Achterdocht en grootsheid – verschillen en overeenkomsten

Er is veel onderzoek gedaan naar paranoia, waardoor er meer zicht is op achterliggende cognitieve processen en aangrijpingspunten voor de psychologische behandeling. Over grootheidswanen weten we minder. Wat verbazingwekkend is aangezien grootheidswanen – na paranoïde wanen – de meest voorkomende vorm van wanen zijn. De onderzoekers vroegen zich daarom af …

2021-07-27T16:58:19+01:0027 juli 2021|Nieuws, Wanen|

De oorzaak van psychose: hoe denk jij erover?

In dit artikel wordt beschreven welke verschillen en overeenkomsten er zijn in de manier waarop mensen met een psychose en hun behandelaars het ontstaan van psychosen verklaren. Er zijn verschillende ideeën over de oorzaken van psychosen. Volgens de schrijvers kunnen psychosen worden verklaard vanuit 6 invalshoeken:

2021-07-27T16:59:28+01:0027 juli 2021|Nieuws, Stigma|

Coronavirus complottheorieën en de relatie met paranoia

“Coronavirus is een biologisch wapen, ontwikkeld in China om het Westen te vernietigen.”
 (25.29% enigszins mee eens, 9.06% zeer mee eens)

“Bill Gates heeft het virus gecreëerd om de wereldbevolking te reduceren.”
(11.80% enigszins mee eens, 5.27% zeer mee eens)

Er bestaan inmiddels veel aan …

2021-06-18T12:14:41+01:0010 mei 2021|Nieuws|

Mag het wat trager?

SlowMo therapie is ontwikkeld als aanvulling op CGTp om de effectiviteit ervan te vergroten. Het is gericht op cognitieve tendensen die achterdocht in de hand werken. Deze tendensen versnellen het redenatieproces waarmee we gebeurtenissen in ons dagelijks leven interpreteren en verklaren. Bijvoorbeeld bij jumping to conclusions springt men snel naar …

2021-07-27T18:01:31+01:0010 mei 2021|Nieuws|

Trauma, zelfkritiek, stemmen horen: de rol van schaamte belicht.

Trauma, zelfkritiek, stemmen horen: de rol van schaamte belicht.

Nare ervaringen en negatieve schema’s beïnvloeden de inhoud en lading van het horen van stemmen. Deze studie onderzoekt de rol van schaamte.

Wat is schaamte eigenlijk? De auteurs halen de omschrijving aan dat schaamte een evolutionair bij ons ingebouwde emotie is, dat fungeert …

2021-06-18T12:32:43+01:0010 mei 2021|Nieuws|

Psychose en seks

Van antipsychotica weten we dat zij bijwerkingen hebben op het seksuele functioneren en dat veel mensen met psychose daar last van hebben. Maar hoe zit dat bij mensen met een (eerste) psychose of met UHR die (nog) géén medicatie innemen? Een Spaans-Portugese onderzoekgroep zocht dat voor ons uit.

Men deed een …

2021-06-18T12:33:46+01:004 april 2021|Nieuws, UHR|

Via-via van trauma naar psychoseachtige ervaringen

Traumatische ervaringen zijn niet alleen direct maar ook indirect causaal gelinkt aan een verhoogde kans op latere milde psychoseklachten (het ultrahoog risico profiel) en psychosen. En vraag in het verlengde hiervan is hoe blootstelling aan trauma’s direct en indirect gelinkt is aan psychoseachtige ervaringen in z’n algemeenheid? In deze studie …

2021-06-18T12:34:20+01:004 april 2021|Nieuws, Trauma|

Ga naar de bovenkant