Individuele inschrijving

De trainingen met individuele inschrijving worden tot einde 2019 verzorgd door Kenniscentrum Phrenos.
Vanaf voorjaar 2020 organiseren wij de trainingen in samenwerking met Forta Opleidingen.
Forta Opleidingen biedt CGT-opleidingen en o.a. opleidingen Schematherapie en EMDR.

Contactpersoon bij Forta Opleidingen voor de GU-trainingen is Fons van de Kar.

  • CGT bij Psychose en Trauma
  • CAARMS-training
  • Training Over trauma gesproken
  • CGT bij Ultra High Risk

Heeft u vragen over de GU-trainingen (individuele inschrijving of in company)
mail dan naar info@gedachtenuitpluizen.nl

Training CGT bij Psychose en Trauma

De training richt zich op psychiaters, psychologen, gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten en andere gedragswetenschappers die ervaring hebben met cognitieve gedragstherapie bij psychotische stoornissen.  De training behandelt de protocollen, zoals CGT voor stemmen (3 protocollen), CGT voor achterdocht, negatieve symptomen, en meer. Daarnaast komt het coachen van gedragstherapeutische medewerkers aan bod bij activity scheduling, exposure oefeningen, zelfwaardering versterkende oefeningen en de g-training. Specifieke verdieping komt ook aan bod, zoals de combinatie trauma en psychose; competitive memory therapy bij referentiële conditionering; transdiagnostische processen en de beïnvloeding ervan; en de behandeling van mensen met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van een psychose.

Daarnaast is er voldoende gelegenheid voor casuïstiek en intervisie. De training is opgezet conform de voorwaarden voor vervolgcursus VGCt.

CAARMS-training

Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) is het meetinstrument waarmee vastgesteld kan worden of iemand at risk is voor het ontwikkelen van een psychose. De CAARMS is een semigestructureerd interview, waarbij op basis van startvragen een beeld wordt verkregen van de mate van psychopathologie op dit gebied.

De CAARMS-training duurt twee dagen met aansluitend 2 casusbesprekingen.

Training ‘Over trauma gesproken’

Attitude- en vaardigheidstraining van 1 hele dag voor teams/afdelingen van GGz-instellingen.
De training is gericht op de attitudeverandering en verhoging van competenties van medewerkers in het voeren van gesprekken over trauma met cliënten en de verslaglegging en opvolging in cliëntdossiers.

Training CGT – Ultra High Risk

Hulpzoekende cliënten met een verhoogd risico op een eerste psychose kunnen effectief worden behandeld met een nieuw ontwikkelde, evidence-based cognitieve gedragstherapie. Dit is een belangrijke stap naar de GGz van de toekomst die erop gericht zal zijn om stoornissen met een ongunstige prognose te reduceren.

De training richt zich op basispsychologen, gz-psychologen, klinisch psychologen, gedragstherapeuten VGCt, psychotherapeuten, arts-assistenten of psychiaters, die vertrouwd zijn met cognitief gedragstherapeutische behandelingen in de GGz bij psychotische stoornissen of andere ernstig psychiatrische aandoeningen met psychotische symptomen. Meer informatie…

Opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (48 uur)
– met aandacht voor EPA doelgroep

voorjaar 2020 / docent: Hanneke Schuurmans

Voor HBO-opgeleide zorgprofessionals die werken met mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). In de opleiding leer je gedragstherapeutische interventies te verrichten. Je krijgt extra handvatten aangereikt die in de praktijk geschikt zijn voor de behandeling van mensen met EPA. De opleiding voldoet aan de eisen van de VGCt. Interesse? Zie Forta Opleidingen

In company training

De andere manier om training in Gedachten Uitpluizen te krijgen is door een in company training in te kopen met uw instelling.
Er wordt dan met u op maat gekeken waar behoefte aan is en wat wij kunnen bieden.  Het kan kort/lang; met aanvraag van bepaalde accreditaties; voor verschillende hulpverlener-doelgroepen; etc. Een in company training is goedkoper dan een training waar u zich individueel voor inschrijft.

Alle bovengenoemde trainingen zijn in company te organiseren.

Workshops Kennismaking met CGt bij Psychose

Ook in company zijn workshops te organiseren van een halve of een hele dag om CGT bij Psychose voor grotere groepen toe te lichten.
De workshops zijn bedoeld voor psychiaters, managers en behandelaren die een rol spelen bij verwijzing en motiveren tot behandeling.

Workshops VGCt-sectie stemmen, achterdocht en andere bijzondere belevingen

De sectie stemmen, achterdocht en andere bijzondere belevingen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) organiseert workshops voor leden en niet-leden tegen zeer billijke tarieven. De workshops zijn erkend door de VGCt als nascholing.
Meer informatie vindt u op de website van de VGCt

Supervisie

Het is niet altijd makkelijk om een supervisor te vinden die veel ervaring heeft met CGT bij psychotische klachten. Wij  doorverwijzen naar ons bekende supervisoren. Mail ons hiervoor: info@gedachtenuitpluizen.nl