Geen categorie

Transdiagnostische opsporing van zich ontwikkelende ernstige psychopathologie: een validatiestudie van de Clinical High At Risk Mental State (CHARMS) criteria

Door Helga Ising & Tonnie Staring

De ultrahoog risico criteria zijn handig gebleken bij het opsporen van jonge, hulpzoekende mensen die risico lopen op het ontwikkelen van een eerste psychose. Maar niet alleen psychose is belangrijk, ook andere ernstige aandoeningen zouden we vroegtijdig willen onderkennen en voorkomen. Is er …

2024-03-24T16:31:44+01:0023 maart 2024|Geen categorie, Overige klachtgebieden, UHR, Vroegdetectie|

Affect – een volgend puzzelstukje in het begrijpen van de relatie tussen interpersoonlijk trauma en psychose

Eva de Bruijn

Eerder onderzoek heeft duidelijk en sterk bewijs voor de relatie tussen trauma en psychoses geleverd. Daardoor is er meer aandacht gekomen voor welke psychologische processen een rol spelen in de relaties tussen trauma en psychoses. Lange tijd werden affectieve en psychotische stoornissen als twee verschillende clusters …

2024-03-24T15:00:33+01:0023 maart 2024|Geen categorie, Trauma|

Plotselinge belevingen uit een game in je echte leven?

Ongecontroleerde ervaringen en gedragingen die verband houden met virtuele interactie, en dan met name het spelen van computergames, worden Game Transfer Phenomena (GTP) genoemd. Het betreffen intrusies (plotseling opkomende woorden, zinnen of beelden), dwanggedachten en -gedrag, en ongecontroleerde bewegingen en zintuigelijke ervaringen zonder dat hier een aanleiding voor …

2022-11-16T21:12:19+01:0016 november 2022|Geen categorie, Hallucinaties, UHR, Virtual Reality|

“Alles ruikt vies…” – verstoringen in reuk in de algemene bevolking

Als verse koffie ineens als uitlaatgas ruikt, kan er sprake zijn van parosmie. Geuren worden dan nog wel met dezelfde intensiteit waargenomen, maar de geuren worden anders geregistreerd dan normaal. Zo kunnen geuren die je normaal lekker vindt ruiken, bijvoorbeeld ineens heel vies ruiken. Soms ontstaat zo’n reukstoornis …

2022-07-13T16:55:52+01:0011 juli 2022|Geen categorie, Hallucinaties, Neuro|

Transdiagnostische vreemde opvattingen, wanen, idée fixes en master belief systemen: verschil, overlap en therapeutische aangrijpingspunten

Prof dr Mark van de Gaag praat u bij…

Cognitieve gedragstherapie richt zich op opvattingen die lijden met zich meebrengen en veelal vermijdings gedragingen die het probleem consolideren. Veel opvattingen kunnen als verwachtingen over gevolgen van handelen met gedragsexperimenten getoetst worden. Maar sommige opvattingen verzetten zich tegen empirisch ervaren tegenspraak. …

2021-05-15T18:42:29+01:0015 december 2020|Geen categorie, Wanen|

Geen Imap, maar iMAPS!

iMAPS: imagery rescripting als behandeling voor paranoïde wanen en de daaraan gekoppelde negatieve kernopvattingen. Het artikel biedt een grondige samenvatting van literatuur over imagery in paranoia, PTSS, nachtmerries, en van zelfbeeld, kernschema’s en rescripting; allemaal ten behoeve van een behandelhandleiding. Gelardeerd met case studies! Geen artikel om samen te vatten, …

2018-12-04T18:05:57+01:004 december 2018|Geen categorie, Nieuws|
Ga naar de bovenkant