Nieuws

Home|Nieuws

Sociale verslagenheid en overmatige achterdocht

Het ervaren van sociale verslagenheid is door verschillende onderzoekers aangeduid als een mogelijke link in de relatie tussen allerlei sociale stressoren (zoals trauma’s in de kindertijd, pestervaringen en opgroeien in een grote stad) en psychotische klachten zoals overmatige achterdocht (bv Selten et al., 2013).

Een oude bekende van Gedachten Uitpluizen – …

2015-11-10T07:55:19+01:005 oktober 2015|Nieuws|

Kernopvattingen over zichzelf en anderen in het psychosecontinuüm

Is het waar dat meer psychose gepaard gaat met negatievere kernopvattingen? En is er een samenhang tussen bepaalde kernopvattingen en specifieke psychose-symptomen? En wat zeggen de gevonden verbanden eigenlijk?

Uit onderzoek weten we dat mensen met negatieve kernopvattingen over zichzelf en anderen meer kans hebben op psychiatrische problemen. Dit geldt ook …

2015-11-10T07:55:29+01:005 oktober 2015|Nieuws|

Leidt pesten tot paranoia?

Hoewel de relatie tussen pesten en psychotische symptomen vaak is aangetoond in de gezonde populatie, is deze relatie veel minder duidelijk onder psychotische patiënten (zie voor een uitgebreid overzicht van Dam et al., 2012). Wel is uit eerder onderzoek naar voren gekomen dat bepaalde factoren van pesten zoals de frequentie, …

2016-04-21T21:30:06+01:005 oktober 2015|Nieuws, UHR|

IQ-beloop 10 jaar na de 1e psychose

Het cognitief functioneren is verminderd tijdens een eerste psychose (FEP) en dit verval is al zichtbaar tijdens de aanloop naar de psychose toe. Maar hoe gaat het verder, nadat de psychose zich geopenbaard heeft? In deze studie bekeken de onderzoekers het geschatte IQ van patiënten met een eerste psychose over …

2015-10-09T06:39:26+01:0013 september 2015|Nieuws|

ADHD symptomen en psychose klachten: is er een link?

Hoewel er best wat over geschreven is, weten we nog weinig over de link tussen psychose en ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder). Hoe zit dit eigenlijk? Veel clinici zien dat mensen met ADHD – die hiervoor medicatie krijgen – psychoseklachten ontwikkelen. Het is vaak gedacht dat dit komt door …

2015-10-09T06:39:35+01:0013 september 2015|Nieuws|

De invloed van psychose op het beloop van cognitief functioneren

Beperkingen in het cognitief functioneren worden beschouwd als belangrijke kenmerken van psychosegevoeligheid en zijn al vroeg in de ontwikkeling aanwezig. Maar onduidelijk blijft wat de invloed is van een eerste psychose op het beloop van het cognitief functioneren. Zijn cognitieve beperkingen al onderdeel van een levenslang aanwezige kwetsbaarheid? Of is …

2015-10-09T06:39:49+01:0013 september 2015|Nieuws|

De relatie tussen autisme en psychose

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), gekenmerkt door atypische sociale communicatie en gebrekkige sociale interacties, werden vroeger vaak gezien als een voorstadium voor schizofrenie. Meer recente studies laten echter zien dat de relatie tussen ASS en psychose niet zo eenduidig is. Wel is bekend dat psychotische ervaringen – mildere varianten van psychotische …

2015-10-09T06:40:10+01:0013 september 2015|Nieuws|

Gedachten Uitpluizen 15 jaar

SYMPOSIUM

Trans-diagnostische en focale CGT-modules bij psychose

We hebben voor u een aantal handouts. Deze kunt u downloaden.

15 JAAR GEDACHTEN UITPLUIZEN

27 november 2015
Postillion Hotel
Bunnik

Informatie……
Schrijf je in……

OP 27 NOVEMBER 2015 VIERT GEDACHTEN UITPLUIZEN FEEST OMDAT WE 15 JAAR BESTAAN. SAMEN MET CCD ORGANISEREN WE EEN SYMPOSIUM OM KORT …

2016-01-17T20:29:22+01:002 augustus 2015|Nieuws|
Ga naar de bovenkant