Trauma

Affect – een volgend puzzelstukje in het begrijpen van de relatie tussen interpersoonlijk trauma en psychose

Eva de Bruijn

Eerder onderzoek heeft duidelijk en sterk bewijs voor de relatie tussen trauma en psychoses geleverd. Daardoor is er meer aandacht gekomen voor welke psychologische processen een rol spelen in de relaties tussen trauma en psychoses. Lange tijd werden affectieve en psychotische stoornissen als twee verschillende clusters …

2024-03-24T15:00:33+01:0023 maart 2024|Geen categorie, Trauma|

Ik begrijp niet hoe ik me voel; welke rol speelt zelf-mentalisatie in de relatie tussen traumatische ervaringen in de kindertijd en psychotische ervaringen?

Door Janneke Ferwerda

De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor de relatie tussen trauma en psychotische ervaringen. We weten inmiddels dat traumatische ervaringen in de kindertijd geassocieerd zijn met de ernst van verschillende psychotische symptomen en een voorspeller van de overgang naar psychose. Het gaat dan om …

2024-02-03T14:21:53+01:002 februari 2024|Trauma|

Beloftevolle resultaten voor EMDR bij de vroege psychose doelgroep

Door Eva Tolmeier

‘Bij mensen met eerste psychose en PTSS symptomen kan mogelijk toekomstig leed worden voorkomen door aandacht te hebben voor de verwerking van traumatische ervaringen.’

Het meemaken van psychose kan voor veel mensen op zichzelf traumatisch zijn. Niet alleen door de inhoud van sommige bijzondere ervaringen maar ook door …

2023-12-15T16:47:05+01:0011 december 2023|Trauma, UHR|

Inzetten op piekeren loont!

Door Helga Ising

We wisten al dat het werkt om piekeren te verminderen bij paranoia. In dit artikel wordt (middels een ingewikkelde netwerkanalyse) aangetoond dat piekeren ook verband heeft met hallucineren.

Misbruik komt veel voor, ongeveer 11% van de vrouwen en 5% van de mannen zijn slachtoffer van seksueel misbruik. Mensen die …

2023-10-08T14:55:33+01:003 oktober 2023|Achterdocht, Co-morbiditeit, Trauma|

Het identificeren van slachtofferprofielen bij mensen met trauma en psychose

We weten al langer dat mensen met psychoses veel vaker slachtoffer van geweld en mishandeling in de kindertijd zijn dan gemiddeld. Dit kan een nadelige invloed hebben op iemands geestelijke gezondheid en herstel. In zorgstandaarden komt hier steeds meer aandacht voor. Een groep Engelse onderzoekers onderzocht of er verschillende slachtofferprofielen …

2022-02-13T13:13:28+01:0013 februari 2022|Trauma|

Netwerkanalyses om dissociatie bij psychose beter te leren begrijpen

Dissociatie komt regelmatig voor bij mensen met psychotische klachten. Het leidt tot veel spanning, een gevoel van controleverlies en verergering van psychotische ervaringen. Maar rond dissociatie hangt voor zowel clinici als onderzoekers een zweem van ongrijpbaarheid. Wat is het nou precies? En hoe zit die samenhang met psychose?

 

De auteurs van …

2021-12-24T15:46:10+01:0024 december 2021|Nieuws, Trauma|

TRAUMA & PSYCHOSE, een mediatoren onderzoek

Trauma vergroot de kans op psychose. Maar hoe? Wat zijn de gevolgen van trauma die iemand kwetsbaar maken voor psychose

Dat blootstelling aan vroegkinderlijk trauma (Developmental Trauma) bijdraagt aan psychose-risico staat vast. Maar over hóe trauma aan psychose bijdraagt valt nog veel te onderzoeken. Wat verklaart het pad van trauma naar …

2021-12-24T15:40:58+01:0024 december 2021|Nieuws, Trauma|

Via-via van trauma naar psychoseachtige ervaringen

Traumatische ervaringen zijn niet alleen direct maar ook indirect causaal gelinkt aan een verhoogde kans op latere milde psychoseklachten (het ultrahoog risico profiel) en psychosen. En vraag in het verlengde hiervan is hoe blootstelling aan trauma’s direct en indirect gelinkt is aan psychoseachtige ervaringen in z’n algemeenheid? In deze studie …

2021-06-18T12:34:20+01:004 april 2021|Nieuws, Trauma|
Ga naar de bovenkant