Na het overlijden van een geliefde rapporteren sommige mensen post-rouw hallucinatoire ervaringen, ofwel rouw-hallucinaties.

Mensen zien bijvoorbeeld hun overleden partner zitten in diens favoriete stoel of voelen diens aanwezigheid. Vaak hebben deze mensen geen (geschiedenis van) psychische klachten. Deze wetenschappers vroegen zich af hoeveel dit nu eigenlijk voorkomt en of dit nu een teken van een stoornis is of een normaal onderdeel van verwerking?

De onderzoekers zochten alle studies over rouw-hallucinaties bij elkaar. Er bleken opvallend weinig studies naar dit onderwerp en de studies waren ook relatief oud (1894-1993). Zij vonden 5 studies in de algemene bevolking en 4 studies onder weduwen en weduwenaars. In de algemene bevolking rapporteerde tussen de 9 en 13% van de mensen dat zij wel eens een overleden iemand gezien hadden. Als breder gevraagd werd naar het ‘ervaren’ van een overleden iemand liepen de percentages op tot 25%. Onder weduwen en weduwnaars bleken rouw-hallucinaties (in welk zintuig dan ook) veel voor te komen. Zo’n 30 tot 60% van de rouwenden rapporteerde deze ervaringen. Interessant genoeg lijkt het er op dat rouwende echtelieden uit harmonieuze relaties vaker rouw-hallucinaties ervaren dan die in ongelukkige relaties. In één studie bleek daarnaast dat de helft van de mensen die rouw-hallucinaties rapporteerde na het overlijden van hun partner ook rouw-hallucinaties van andere geliefden te hebben gehad. Sommige mensen lijken er dus in zijn algemeenheid gevoeliger voor dan anderen. De relatie met depressie, complexe rouw en eenzaamheid is niet helemaal duidelijk. Wel komen deze ervaringen het meest voor in de periode direct na het overlijden van de geliefde. Opvallend is ook dat de meeste mensen de rouw-hallucinaties als iets positiefs ervoeren, een geruststellende ervaring. Het duidt dus ook zelden op de aanwezigheid van een psychische stoornis. Eigenlijk wel een geruststellend idee. Ons complexe brein is nu eenmaal in staat dingen te ervaren terwijl er geen bron in de buitenwereld is die onze zintuigen prikkelt. Het wordt misschien pas een probleem als je je overleden partner eigenlijk liever niet terug ziet.

Castelnovo, A., Cavallotti, S., Gambini, O., & D’Agostino, A. (2015). Post-bereavement hallucinatory experiences: A critical overview of population and clinical studies. Journal of Affective Disorders, 186, 266-74. doi:10.1016/j.jad.2015.07.03 Artikel