Nieuwsberichten

Home|Nieuwsberichten
Nieuwsberichten2023-04-20T19:56:25+01:00
2110, 2022

Psychose docenten voor de GZ-opleiding gezocht!

By |Nieuws|

Wie versterkt ons docenten team in de queeste PIOGS wijzer te maken over en te enthousiasmeren voor de psychosezorg? Mede ondersteund door Gedachten Uitpluizen werken we met en team docenten, die tevens ervaren behandelaar zijn binnen de psychosezorg, voor de verschillende GZ- opleidingen in het land. We hebben en goed up-to-date lesprogramma staan wat door opleidelingen hoog wordt gewaardeerd. Wie zoeken we:...

2412, 2021

CGT groepsbehandeling voor negatief zelfbeeld bij psychose: een pilot studie

By |Nieuws|

Een negatief zelfbeeld komt veel voor bij patiënten met psychose. Door de psychose, verlieservaringen en zelfstigma wordt je zelfvertrouwen ondermijnd. Dit houdt dan ook weer psychose en somberheid in stand. En het is gerelateerd aan een hoger suïcide risico en een verminderde kwaliteit van leven. Daarom zijn effectieve en toegankelijke interventies voor het verbeteren van het zelfbeeld nodig. Er is...

2412, 2021

Netwerkanalyses om dissociatie bij psychose beter te leren begrijpen

By |Nieuws, Trauma|

Dissociatie komt regelmatig voor bij mensen met psychotische klachten. Het leidt tot veel spanning, een gevoel van controleverlies en verergering van psychotische ervaringen. Maar rond dissociatie hangt voor zowel clinici als onderzoekers een zweem van ongrijpbaarheid. Wat is het nou precies? En hoe zit die samenhang met psychose?   De auteurs van dit onderzoek beschreven eerder een subgroep van dissociatieve...

2412, 2021

TRAUMA & PSYCHOSE, een mediatoren onderzoek

By |Nieuws, Trauma|

Trauma vergroot de kans op psychose. Maar hoe? Wat zijn de gevolgen van trauma die iemand kwetsbaar maken voor psychose Dat blootstelling aan vroegkinderlijk trauma (Developmental Trauma) bijdraagt aan psychose-risico staat vast. Maar over hóe trauma aan psychose bijdraagt valt nog veel te onderzoeken. Wat verklaart het pad van trauma naar psychose? In deze deels kwalitatieve review studie en deels...

2412, 2021

Liever een psychiatrische diagnose of een probleemformulering in gewone taal?

By |Nieuws, Stigma|

Liever een psychiatrische diagnose of een probleemformulering in gewone taal? Stel, je weet van iemand met de diagnose schizofrenie niet dat hij die diagnose heeft, maar wel dat er alle kenmerken zijn van die diagnose, en die staan in lekentaal beschreven. Zou je dan anders tegen die persoon aankijken? Zou dat stigmatisering tegen kunnen gaan? Of zijn er dan wellicht...

2111, 2021

Negatief zelfbeeld en beeld van de ander, en overmatige achterdocht

By |Achterdocht, Nieuws|

Aangenomen wordt dat een negatief zelfbeeld en een negatief beeld van de ander een centrale rol spelen bij veel psychische problemen, inclusief psychose. In onder andere het cognitieve model van Freeman (2002) worden beide gezien als belangrijke factoren bij het ontwikkelen van gevoelens van onveiligheid en paranoia. Een systematisch onderzoek naar de omvang en de consistentie van deze associaties...

2111, 2021

Een financiële prikkel voor betere sociale cognitie, werkt dat?

By |Nieuws, Stigma|

Mensen die een psychose doormaken hebben vaak last van cognitieve problemen (geheugen, concentratie, aandacht, planning, snelheid, sociale cognitie). Ze scoren lager op deze tests, en dit hangt samen met minder goed sociaal-maatschappelijk functioneren. Maar kunnen ze het echt niet? Of hebben ze gewoon moeite met motivatie en het aanwenden van mentale energie (misschien doordat ze toch niet geloven dat het...

2111, 2021

Horen dat je een verhoogd risico hebt om een psychose te ontwikkelen – wat doet dat?

By |Nieuws, UHR|

Psychologische behandeling gericht op het voorkomen, verminderen of uitstellen van een psychotische episode in jonge mensen met een psychoserisico werkt. Dat weten we inmiddels. Maar wat doet de boodschap “jij hebt een verhoogd risico om een psychose te ontwikkelen” met iemand? Dat is de centrale vraag van het huidige artikel. Om deze vraag te beantwoorden zijn 54 jonge mensen die...

2111, 2021

Is psychose toegenomen tijdens de Corona pandemie?

By |Nieuws, UHR|

Hoewel het coronavirus vooral bekend staat om ademhalingsproblemen die het kan veroorzaken, kunnen er ook neurologische klachten ontstaan. Daarnaast heeft het voor veel mensen sociale gevolgen. Ongeveer een derde van de Corona patiënten ontwikkelt psychiatrische of neurologische klachten binnen 6 maanden na de besmetting. Bij eerdere epidemieën (zoals SARS) traden er na een besmetting in 4-11% van de gevallen ook...

3009, 2021

Jongeren met UHR online helpen tijdens de COVID-19 pandemie

By |Nieuws|

De impact van de beperkingen ten gevolge van de coronacrisis op ons dagelijkse leven en psychisch welzijn is enorm geweest en nog steeds voelbaar. Vooral jonge mensen met een verhoogd risico op psychose zijn kwetsbaar voor extra psychische stress als gevolg van het opgelegde fysieke isolement en het tezelfdertijd wegvallen van face to face hulpverlening. UHR specifiek aanbod van eHealth...

Ga naar de bovenkant