Slaapklachten komen vaak voor bij mensen met psychotische stoornissen. Naast dat ze er gewoon last van hebben, kunnen deze klachten er ook voor zorgen dat psychose toeneemt.

Hoewel op dit moment cognitieve gedragstherapie (CGT) de best aangewezen behandeling is voor slaapstoornissen, is het effect hiervan nog niet eerder onderzocht in mensen met psychose. De verwachting van deze studie was dat door de CGT niet alleen de slaapklachten zouden afnemen, maar dat daardoor ook de psychose zou verminderen.

In deze studie werden patiënten met een psychotische stoornis toegewezen aan één van twee groepen. De ene groep kreeg zijn reguliere behandeling en daarnaast 8 sessies CGT voor slaapproblemen (de experimentele groep), de andere groep kreeg alleen zijn reguliere behandeling (de controle groep). Vijftig patiënten werden verdeeld; 24 in de experimentele groep en 26 in de controle groep. Bij het begin van de studie, na 12 weken en na 24 weken werden er vragenlijsten afgenomen waarbij werd gekeken naar de mate van slaapklachten en de mate van psychotische klachten.

Freeman Pauw

Twaalf weken na de laatste CGT sessie bleek de experimentele groep veel minder last te hebben van slaapklachten dan de controle groep. Sommigen hadden bij follow-up zelfs helemaal geen last meer van slaapproblemen: in de experimentele groep 9 op de 22, en in de controle groep 1 op de 25. De effecten waren ook na 24 weken nog zichtbaar. Er werd bovendien een klein verband gevonden tussen de afname van slaapklachten en een afname in psychotische klachten. Echter, er werd zowel gevonden dat de psychotische klachten toenamen als afnamen. Ondanks deze veelbelovende resultaten, is het effect van CGT bij slaapklachten nu nog maar in een kleine groep patiënten onderzocht. De onderzoekers zijn op dit moment bezig met het verzamelen van veel meer deelnemers om de positieve bevindingen hopelijk te repliceren.

Daniel Freeman, Felicity Waite, Helen Startup, Elissa Myers, Rachel Lister, Josephine McInerney, Allison G Harvey, John Geddes, Zenobia Zaiwalla, Ramon Luengo-Fernandez, Russell Foster, Lei Clifton, Ly-Mee Yu (2015). Efficacy of cognitive behavioural therapy for sleep improvement in patients with persistent delusions and hallucinations (BEST): a prospective, assessor-blind, randomised controlled pilot trial.

Artikel