • CGT bij Ultra High Risk

Forta opleidingen biedt opleidingen voor GGz-professionals o.a CGT, Schematherapie en EMDR. Samen met Forta-opleidingen ontwikkelen we een aanbod wat zich speciaal richt op hulpverleners die werken met  de EPA doelgroep. Er is bijvoorbeeld een basiscursus CGT die samenwerkt met de basiscursus CGW. Precies zoals dat ook in de dagelijkse praktijk gaat of zou moeten gaan. Zie EPA

Contactpersoon: Fons van de Kar / f.vandekar@fortaopleidingen.nl

Mail hem met al uw vragen!

In company training

De andere manier om training in Gedachten Uitpluizen te krijgen is door een in company training in te kopen met uw instelling.
Er wordt dan met u op maat gekeken waar behoefte aan is en wat wij kunnen bieden.  Het kan kort/lang; met aanvraag van bepaalde accreditaties; voor verschillende hulpverlener-doelgroepen; etc. Een in company training is goedkoper dan een training waar u zich individueel voor inschrijft.

Alle bovengenoemde trainingen zijn in company te organiseren.

Training CGT bij Psychose en Trauma

De training richt zich op psychiaters, psychologen, gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten en andere gedragswetenschappers die ervaring hebben met cognitieve gedragstherapie bij psychotische stoornissen.  De training behandelt de protocollen, zoals CGT voor stemmen (3 protocollen), CGT voor achterdocht, negatieve symptomen, en meer. Daarnaast komt het coachen van gedragstherapeutische medewerkers aan bod bij activity scheduling, exposure oefeningen, zelfwaardering versterkende oefeningen en de g-training. Specifieke verdieping komt ook aan bod, zoals de combinatie trauma en psychose; competitive memory therapy bij referentiële conditionering; transdiagnostische processen en de beïnvloeding ervan; en de behandeling van mensen met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van een psychose.

Daarnaast is er voldoende gelegenheid voor casuïstiek en intervisie. De training is opgezet conform de voorwaarden voor vervolgcursus VGCt.

CAARMS-training

Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) is het meetinstrument waarmee vastgesteld kan worden of iemand at risk is voor het ontwikkelen van een psychose. De CAARMS is een semigestructureerd interview, waarbij op basis van startvragen een beeld wordt verkregen van de mate van psychopathologie op dit gebied.

De CAARMS-training duurt twee dagen met aansluitend 2 casusbesprekingen.

Training ‘Over trauma gesproken’

Attitude- en vaardigheidstraining van 1 hele dag voor teams/afdelingen van GGz-instellingen.
De training is gericht op de attitudeverandering en verhoging van competenties van medewerkers in het voeren van gesprekken over trauma met cliënten en de verslaglegging en opvolging in cliëntdossiers.

Training CGT – Ultra High Risk

Cognitieve gedragstherapie bij mensen met een risicoprofiel op het ontwikkelen van een eerste psychotische episode. Vroegdetectie en vroegbehandeling zijn bij meerdere ziekten en stoornissen efficiënt en kosteneffectief.  Net als bij de oncologie is het ook in de psychosezorg zinvol gebleken. De ingrepen zijn beperkter in omvang, succesvoller, de prognose is beter, en de gezondheidswinst wordt bereikt tegen lagere kosten dan niets doen.

De training richt zich op het vergroten van de cognitief-gedragstherapeutische vaardigheden op het gebied van casusformulering, metacognitieve psycho-educatie en behandeling van subklinische psychose symptomen.

Na afloop kan de deelnemer bij individuele cliënten een probleemformulering maken van de (subklinische) psychose-klachten en een CGT-behandelplan opstellen en uitvoeren conform het CGT-protocol voor het ultrahoog risico (UHR) profiel.

Ook kan de deelnemer de klachten meten om het effect te monitoren.

Opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (48 uur)
– met aandacht voor EPA doelgroep

voorjaar 2020 / docent: Hanneke Schuurmans

Voor HBO-opgeleide zorgprofessionals die werken met mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). In de opleiding leer je gedragstherapeutische interventies te verrichten. Je krijgt extra handvatten aangereikt die in de praktijk geschikt zijn voor de behandeling van mensen met EPA. De opleiding voldoet aan de eisen van de VGCt. Interesse?

Workshops Kennismaking met CGt bij Psychose

Ook in company zijn workshops te organiseren van een halve of een hele dag om CGT bij Psychose voor grotere groepen toe te lichten.
De workshops zijn bedoeld voor psychiaters, managers en behandelaren die een rol spelen bij verwijzing en motiveren tot behandeling.

Workshops VGCt-sectie stemmen, achterdocht en andere bijzondere belevingen

De sectie stemmen, achterdocht en andere bijzondere belevingen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) organiseert workshops voor leden en niet-leden tegen zeer billijke tarieven. De workshops zijn erkend door de VGCt als nascholing.
Meer informatie vindt u op de website van de VGCt

Supervisie

Het is niet altijd makkelijk om een supervisor te vinden die veel ervaring heeft met CGT bij psychotische klachten. Wij  kunnen dan doorverwijzen naar ons bekende supervisoren. Mail ons hiervoor: info@gedachtenuitpluizen.nl

Scholingsaanbod trainingen Gedachten Uitpluizen najaar 2021

Training CGT bij Psychose en Trauma / vervolgcursus VGCt 50 uur

– specialistische vervolgopleiding in CGT bij psychose – 

Data

Vrijdag 12 november, 26 november, 10 december, 24 december, 14 januari 2022, 28 januari,
11 februari en 11 maart 2022.

Docenten
– Carlos Croes (verzorgt bijeenkomst 1, 7 en 8, tevens hoofddocent)
klinisch psycholoog, supervisor VGCt, EMDR-therapeut, beleidsadviseur zorginnovatie en ontwikkeling Flevoland, Teamleider behandelzaken gebiedsteam Almere West, GGz Centraal
– Janneke Ferwerda (verzorgt bijeenkomst 2 en 5)
klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCt, EMDR-therapeut, GGz Noord-Holland Noord.
-dr. Paul de Bont (verzorgt bijeenkomst 3)
klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt, EMDR-therapeut, GGZ Oost Brabant.
– dr. Hanneke Schuurmans (verzorgt bijeenkomst 4 en 6)
klinisch psycholoog-psychotherapeutsupervisor VGCt, EMDR Practitioner, FACT Veghel/programmaleider GGZ in de Wijk Uden/Veghel, GGZ Oost Brabant

Kosten
€ 2.095,- exclusief literatuur.

Inschrijven? Forta opleidingen

Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS)-training 

– vroegdetectie bij hulpzoekende cliënten –
Data
Trainingsdagen:
vrijdag 12 november en maandag 15 november 2021 van 09.00 tot 16:00.
Casusbesprekingen/terugkomdagen: maandag 13 december 2021 en maandag 31 januari 2022 van 09.00 tot 13.00.

Docent

dr. Helga Ising, GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt® i.o.

Early Detection and Intervention (EDI)-team en senior onderzoeker,
Parnassia Wetenschappelijk Onderzoek & Innovatie, Den Haag.

Kosten
€ 935,- inclusief reader, CAARMS-NL-vertaling.

Inschrijven? Forta opleidingen

Training CGT Ultra High Risk 

– vroegbehandeling met CGT bij hulpzoekende cliënten met een verhoogd risico op een eerste psychose – 

Data
Vrijdag 19 november, 17 december, woensdag 19 januari 2022 en 2 februari 2022

Docenten

Janneke Ferwerda (verzorgt bijeenkomst 1 en 2),
klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCt, EMDR-therapeut,
GGz Noord-Holland Noord.
– dr. Tonnie Staring (verzorgt bijeenkomst 3 en 4 ),
klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt, EMDR-practitioner,
Vroege Psychose ABC & Early Detection and Intervention (EDI)-team, Altrecht.

