Archief

Sterker dan je Stemmen: Protocol voor kinderen en jongeren die stemmen horen

Dit protocol treft u niet aan in het Gedachten Uitpluizen boek. Het Protocol is gewoon gratis te downloaden evenals alle formulieren en informatie. De protocollaire behandeling ‘Sterker dan je Stemmen’ is bedoeld als een leidraad voor een training op maat (personalized medicine) voor kinderen en adolescenten (hierna ‘jongeren’), die last hebben van auditieve verbale hallucinaties (AVH) – ‘stemmen horen’. Uitgangspunt van dit protocol is om de coping ten aanzien van stemmen horen te vergroten om zo de invloed van het […]