Nederland staat bekend om zijn gedoogbeleid van cannabis, maar hoe onschuldig is dat eigenlijk?

Paranoia- de ongefundeerde angst dat anderen je kwaad willen doen- komt vaak voor bij psychose. Volgens het cognitieve verklaringsmodel van paranoia is men sterk geneigd betekenis te geven aan sensorische veranderingen (bijvoorbeeld een verandering in hoe dingen klinken of eruit zien). Verschillende factoren zoals life events, slecht slapen of cannabis kunnen deze sensorische veranderingen uitlokken. Hoe iemand zich voelt, bijvoorbeeld negatief affect of angst, beïnvloedt weer in hoeverre ervaringen als paranoïde geïnterpreteerd worden.

Van THC, de werkzame stof in cannabis, is in eerder onderzoek aangetoond dat het psychotische ervaringen kan uitlokken. Naast het uitlokken van deze ervaringen zorgt THC daarnaast ook voor een negatief affect. Hierdoor kunnen de ervaringen die THC oproept weer als angstiger of bedreigender worden geïnterpreteerd.
Paranoia

In deze studie werd gekeken naar of het toedienen van THC paranoia veroorzaakt. 121 personen uit de normale bevolking werden over drie groepen verdeeld: de 1e groep kreeg THC toegediend, de 2e groep kreeg een placebo toegediend en de 3e groep kreeg THC toegediend en werd van tevoren ingelicht over de mogelijke effecten van THC. Na het toedienen van de THC of het placebo werd paranoia op drie manieren getest: in een echte sociale situatie, in een virtual reality (VR) omgeving en via vragenlijsten.

Zoals verwacht leidde toediening van THC tot meer paranoia. THC leidde ook tot meer afwijkende ervaringen, meer negatief affect (meer zorgen, angst, depressie en ideeën over het zelf), en tot minder capaciteit van het werkgeheugen. De relatie tussen THC en paranoia werd verklaard voor het effect van THC op negatief affect en afwijkende ervaringen. Verminderde capaciteit van het werkgeheugen verklaarde geen verschil in paranoia. Daarnaast maakte het niet uit of mensen van tevoren ingelicht werden over de mogelijke effecten van THC.

Deze studie laat zien dat paranoia waarschijnlijk verminderd kan worden als negatief affect verminderd wordt (o.a. zorgen dat men zich minder zorgen maakt en werken aan zelfvertrouwen) en als afwijkende ervaringen genormaliseerd worden in mensen met paranoia. En uiteraard ook dat het stoppen met cannabis roken vermoedelijk gunstig uitpakt voor minder paranoia.

Freeman, D., Dunn, G., Murray, R.M., Evans, N., Lister, R., Antley, A., Slater, M., Godlewska, B., Cornish, R. & Williams, J. (2015). How cannabis causes paranoia: using the intravenous administration of∆ 9-tetrahydrocannabinol (THC) to identify key cognitive mechanisms leading to paranoia. Schizophrenia Bulletin, 41 (2): 391-399.

Artikel