Somberheid en stemmen

Het hebben van stemmen kan gemakkelijk leiden tot somberheid

Protocol voor somberheid en stemmen

In het boek staat het beschreven met voorbeelden en uitleg. Hier staat een kaal protocol zonder al deze zaken.

Benodigde documenten voor de uitvoering van het protocol

Hieronder vindt u een overzicht van alle benodigde downloads voor een complete uitvoering van het protocol voor stemmen die somberheid oproepen.

Protocol en gecombineerde download package

Pictogram
Protocol voor stemmen die somberheid oproepen
Pictogram
Totaalpakket Somberheid en stemmen

In dit pakket zitten het protocol en alle benodigde formulieren en materialen.

Losse downloads

Introductie en pre-assesment (5 downloads)
Pictogram
Social Comparison Rating Scale To Voices
Pictogram
Personal and Social Performance Scale
Pictogram
Sessieformulier - start
Pictogram
Sessieformulier - eind

Self-Esteem Rating Scale -Short Form- SERS-SF: Niet via website beschikbaar

BDI: Niet via website beschikbaar

Inventarisatie (2 downloads)
Pictogram
Stemmeninterview
Probleemformulering en doelen stellen (1 download)
Pictogram
Behandeldoel-plan
Interventie (5 downloads)
Pictogram
Informatie over dopamine en intrusieve belevingen zoals stemmen
Pictogram
Activiteiten vaststellen
Pictogram
Gedragsexperiment
Pictogram
Positief dagboek
Pictogram
Post-assessment (3 downloads)
Pictogram
Social Comparison Rating Scale To Voices
Pictogram
Personal and Social Performance Scale

Self-Esteem Rating Scale -Short Form- SERS-SF: Niet via website beschikbaar

BDI: Niet via website beschikbaar

Zo-zit-datjes

ZZD-jes zijn beknopte teksten over psychose en daar aan verwante onderwerpen. We leggen daarin moeilijke onderwerpen in eenvoudige taal uit, op een zelfde manier als we dit tijdens de therapie doen. We hebben ze waar mogelijk gebaseerd op de wetenschap, aangevuld met ons gewone gezond verstand.
Deze ZZD-jes zijn gemaakt om aan je cliënten mee te geven, zodat ze deze informatie thuis nog eens rustig kunnen nalezen. Maar ze zijn ook geschikt voor hun familie of andere geïnteresseerden in hun omgeving.

De ZZD-jes zijn vrij te downloaden. Doe er je voordeel mee (en die van je cliënt)!

Relevante overige downloads

Geen