Het Verenigd Koninkrijk is op dit moment het gidsland wat de zorg voor mensen met psychosen betreft. Veel van het toponderzoek komt uit de UK en zij lopen voorop in trends rondom antistigma, het bij beleid betrekken van zorggebruikers en het omschakelen naar een herstelgerichte visie op geestelijke gezondheidszorg. Een aantal jaar geleden kwam de Britse vereniging voor psychologen al met het voorstel de DSM te verlaten en te vervangen door individuele, gezamenlijk met de cliënt ontwikkelde, probleemformuleringen.

Nu komen ze met een uitgebreid rapport over psychosen. Het is aan te raden dit eens digitaal door te bladeren. Het stuk leest erg prettig en elk hoofdstuk wordt vooraf gegaan door een korte samenvatting van de belangrijkste punten.

Het is geschreven door gerenommeerde experts in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en zorggebruikers. De wijze waarop ze ingewikkelde concepten benaderen en uitleggen en de respectvolle wijze waarin ze over psychosen schrijven is indrukwekkend. Het document geeft een volledig en genuanceerd overzicht van de huidige stand van kennis betreffende psychosen en de behandeling hiervan. De auteurs beschrijven bijvoorbeeld hoe het komt dat we zijn gaan denken dat de concepten die wij met elkaar bedacht hebben, zoals schizofrenie, echte ziekten zijn. En wat de voordelen en de nadelen hiervan zijn. Steeds genuanceerd, maar wel met de vinger op de zere plek. Bijvoorbeeld hoe deze labels leiden tot stigmatisering, zelfstigma en de aandacht wegleiden van de mens achter de diagnose. Het rapport bevat ook een overzicht van factoren die het ontstaan van psychosen beïnvloeden en cognitieve modellen van psychosen. Cognitieve gedragstherapie komt in het stuk naar voren als de eerstaangewezen psychologische behandeling bij psychosen.

Iedereen met psychotische klachten zou dit aangeboden moeten krijgen is het devies. Tevens schetsen de auteurs wat de belangrijke uitdagingen en veranderprocessen voor het GGZ systeem zijn. Hoe het anders kan. Kortom, een echte must read!

Download de pdf