Gedachten Uitpluizen 3.0

CGT bij psychose (CGTp) slecht beschikbaar

Gedachten Uitpluizen

De Zorgstandaard Psychose stelt dat Cognitieve Gedragstherapie voor psychose (CGTp) standaardzorg is. Dit betekent dat elke patiënt met psychose deze behandeling standaard aangeboden dient te krijgen. Onder de 260 ambulante psychoseteams van 19 Nederlandse GGZ-instellingen is een survey uitgezet waaraan 189 teams participeerden (73%). Deze teams behandelen samen zo’n 37.500 patiënten, waarvan ongeveer 24.000 met psychose. Dat is een kwart van de volledige groep mensen met psychose die in Nederland in zorg is. Uit de resultaten blijkt dat met de […]

Lees verder

Laatste Nieuws

+connect – een app om eenzaamheid onder jongeren met psychose te verminderen

4 mei 2019

Gedachten Uitpluizen

Eenzaamheid onder jongeren met psychotische klachten is een belangrijk probleem. We proberen van alles om hun sociaal functioneren te verbeteren en hu[...]

Lees verder

Plezier en motivatie verbeteren? Pep je op met PEPS!

4 mei 2019

Gedachten Uitpluizen

Al eerder schreven we over de resultaten van een veelbelovende pilot met PEPS, het Positive Emotions Programme for Schizophrenia, speciaal ontwikkeld [...]

Lees verder

Beschermende factoren bij het ontstaan van psychotische ervaringen

4 mei 2019

Gedachten Uitpluizen

Psychotische ervaringen (PE) komen geregeld voor onder de algemene bevolking. Als de PE langdurig aanwezig zijn kunnen ze ontwikkelen tot een psychoti[...]

Lees verder

Psychotische ervaringen bij autochtone en allochtone Nederlanders en de rol van discriminatie en etnische identiteit

30 maart 2019

Gedachten Uitpluizen

Uit allerlei onderzoeken weten we dat etnische minderheden een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een psychose. Psychotische ervaringen kom[...]

Lees verder

Sterker dan je Stemmen: Protocol voor kinderen en jongeren die stemmen horen

Dit protocol treft u niet aan in het Gedachten Uitpluizen boek. Het Protocol is gewoon gratis te downloaden evenals alle formulieren en informatie. De protocollaire behandeling ‘Sterker dan je Stemmen’ is bedoeld als een leidraad voor een training op maat (personalized medicine) voor kinderen en adolescenten (hierna ‘jongeren’), die last hebben van auditieve verbale hallucinaties (AVH) – ‘stemmen horen’. Uitgangspunt van dit protocol is om de coping ten aanzien van stemmen horen te vergroten om zo de invloed van het […]

Lees verder

Implementeren is het echte innoveren

In de Zorgstandaard Psychose, neemt CGT een belangrijke plaats in. Zouden de meeste mensen met psychotische klachten ook CGT krijgen? En als ze CGT krijgen is de therapeut dan voldoende deskundig opgeleid? CGT bij psychotische klachten is een hoog specialistische vorm. Alleen lezen is niet voldoende, training en supervisie zijn gewoon noodzakelijk. Gedachten Uitpluizen is in Nederland het protocol voor de behandeling van psychotische klachten. Maar op hoeveel plekken is het beschikbaar voor patienten? Weten patienten wel dat ze recht […]

Lees verder

Therapeutische Technieken en Vaardighedenboek

Gedachten Uitpluizen

Therapeutische Technieken en Vaardighedenboek In het Gedachten Uitpluizen protocollenboek dat te koop is via onze webshop staan zeven cognitief gedragstherapeutische protocollen voor psychotische klachten beschreven. Hierin wordt regelmatig verwezen naar cognitief-gedragstherapeutische technieken en vaardigheden. In het gratis  digitale therapeutische technieken en vaardigheden boek staan de details van deze technieken en vaardigheden beschreven. Het boek is gratis en mag verspreid worden, sterker nog, dat willen wij graag, zodat nog meer mensen CGT op een goede manier toepassen. Ja, u mag ook […]

Lees verder