Nieuws

ADHD symptomen en psychose klachten: is er een link?

Hoewel er best wat over geschreven is, weten we nog weinig over de link tussen psychose en ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder). Hoe zit dit eigenlijk? Veel clinici zien dat mensen met ADHD – die hiervoor medicatie krijgen – psychoseklachten ontwikkelen. Het is vaak gedacht dat dit komt door …

2015-10-09T06:39:35+01:0013 september 2015|Nieuws|

De invloed van psychose op het beloop van cognitief functioneren

Beperkingen in het cognitief functioneren worden beschouwd als belangrijke kenmerken van psychosegevoeligheid en zijn al vroeg in de ontwikkeling aanwezig. Maar onduidelijk blijft wat de invloed is van een eerste psychose op het beloop van het cognitief functioneren. Zijn cognitieve beperkingen al onderdeel van een levenslang aanwezige kwetsbaarheid? Of is …

2015-10-09T06:39:49+01:0013 september 2015|Nieuws|

De relatie tussen autisme en psychose

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), gekenmerkt door atypische sociale communicatie en gebrekkige sociale interacties, werden vroeger vaak gezien als een voorstadium voor schizofrenie. Meer recente studies laten echter zien dat de relatie tussen ASS en psychose niet zo eenduidig is. Wel is bekend dat psychotische ervaringen – mildere varianten van psychotische …

2015-10-09T06:40:10+01:0013 september 2015|Nieuws|

Gedachten Uitpluizen 15 jaar

SYMPOSIUM

Trans-diagnostische en focale CGT-modules bij psychose

We hebben voor u een aantal handouts. Deze kunt u downloaden.

15 JAAR GEDACHTEN UITPLUIZEN

27 november 2015
Postillion Hotel
Bunnik

Informatie……
Schrijf je in……

OP 27 NOVEMBER 2015 VIERT GEDACHTEN UITPLUIZEN FEEST OMDAT WE 15 JAAR BESTAAN. SAMEN MET CCD ORGANISEREN WE EEN SYMPOSIUM OM KORT …

2016-01-17T20:29:22+01:002 augustus 2015|Nieuws|

Stress op straat en achterdocht

Mensen met overmatige achterdocht hebben vaak grote moeite met naar buiten gaan. Vooral drukke en lawaaierige omgevingen activeren iemands achterdocht. Dit leidt tot vermijding en beperkingen in het leven, die we in cognitief-gedragstherapeutische behandeling proberen te overwinnen. Daartoe is begrip nodig van de onderliggende mechanismen die deze stress op straat …

2015-09-13T09:39:12+01:0024 juli 2015|Nieuws|

Stemmen horen en stemmingsstoornissen

Dat stemmen horen bij vriend en vijand binnen en buiten de GGZ voorkomt weten we. Maar wat weten we eigenlijk over de prevalentie, de verschijningsvormen en de mechanismen van stemmen horen bij mensen met een depressieve of bipolaire stemmingsstoornis (DS en BS)? Onderzoekers bundelden in deze meta-studie bevindingen over het …

2016-01-18T09:35:06+01:0024 juli 2015|Nieuws|

Hoe zit dat nou met stemmen horen en dissociatie?

Veel onderzoek naar de oorzaak van stemmen horen heeft zich geconcentreerd op de rol van cognitieve vertekeningen en defecten (zoals de ‘bronmonitoring tendens’ en beperkingen in de zelfmonitoring). De laatste jaren kijkt men meer naar de mogelijke invloed van dissociatie. Dissociatie wordt wel beschreven als een fenomeen waarbij de informatie-integratie …

2016-01-18T09:35:13+01:0024 juli 2015|Nieuws|
Ga naar de bovenkant