Nieuws

Sociaal isolement voorspelt een formele denkstoornis

Er is meer belangstelling voor de rol van de omgeving bij (de transitie naar) psychose. Factoren als gezinsomstandigheden, migratie, urbanisatie, seksueel misbruik, pesten, en andere negatieve ervaringen zijn geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychose.

Ook sociaal isolement is belangrijk. Onderzoek richt zich steeds vaker op vermeende verbanden …

2015-11-14T16:34:23+01:001 november 2015|Nieuws|

Sociale verslagenheid en overmatige achterdocht

Het ervaren van sociale verslagenheid is door verschillende onderzoekers aangeduid als een mogelijke link in de relatie tussen allerlei sociale stressoren (zoals trauma’s in de kindertijd, pestervaringen en opgroeien in een grote stad) en psychotische klachten zoals overmatige achterdocht (bv Selten et al., 2013).

Een oude bekende van Gedachten Uitpluizen – …

2015-11-10T07:55:19+01:005 oktober 2015|Nieuws|

Kernopvattingen over zichzelf en anderen in het psychosecontinuüm

Is het waar dat meer psychose gepaard gaat met negatievere kernopvattingen? En is er een samenhang tussen bepaalde kernopvattingen en specifieke psychose-symptomen? En wat zeggen de gevonden verbanden eigenlijk?

Uit onderzoek weten we dat mensen met negatieve kernopvattingen over zichzelf en anderen meer kans hebben op psychiatrische problemen. Dit geldt ook …

2015-11-10T07:55:29+01:005 oktober 2015|Nieuws|

Leidt pesten tot paranoia?

Hoewel de relatie tussen pesten en psychotische symptomen vaak is aangetoond in de gezonde populatie, is deze relatie veel minder duidelijk onder psychotische patiënten (zie voor een uitgebreid overzicht van Dam et al., 2012). Wel is uit eerder onderzoek naar voren gekomen dat bepaalde factoren van pesten zoals de frequentie, …

2016-04-21T21:30:06+01:005 oktober 2015|Nieuws, UHR|

IQ-beloop 10 jaar na de 1e psychose

Het cognitief functioneren is verminderd tijdens een eerste psychose (FEP) en dit verval is al zichtbaar tijdens de aanloop naar de psychose toe. Maar hoe gaat het verder, nadat de psychose zich geopenbaard heeft? In deze studie bekeken de onderzoekers het geschatte IQ van patiënten met een eerste psychose over …

2015-10-09T06:39:26+01:0013 september 2015|Nieuws|
Ga naar de bovenkant