Kosten
€ 1.195,-

inclusief digitale reader, exclusief boeken.

Inschrijven? Forta opleidingen

Training Over trauma gesproken
– incompany teamtraining gericht op de relatie van trauma met EPA –  

Verdere info? Forta opleidingen.

Scholingsaanbod EPA-zorg

Forta Opleidingen is sinds begin 2020 de aanbieder van de ‘Gedachten Uitpluizen’-trainingen 

van Stichting Cognitie en Psychose, met als kern de training ‘CGt bij Psychose en Trauma’. 

In samenwerking met Stichting Cognitie en Psychose wordt specifiek scholingsaanbod ontwikkeld
 voor professionals in de zorg aan mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA).
Niet alleen de deelnemers maar ook de docenten werken met de EPA-doelgroep, 

waardoor de opleidingen extra handvatten bieden voor de praktijk in de EPA-zorg. 

Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) – met aandacht voor EPA doelgroep

Data
16 september, 30 september, 14 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december, 23 december,
13 januari, 27 januari 2022, 10 februari, 10 maart, 24 maart, 7 april en 21 april 2022.

Docenten

 • Joost Baas (hoofddocent)
  • Gz-psycholoog, supervisor VGCt, supervisor SST, supervisor NVVH,
  • Hagen en Baas, psychologen, Praktijk voor psychotherapie en psychologische hulp Voorschoten.
 • Sacha Bouman
  • Klinisch psycholoog, VIP FACT team, Pro Persona Nijmegen.
 • Caroline Lievaart
  • GZ-psycholoog, EDIT team, Psy Q, Rijnmond.
 • Tonnie Staring
  • Klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt, EMDR-practitioner
   Vroege Psychose ABC & Early Detection and Intervention (EDI)-team, Altrecht.

Kosten
€ 2.895,-  inclusief digitale reader, exclusief boeken.
Inschrijven? Forta opleidingen

Cognitief Gedragstherapeutisch Werken bij stemmen horen


– Nascholing voor CGW-ers gericht op de zorgverlening bij psychose, specifiek op CGT Psychose (CGT-P) –
Data

Woensdag 6  oktober en 10 november
Docent

 • dr. Hanneke Schuurmans
  • klinisch psycholoog-psychotherapeut, supervisor VGCt, EMDR Practitioner,
   FACT Veghel/programmaleider GGZ in de Wijk Uden/Veghel, GGZ Oost Brabant

Kosten
€ 445,-, inclusief reader, exclusief boeken.

Inschrijven? Forta opleidingen

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (48 uur) – met aandacht voor EPA doelgroep

– basisopleiding CGW bij EPA- 

Data
Woensdag 13 oktober, 10 november, 25 november, 8 december, 23 december, 12 januari 2022, 27 januari en 16 februari 2022.

Docenten

 • Joost Baas (hoofddocent)
  Gz-psycholoog, supervisor VGCt, supervisor SST, supervisor NVVH,
  Hagen en Baas, psychologen, Praktijk voor psychotherapie en psychologische hulp Voorschoten
  dr. Hanneke Schuurmans
  klinisch psycholoog-psychotherapeut, supervisor VGCt, EMDR Practitioner,
  FACT Veghel/programmaleider GGZ in de Wijk Uden/Veghel, GGZ Oost Brabant

Kosten
€ 1.700,-  inclusief reader, exclusief boeken
Inschrijven? Forta opleidingen


Workshop Supervisie voor supervisoren VGCt in de EPA-zorg 

Data
vrijdag 19 november 2021 van 9.00-12.15 uur en 17 december 2021 van 9.00-12.15 uur.

Docenten
Joost Baas, Gz-psycholoog, supervisor VGCt en SchemaTherapie,
Hagen en Baas, psychologen te Voorschoten www.HenB.com
Petra Bervoets, Gz-psycholoog, supervisor VGCt,
Psy Q Breda.

Kosten
€ 285,- inclusief reader.

Inschrijven? Forta opleidingen