Nieuwsberichten

Nieuwsberichten2023-12-08T13:39:20+01:00
2506, 2023

De voordelen van zelfhulpgroepen voor stemmenhoorders

25 juni 2023|Herstel, Nieuws|

Door Rob van Grunsven

Mensen die stemmen horen en daar veel last van hebben, profiteren niet altijd van de hulp die geboden wordt in de ggz. Antipsychotica hebben vaak geen effect op het verminderen van stemmen horen, of verminderen slechts ten dele de stress die ermee gepaard gaat. En cognitieve gedragstherapie…

2506, 2023

Geen antipsychotica in de psychoserisicofase

25 juni 2023|Med Som LS, Nieuws|

Door Paul de Bont

Antipsychotica krijgen in de prodromale fase van psychose vergroot de kans op transitie naar een eerste echte psychose. Weten we hoe dat kan, en bij wie dat zo gebeurt? De onderzoekers voeren een meta-analyse uit.

Misschien is niet elke lezer van de nieuwsbrief er al mee bekend dat…

2110, 2022

Psychose docenten voor de GZ-opleiding gezocht!

21 oktober 2022|Nieuws|

Wie versterkt ons docenten team in de queeste PIOGS wijzer te maken over en te enthousiasmeren voor de psychosezorg?

Mede ondersteund door Gedachten Uitpluizen werken we met en team docenten, die tevens ervaren behandelaar zijn binnen de psychosezorg, voor de verschillende GZ- opleidingen in het land. We hebben en goed up-to-date lesprogramma staan…

2412, 2021

CGT groepsbehandeling voor negatief zelfbeeld bij psychose: een pilot studie

24 december 2021|Nieuws|

Een negatief zelfbeeld komt veel voor bij patiënten met psychose. Door de psychose, verlieservaringen en zelfstigma wordt je zelfvertrouwen ondermijnd. Dit houdt dan ook weer psychose en somberheid in stand. En het is gerelateerd aan een hoger suïcide risico en een verminderde kwaliteit van leven. Daarom zijn effectieve en toegankelijke…

2412, 2021

Netwerkanalyses om dissociatie bij psychose beter te leren begrijpen

24 december 2021|Nieuws, Trauma|

Dissociatie komt regelmatig voor bij mensen met psychotische klachten. Het leidt tot veel spanning, een gevoel van controleverlies en verergering van psychotische ervaringen. Maar rond dissociatie hangt voor zowel clinici als onderzoekers een zweem van ongrijpbaarheid. Wat is het nou precies? En hoe zit die samenhang met psychose?

 

De auteurs van…

2412, 2021

TRAUMA & PSYCHOSE, een mediatoren onderzoek

24 december 2021|Nieuws, Trauma|

Trauma vergroot de kans op psychose. Maar hoe? Wat zijn de gevolgen van trauma die iemand kwetsbaar maken voor psychose

Dat blootstelling aan vroegkinderlijk trauma (Developmental Trauma) bijdraagt aan psychose-risico staat vast. Maar over hóe trauma aan psychose bijdraagt valt nog veel te onderzoeken. Wat verklaart het pad van trauma naar…

Ga naar de bovenkant