SYMPOSIUM

Trans-diagnostische en focale CGT-modules bij psychose

We hebben voor u een aantal handouts. Deze kunt u downloaden.


15 JAAR GEDACHTEN UITPLUIZEN

27 november 2015
Postillion Hotel
Bunnik

Informatie……
Schrijf je in……

OP 27 NOVEMBER 2015 VIERT GEDACHTEN UITPLUIZEN FEEST OMDAT WE 15 JAAR BESTAAN. SAMEN MET CCD ORGANISEREN WE EEN SYMPOSIUM OM KORT TERUG TE BLIKKEN OP DE AFGELOPEN 15 JAAR EN WELKE ENORME VERANDERINGEN DAARIN HEBBEN PLAATSGEVONDEN.

MAAR VOORAL BLIKKEN WE VOORUIT NAAR DE TOEKOMST EN WAT WE DAAR MISSCHIEN AAN GAAN TREFFEN.

Deze dag staat in het teken van trans-diagnostische en focale CGT-modules bij psychose. Daarmee bedoelen we cognitief-gedragstherapeutische behandelmodules die zich focussen op één belangrijk aspect van iemands klachten. Dit betekent niet dat het eenvoudig is of dat er geen complex geheel aan psychopathologische processen speelt. Integendeel: juist wanneer een patiënt een complexe waaier aan klachten ervaart, waar psychose op allerlei manieren doorheen speelt, wordt het belangrijker om in de behandeling de juiste focus te kiezen. Eentje waar interventies op slagen, en waar hopelijk ook omliggende klachten of stoornissen door verbeteren. Het gaat om het aanpakken van de trans-diagnostische knooppunten in iemands individuele ‘netwerk van klachten’. Denk bijvoorbeeld aan een CGT-module puur gericht op piekeren. Of op slapeloosheid, op een lage zelfwaardering, op stress/angst bij het buiten zijn, op inactiviteit, of op herbelevingen van trauma’s. Dit zijn allemaal kwesties die geregeld bij psychose een rol spelen. Psychose gaat altijd om complexe problematiek – er is van alles aan de hand.

Deze thema’s komen in de lezingen aan bod. We zien hierin een mogelijke toekomst voor CGT – eenvoudig en elegant. Gedachten Uitpluizen was voorheen op een onconventionele manier aan de slag met conventionele middelen. Ze betrad hiermee plaatsen waar de CGT nog niet geweest was. Waar gaat de reis van de CGT bij psychose heen? Gek genoeg is dat helemaal niet zo moeilijk te voorspellen binnen bepaalde dimensies, echter wat de effecten zullen zijn in parallelle universums, dat zal de toekomst ons gaan leren.

Accreditatie is toegekend door: VSR (5 punten), V&Vn (5 punten), AbSg (5 punten), NVvP (5 punten), FGzPt (4 punten), VGCt (5 punten), NIP (6 punten)

Programma
Dagvoorzitter: Drs. Joost Baas

09.15 Ontvangst en koffie/thee

09.45 Welkom en inleiding – GU terugblik afgelopen 15 jaar
Drs. Joost Baas

09.55 Van vroegdetectie van psychose naar complexe multispecialistische gezondheidszorg
Prof. dr. Mark van der Gaag Lees verder…..

10.15 COMET als trans-diagnostische interventie bij negatieve zelfwaardering
Prof. dr. Kees Korrelboom Lees verder…..

10.45 Pauze

11.15 Persecutory delusions: The development of a new translational treatment
Prof. dr. Daniel Freeman Lees verder…..

12.00 Netwerken
Prof. dr. Denny Borsboom Lees verder…..

12.30 Lunch

13.45 Vier parallelle workshops – ieder 2 uur
1) Over trans-diagnostisch gepieker en wat je eraan kunt doen
Dr. Colin van der Heiden Lees verder…..
2) Weerbaarheid voor een psychosegevoeligheid bouw je op over tijd — naar fasegerichte zorg
Prof. dr. Philippe Delespaul Lees verder…..
3) Treating sleep in patients with psychosis
Dr. Felicity Waite Lees verder…..
4) Modulaire CGT
Drs. David van den Berg en Dr. Tonnie Staring Lees verder…..

15.45 Pauze

16.15 Plenaire dialoog met de sprekers: the future of CBT for psychosis
Dr. Tonnie Staring en de plenaire sprekers in debat met de deelnemers

17.00 Afsluiting met aansluitend borrel

Personalia
Drs. Joost Baas is Gz-psycholoog en geeft al vele jaren onderwijs . ‘Onderwijs moet praktisch zijn en aansluiten bij de dagelijkse praktijk’. Hij heeft samen met zijn vrouw een praktijk in Voorschoten (www.HenB.com). Ook is hij consulent bij het CCE. Daarnaast is hij bestuurlijk actief.

Drs. David van den Berg is Gz-Psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt. Hij werkt als behandelaar en onderzoeker bij Parnassia divisie volwassenen en als behandelaar bij de afdeling Centrum voor Persoonlijkheidsproblematiek van PsyQ in Den Haag.

Prof. dr. Denny Borsboom is hoogleraar grondslagen van de psychometrie en psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is de grondlegger van de netwerkbenadering van psychologische constructen, die momenteel in het psychiatrisch onderzoek snel aan populariteit wint.

Prof. dr. Philippe Delespaul is hoogleraar innovatie in de geestelijke gezondheidszorg op de universiteit van Maastricht en programmaleider integrale zorg binnen Mondriaan. Hij ontwikkelde de Psymate voor ecologische contextuele diagnostiek en stond aan de basis van de ontwikkelingen van FACT in Nederland.

Prof. dr. Daniel Freeman is a Professor of Clinical Psychology and a NIHR Research Professor in the Department of Psychiatry at the University of Oxford. He is a Fellow of University College Oxford and an honorary consultant clinical psychologist in Oxford Health NHS Foundation Trust.

Prof. dr. Mark van der Gaag is klinisch psycholoog/psychotherapeut en supervisor bij de VGCt. Hij is hoofd psychoseonderzoek van Parnassia Den Haag en hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Dr. Colin van der Heiden is GZ-psycholoog (i.o. tot specialist)-psychotherapeut, Supervisor VGCt en NVP. Hij werkt als Specialismeleider Angst en Dwang bij de Parnassia Groep en als psychotherapeut Angststoornissen PsyQ.

Prof. dr. Kees Korrelboom is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij werkt als hoofd Wetenschappelijk Onderzoek en Zorginnovatie bij PsyQ Haaglanden, onderdeel van de Parnassia Groep. Daarnaast is hij verbonden aan het Departement Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University. De afgelopen jaren heeft hij zich onder andere beziggehouden met het ontwikkelen en onderzoeken van verschillende Competitive Memory Training (COMET) Protocollen.

Dr. Tonnie Staring is Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Supervisor VGCt en EMDR therapeut. Hij werkt bij Altrecht GGZ, afdeling ABC voor jongvolwassenen met een psychotische kwetsbaarheid en afdeling Early Detection and Intervention (EDI) Team. Hij is eigenaar van Scholing@Psy.Staring (ZZP) van waaruit hij lessen en supervisie verzorgt.

Dr. Felicity Waite is a Research Clinical Psychologist. She is a member of the Oxford Cognitive Approaches to Psychosis research group, led by Professor Daniel Freeman and a member of the Sleep and Circadian Neuroscience Institute at the University of Oxford.