Nieuwsberichten

Nieuwsberichten2023-06-14T09:16:52+01:00
509, 2020

Mark vd Gaag in GZ-psychologie

By |5 september 2020|Nieuws|

"Je kunt heel goed met psychotische mensen over hun wanen praten" Interview met  Mark van der Gaag in het tijdschrift GZ-psychologie maart 2020

409, 2020

Antipsychotica of psychologische interventie of beide samen? Een effectstudie bij adolescenten met eerste psychose (MAPS-studie).

By |4 september 2020|Nieuws|

Bij adolescenten tot 18 jaar is er nog weinig onderzoek gedaan naar welke behandeling veilig en effectief is bij een eerste psychose. En dat is een gemiste kans, want nog voor je 18e levensjaar een psychose ontwikkelen heeft grote gevolgen voor de jongere en ook diens familie. Britse onderzoekers hebben daarom een eerste pilot RCT gedaan om te kijken...

409, 2020

Over het three-hit-model en wanneer iemand hulp zoekt voor stemmen horen

By |4 september 2020|Nieuws|

Hulp zoeken voor stemmen horen? De meesten doen het niet. Niet nodig. Welke factoren maken het dan wel nodig? Die vraag werd onderzocht aan de hand van het three-hit-model. Het diathese-stress model (kwetsbaarheids-stressmodel) stelt dat psychische stoornissen voortkomen uit de combinatie van erfelijke aanleg/kwetsbaarheid en stress (nare gebeurtenissen; omgevingsfactoren; middelengebruik) die tezamen de draagkracht van een individu overschrijden. Er...

409, 2020

Waarom en wanneer wordt een stem “iemand”?

By |4 september 2020|Nieuws|

Auditieve verbale hallucinaties -kortweg stemmen- worden door de mensen die ze horen vaak aangeduid als een persoon. Dit wordt ook wel de “personificatie” van een stem genoemd. Er zijn behandelmethodes die gebruik van maken van de personificatie van stemmen. De therapeut gaat dan met de stem in gesprek alsof het daadwerkelijk een persoon is. De laatste jaren laten verschillende...

409, 2020

Het cognitieve model van lijdensdruk bij stemmen nader onder de loep

By |4 september 2020|Nieuws|

Stemmen horen kan samengaan met stress en negatieve emoties als angst, verdriet en boosheid. Het cognitieve model gaat ervan uit dat deze reacties afhangen van de betekenis die eraan wordt gegeven. Stemmen kunnen bijvoorbeeld als zeer machtig worden beschouwd, en veiligheidsgedrag is dan een logisch gevolg. Veiligheidsgedrag houdt het probleem dan vervolgens in stand, doordat de opvattingen niet meer weerlegd...

409, 2020

Vormen en functies van stemmen horen bij adolescenten

By |4 september 2020|Nieuws|

“De stemmen die ik hoor, die zijn heel aardig. Ze klinken alsof ze me willen helpen. Ze praten zoals gewone mensen doen. Met emoties.” (T.J., 15 jaar)  “Ze spoken, ik krijg er nachtmerries van, en meestal zeuren ze de hele dag.” (P., 15 jaar) Ofschoon we weten dat er bij kinderen en adolescenten vaak sprake is van stemmen horen,...

2107, 2020

Persoonlijke veerkracht beschermt je tegen stresserende stemmen

By |21 juli 2020|Nieuws|

Ondanks kennis over risicofactoren voor psychose, zoals o.a. trauma, migratie, en cannabis, is er nauwelijks aandacht geweest voor de rol van beschermende factoren, zoals veerkracht. Kijken we naar mensen die stemmen horen, dan zien we dat vaak sprake is van negatieve overtuigingen over stemmen, terwijl onduidelijk is waarom er ook stemmenhoorders zijn zonder die negatieve overtuigingen. Zou veerkracht wellicht het...

2107, 2020

Virtuele coach helpt bij verminderen van achterdocht in Virtual Reality

By |21 juli 2020|Nieuws|

Mensen met achterdocht hebben een innerlijke overtuiging dat anderen niet te vertrouwen zijn of het zelfs op hen gemunt hebben. Veelal voelen ze zich minderwaardig en kwetsbaar, wat weer kan zorgen voor een toename van paranoia. Wat zou er gebeuren als zo iemand wat minder veroordelend en meer mededogend naar zichzelf en anderen kijkt? Kan een virtuele coach of meditatie...

2107, 2020

Don’t worry, be happy

By |21 juli 2020|Nieuws|

Psychotische ervaringen, UHR, secundaire stress, beschermende factoren Een onderzoeksartikel met de titel “Don’t worry, be happy” roept om gelezen te worden. Daarom hier een korte samenvatting van de resultaten en een aanmoediging om het originele artikel erbij te pakken. Als je nog niet overtuigd bent…het onderzoek heeft de legendarische naam “HowNutsAreTheDutch?”. Dan weet je dat het geen gortdroog en zwartgallig...

2107, 2020

Corona

By |21 juli 2020|Achterdocht, Nieuws|

Bill Gates. Illuminati. De Cabal. China. De Farmaceutische industrie. De Joden. Blanke politici. De Moslims. 5G…… Complot-overtuigingen beïnvloeden gedrag en (non-) compliance met Corona-regelgeving.AchtergrondCorona heeft de wereld veranderd. Regeringen en belangrijke instellingen moesten maatregelen opleggen om het gevaar van de pandemie in te dammen. De doelstelling van deze studie van Freeman en collega’s was om in het Verenigd Koninkrijk de...

Ga naar de bovenkant