Nieuws

Home|Nieuws

Stress op straat en achterdocht

Mensen met overmatige achterdocht hebben vaak grote moeite met naar buiten gaan. Vooral drukke en lawaaierige omgevingen activeren iemands achterdocht. Dit leidt tot vermijding en beperkingen in het leven, die we in cognitief-gedragstherapeutische behandeling proberen te overwinnen. Daartoe is begrip nodig van de onderliggende mechanismen die deze stress op straat …

2015-09-13T09:39:12+01:0024 juli 2015|Nieuws|

Stemmen horen en stemmingsstoornissen

Dat stemmen horen bij vriend en vijand binnen en buiten de GGZ voorkomt weten we. Maar wat weten we eigenlijk over de prevalentie, de verschijningsvormen en de mechanismen van stemmen horen bij mensen met een depressieve of bipolaire stemmingsstoornis (DS en BS)? Onderzoekers bundelden in deze meta-studie bevindingen over het …

2016-01-18T09:35:06+01:0024 juli 2015|Nieuws|

Hoe zit dat nou met stemmen horen en dissociatie?

Veel onderzoek naar de oorzaak van stemmen horen heeft zich geconcentreerd op de rol van cognitieve vertekeningen en defecten (zoals de ‘bronmonitoring tendens’ en beperkingen in de zelfmonitoring). De laatste jaren kijkt men meer naar de mogelijke invloed van dissociatie. Dissociatie wordt wel beschreven als een fenomeen waarbij de informatie-integratie …

2016-01-18T09:35:13+01:0024 juli 2015|Nieuws|

Gouden Pluis 2015 voor Berber vd Vleugel

Berber van der Vleugel wint de Gouden Pluis 2015

Mw drs. Berber van der Vleugel, GZ-Psycholoog bij GGZ Noord Holland Noord wint de GOUDEN PLUIS 2015. De prijs, bestaande uit een vergankelijk kunstwerk en een geldbedrag van duizend euro, werd uitgereikt door prof. dr. Mark van der Gaag op de …

2016-01-18T09:35:20+01:005 juli 2015|Nieuws|

Onveilige hechtingsstijl en paranoia

Hoe zit het ook alweer met de hechtingsstijl theorie van Bowlby?

Deze psychoanalyticus deed in de jaren 30 onderzoek naar de manier waarop kinderen gehecht raken aan hun ouders (waarbij traditioneel vooral de moeder het grootste gedeelte van de opvoeding op zich nam). Volgens de theorie zijn er vier soorten hechtingsstijlen …

2016-01-18T09:35:27+01:0029 juni 2015|Nieuws|

Hoe ervaren stemmenhoorders hun stemmen?

Het is bekend dat het horen van stemmen voorkomt bij mensen met verschillende soorten psychiatrische stoornissen en bij mensen zonder psychiatrische problemen. Hoe omschrijven al die stemmenhoorders hun ervaring van ‘stemmen horen’ in hun eigen woorden? Hoe is het voor ze om stemmen te horen? Dat is de missie en …

2015-07-06T19:56:10+01:0029 juni 2015|Nieuws|
Ga naar de bovenkant