Nieuwsberichten2024-06-13T20:01:40+01:00

Nieuwsberichten


2412, 2022

Misofonie en de relatie met overmatige achterdocht

24 december 2022|Achterdocht|

Misofonie (letterlijk: ‘haat tegen geluid’) is een relatief nieuw, complex neurofysiologisch syndroom. Mensen met misofonie reageren met woede en walging op specifieke geluiden, zoals nasale- (ademhalen en snuiven) en eetgeluiden (kauwen). Dat gaat zelfs zover dat men kan gaan denken dat de ander dat expres doet: doen…

2412, 2022

In dialoog met stemmen

24 december 2022|Andere Technieken, Hallucinaties|

Met wie praat ik nou, met jou of met mijzelf? Het is een ding om te ervaren dat een stem tot je spreekt. Het is iets heel anders om te ontdekken dat die stem verband houdt met jouzelf: je leven, je ervaringen, je zelfbeeld, je gedrag. Onderzoek naar…

1611, 2022

Covid-19 gerelateerde psychoses – een systematische review

16 november 2022|Diagnostiek, Med Som LS|

De coronapandemie heeft iedereen beïnvloed. En corona is meer dan alleen een respiratoire ziekte. Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat mensen na een coronabesmetting last kunnen hebben van wazigheid, angsten, somberheid en slapeloosheid. Ook zijn er aanwijzingen gevonden voor een verband tussen coronabesmetting en het ontstaan van een eerste…

1611, 2022

Plotselinge belevingen uit een game in je echte leven?

16 november 2022|Geen categorie, Hallucinaties, UHR, Virtual Reality|

Ongecontroleerde ervaringen en gedragingen die verband houden met virtuele interactie, en dan met name het spelen van computergames, worden Game Transfer Phenomena (GTP) genoemd. Het betreffen intrusies (plotseling opkomende woorden, zinnen of beelden), dwanggedachten en -gedrag, en ongecontroleerde bewegingen en zintuigelijke ervaringen zonder dat hier een aanleiding voor…

2110, 2022

Psychose docenten voor de GZ-opleiding gezocht!

21 oktober 2022|Nieuws|

Wie versterkt ons docenten team in de queeste PIOGS wijzer te maken over en te enthousiasmeren voor de psychosezorg?

Mede ondersteund door Gedachten Uitpluizen werken we met en team docenten, die tevens ervaren behandelaar zijn binnen de psychosezorg, voor de verschillende GZ- opleidingen in het land. We hebben en goed up-to-date lesprogramma staan…

2110, 2022

IQ-beloop bij ultrahoog risicoprofiel voor psychose

21 oktober 2022|Neuro, UHR|

Cognitieve problemen ontstaan vaak al in de fase voordat iemand een psychose doormaakt. Hoe is dat te zien vanaf de ultrahoog risico (UHR)fase? Is het zichtbaar dat hun intellectuele vermogens achteruitgaan op het moment dat ze een volledige psychose doormaken? In deze studie bekeken onderzoekers het IQ-beloop over…

Ga naar de bovenkant