Nieuws

Seksuele disfuncties bij langdurige psychosen en medicatiegebruik

Deze collega’s uit Noord-Nederland wilden een overzicht geven van verbanden tussen schizofrenie, de behandeling ervan en seksuele disfuncties. Ze wilden daarbij bruikbare klinische handvatten selecteren om seksuele disfuncties te verminderen.

Uit het onderzoek naar het seksuele (dis)functioneren van mensen met langdurige psychosen komt allereerst naar voren dat de belangstelling voor seks …

2016-01-18T09:39:28+01:0022 maart 2015|Nieuws|

Schizofrenie Bestaat Niet

De site Schizofrenie Bestaat Niet is bedoeld voor iedereen die met een psychose te maken krijgt (en zijn omgeving). Ze geven de meest nuchtere en hoopvolle informatie die er is, over psychosegevoeligheid. Want onze maatschappij én veel hulpverleners lopen achter. Bij een psychose valt al gauw de term schizofrenie. En …

2024-03-12T16:57:55+01:0011 maart 2015|Nieuws|

Mark vd Gaag wint Ria van der Heijdenprijs

Mark van der Gaag won de Ria van der Heijdenprijs 2014 voor zijn inzet voor herstel, betere kwaliteit van leven en minder lijden van mensen met een psychotische aandoening.

Prof. dr. van der Gaag stelt zich al zijn hele carrière in dienst van mensen met een psychose. Of het nu gaat …

2016-01-18T09:38:51+01:008 maart 2015|Nieuws|

Wat veroorzaakt slecht functioneren bij mensen met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van ernstige klachten?

Mensen met een ultrahoog risico voor het ontwikkelen van ernstige klachten voldoen nog niet aan de criteria van een psychotische stoornis. Bij verreweg de grootste groep is sprake van milde positieve symptomen ofwel buitengewone en opmerkelijke ervaringen.

Bij een kleinere groep betreft het een psychose die binnen een week spontaan voorbij …

2015-05-17T21:26:59+01:005 maart 2015|Nieuws|

Traumabehandeling bij mensen met een psychose is effectief

Traumabehandeling bij mensen met psychosen is effectief en leidt niet tot verslechtering, zoals jarenlang werd gevreesd door professionals in de psychiatrie. Dit blijkt uit recent onderzoek bij 13 GGZ instellingen in Nederland door het consortium Treating Trauma In Psychosis, bestaande uit onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU), Radboud Universiteit en …

2015-04-16T17:33:48+01:003 maart 2015|Nieuws|

Attention Deficit Hyperactivity Disorder en schizofrenie

Autisme, ADHD en schizofrenie staan alle drie te boek als een neuro-ontwikkelingsstoornis. Dat betekent dat een neurologische tekortkoming leidt tot een vertraagde ontwikkelingsgang en vaak een verminderd functioneren in de adolescentie en volwassenheid. ADHD en psychose kenmerken zich beide door vroeggeboorten, een laag geboortegewicht en geboortecomplicaties. Ook vertonen beide heel …

2015-05-17T20:58:19+01:002 maart 2015|Nieuws|

Lees Tip!

Het Verenigd Koninkrijk is op dit moment het gidsland wat de zorg voor mensen met psychosen betreft. Veel van het toponderzoek komt uit de UK en zij lopen voorop in trends rondom antistigma, het bij beleid betrekken van zorggebruikers en het omschakelen naar een herstelgerichte visie op geestelijke gezondheidszorg. …

2016-01-18T09:39:10+01:0019 februari 2015|Nieuws|

Training CGT – Ultra High Risk

Cognitieve gedragstherapie bij mensen met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van een eerste psychotische episode

Inleiding

Vroegdetectie en vroegbehandeling zijn bij meerdere ziekten en stoornissen efficient en kosten-effectief. De ingrepen zijn beperkter in omvang, succesvoller, de prognose is beter en de gezondheids-winst wordt bereikt tegen lagere kosten dan niets doen.

In Nederland …

2018-07-05T06:28:16+01:0018 februari 2015|Nieuws|
Ga naar de bovenkant