Nieuws

Joggen en fietsen tegen negatieve symptomen!

In een eerdere nieuwsbrief kon je lezen over het effect van lichamelijke inspanning bij patiënten met schizofrenie (Firth et al., 2015). Hieruit bleek dat gemiddelde tot forse inspanning een positieve invloed heeft op psychische klachten (zoals negatieve symptomen), neurocognitief functioneren en fysieke gezondheid. Dezelfde onderzoekers hebben nu gekeken naar …

2017-10-23T20:26:55+01:0016 mei 2016|Andere Technieken, Med Som LS, Negatieve symptomen, Nieuws|

Voorzieningen voor UHR verbeteren de uitkomsten voor patiënten met een eerste psychose

Voor mensen met een verhoogd risico (UHR, ultra high risk) bestaan gespecialiseerde voorzieningen, gericht op het voorkomen of uitstellen van een eerste psychose. In Engeland blijkt echter bij ongeveer een derde van die aanmeldingen toch al een eerste psychotische episode (FEP, first episode psychosis). Zijn FEP-patiënten die via een UHR-voorziening …

2017-10-23T20:29:22+01:0016 april 2016|Nieuws, UHR, Vroegdetectie|

Behaalde resultaten op de korte termijn bieden geen garantie voor de toekomst

Hoe lang blijft het effect van Vroege Interventie Psychose-programma’s (VIP) eigenlijk behouden? Misschien wel helemaal niet zo lang, blijkt uit enkele studies! Moet en kan dat niet beter? vroegen deze onderzoekers zich af.

Psychotische stoornissen staan wereldwijd hoog genoteerd als ziekten met een grote ziektelast, zowel persoonlijk als maatschappelijk. Vandaar ook …

2017-10-23T20:30:28+01:0016 april 2016|Geen categorie, Nieuws|

Voorkomen is beter dan genezen!

Sinds het ontstaan van criteria om vast te stellen of iemand voldoet aan een verhoogd risico voor psychose (UHR), richt onderzoek zich op de vraag of een eerste psychose voorkomen kan worden. Eerder bleek al dat een psychotische stoornis met 50% kans verminderd kan worden bij 18 maanden follow-up (van …

2017-10-23T20:30:45+01:0016 april 2016|CGT, Nieuws, UHR, Vroegdetectie|

Hoe cannabis tot paranoia leidt

Nederland staat bekend om zijn gedoogbeleid van cannabis, maar hoe onschuldig is dat eigenlijk?

Paranoia- de ongefundeerde angst dat anderen je kwaad willen doen- komt vaak voor bij psychose. Volgens het cognitieve verklaringsmodel van paranoia is men sterk geneigd betekenis te geven aan sensorische veranderingen (bijvoorbeeld een verandering in hoe dingen …

2017-10-23T20:30:56+01:0023 maart 2016|Achterdocht, Nieuws, Verslaving|

Training in redeneren leidt tot beter redeneren en minder achterdocht

Overhaast conclusies trekken is een veel voorkomend probleem. Ook het nalaten om de juistheid van je opvattingen actief te onderzoeken en zo nodig bij te stellen, komt veel voor. Bij mensen met overmatige achterdocht zijn deze redeneertendensen prominent aanwezig. Geen wonder dus dat er nagedacht wordt over of (en hoe) …

2017-10-23T20:31:33+01:0023 maart 2016|Achterdocht, Andere Technieken, Cognitieve tendensen, Nieuws|

Gezond psychotisch oud worden zonder GGZ – kan dat?

“U bent lekker normaal paranormaal. Gefeliciteerd met uw goede set van beschermende factoren voor psychose! Voor u geen GGZ!”

Inderdaad, je leest het goed. Want positieve psychose symptomen maken de stap naar professionele hulp lang niet bij iedereen noodzakelijk. Met goede bescherming door allerlei factoren kunnen deze symptomen mindful en maatschappelijk …

2017-10-23T20:32:12+01:0023 maart 2016|Andere Technieken, Geen categorie, Nieuws|

De geesten uit je slaapkamer verjagen

SLAAPVERLAMMING

Sleep paralysis
We komen het vrij veel tegen in het uitpluizen met mensen met psychose klachten, een verhoogd risico op ernstige psychische klachten, of die bang zijn voor geesten, djinns of magie. Onze interventies betreffen psycho-educatie (zie de interessante explanimation hierover op ons …

2017-10-23T20:32:54+01:0023 maart 2016|CGT, Nieuws, Wanen|

CGT werkt in onderzoek-setting, maar ook in de reguliere klinische praktijk?

Dat CGT voor psychose (CGT-P) effectief is blijkt uit tal van gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCTs). Meta-analyses laten effecten zien die variëren tussen klein tot medium, afhankelijk van de meegenomen studies en type uitkomstmaten. RCTs zijn de zgn. ‘gouden standaard’, maar zelfs als ze in de routinezorg worden uitgevoerd, zijn er …

2017-10-23T20:33:08+01:0023 maart 2016|CGT, Nieuws|
Ga naar de bovenkant