Nieuwsberichten

Nieuwsberichten2023-06-14T09:16:52+01:00
2506, 2023

De voordelen van zelfhulpgroepen voor stemmenhoorders

By |25 juni 2023|Herstel, Nieuws|

Door Rob van Grunsven Mensen die stemmen horen en daar veel last van hebben, profiteren niet altijd van de hulp die geboden wordt in de ggz. Antipsychotica hebben vaak geen effect op het verminderen van stemmen horen, of verminderen slechts ten dele de stress die ermee gepaard gaat. En cognitieve gedragstherapie wordt helaas nog te weinig aangeboden. Geen wonder...

2506, 2023

Geen antipsychotica in de psychoserisicofase

By |25 juni 2023|Med Som LS, Nieuws|

Door Paul de Bont Antipsychotica krijgen in de prodromale fase van psychose vergroot de kans op transitie naar een eerste echte psychose. Weten we hoe dat kan, en bij wie dat zo gebeurt? De onderzoekers voeren een meta-analyse uit. Misschien is niet elke lezer van de nieuwsbrief er al mee bekend dat in de UHR- of ARMS-fase van psychose...

2506, 2023

Soorten problemen en doelen bij CGT-p en wat heeft prioriteit?

By |25 juni 2023|CGT, Co-morbiditeit, Nieuws|

Door Janneke Ferwerda Willen mensen met psychose hulp voor hun stemmen of hun wanen, zoals gevoelens van dreiging? Of misschien vooral voor andere dingen? Morrison en collega’s sloegen hun gegevens erop na van mensen die CGTp ontvingen. CGT voor mensen met een psychose (CGT-p) is een behandeling waarbij samen met de client wordt gewerkt aan verschillende doelen. Kenmerkend aan...

205, 2023

Met beeldbellen nare beelden verminderen

By |2 mei 2023|Achterdocht, Nieuws|

Door Janneke Ferwerda In deze studie wordt onderzocht of een behandeling gericht op het verminderen van nare beelden bij paranoia geschikt is voor toepassing online. Het veranderen van beelden via beeld dus. Eerder bespraken we in deze nieuwsbrief al de iMAgery focused psychological therapy for persecutory delusions in Psychos (iMAPS). Dit betreft een behandeling voor negatieve opdringerige beelden (imagery) bij...

2110, 2022

Psychose docenten voor de GZ-opleiding gezocht!

By |21 oktober 2022|Nieuws|

Wie versterkt ons docenten team in de queeste PIOGS wijzer te maken over en te enthousiasmeren voor de psychosezorg? Mede ondersteund door Gedachten Uitpluizen werken we met en team docenten, die tevens ervaren behandelaar zijn binnen de psychosezorg, voor de verschillende GZ- opleidingen in het land. We hebben en goed up-to-date lesprogramma staan wat door opleidelingen hoog wordt gewaardeerd. Wie zoeken we:...

2412, 2021

CGT groepsbehandeling voor negatief zelfbeeld bij psychose: een pilot studie

By |24 december 2021|Nieuws|

Een negatief zelfbeeld komt veel voor bij patiënten met psychose. Door de psychose, verlieservaringen en zelfstigma wordt je zelfvertrouwen ondermijnd. Dit houdt dan ook weer psychose en somberheid in stand. En het is gerelateerd aan een hoger suïcide risico en een verminderde kwaliteit van leven. Daarom zijn effectieve en toegankelijke interventies voor het verbeteren van het zelfbeeld nodig. Er is...

2412, 2021

Netwerkanalyses om dissociatie bij psychose beter te leren begrijpen

By |24 december 2021|Nieuws, Trauma|

Dissociatie komt regelmatig voor bij mensen met psychotische klachten. Het leidt tot veel spanning, een gevoel van controleverlies en verergering van psychotische ervaringen. Maar rond dissociatie hangt voor zowel clinici als onderzoekers een zweem van ongrijpbaarheid. Wat is het nou precies? En hoe zit die samenhang met psychose?   De auteurs van dit onderzoek beschreven eerder een subgroep van dissociatieve...

2412, 2021

TRAUMA & PSYCHOSE, een mediatoren onderzoek

By |24 december 2021|Nieuws, Trauma|

Trauma vergroot de kans op psychose. Maar hoe? Wat zijn de gevolgen van trauma die iemand kwetsbaar maken voor psychose Dat blootstelling aan vroegkinderlijk trauma (Developmental Trauma) bijdraagt aan psychose-risico staat vast. Maar over hóe trauma aan psychose bijdraagt valt nog veel te onderzoeken. Wat verklaart het pad van trauma naar psychose? In deze deels kwalitatieve review studie en deels...

2412, 2021

Liever een psychiatrische diagnose of een probleemformulering in gewone taal?

By |24 december 2021|Nieuws, Stigma|

Liever een psychiatrische diagnose of een probleemformulering in gewone taal? Stel, je weet van iemand met de diagnose schizofrenie niet dat hij die diagnose heeft, maar wel dat er alle kenmerken zijn van die diagnose, en die staan in lekentaal beschreven. Zou je dan anders tegen die persoon aankijken? Zou dat stigmatisering tegen kunnen gaan? Of zijn er dan wellicht...

2111, 2021

Negatief zelfbeeld en beeld van de ander, en overmatige achterdocht

By |21 november 2021|Achterdocht, Nieuws|

Aangenomen wordt dat een negatief zelfbeeld en een negatief beeld van de ander een centrale rol spelen bij veel psychische problemen, inclusief psychose. In onder andere het cognitieve model van Freeman (2002) worden beide gezien als belangrijke factoren bij het ontwikkelen van gevoelens van onveiligheid en paranoia. Een systematisch onderzoek naar de omvang en de consistentie van deze associaties...

Ga naar de bovenkant