Terugkijkend was het al in de eerste versie van Gedachten Uitpluizen zichtbaar. Het gaat om het uitpluizen van de overtuigingen die de patiënt over zijn vreemde belevingen heeft, en om het verminderen van de gedragsimpact. We richtten ons destijds echter vooral op stemmen en achterdocht, passend bij schizofrenie en andere ‘klassieke’ psychotische beelden. In versie 2.0 ging het ook om de co-morbide stoornissen die het effect van de psychotische symptomen sterk beïnvloeden. In de huidige versie 3.0 staat het psychotisch symptoom in al haar verscheidenheid centraal, niet langer geplaatst in de context van een diagnose. Gedachten Uitpluizen is een transdiagnostische interventie geworden. Logisch, want psychotische symptomen komen twaalf maal meer voor dan sec schizofrenie. Wanneer wordt een vreemde opvatting een waan? En wanneer wordt een intrusieve gedachte een hallucinatie? Wanneer is een stem van een dader een herbeleving en wanneer wordt het een ‘stem’?

Het gaat over de mate van overtuiging, de hoeveelheid angst die het oproept en de beïnvloeding van het functioneren. We beschrijven hoe deze blik kan helpen bij zeer sterke disfunctionele opvattingen — over vreemde belevingen — die ook veel voor komen bij andere diagnoses. Of eigenlijk, de diagnose doet er niet meer toe. Het gaat over het uitpluizen van de gedachten die leiden tot beperkingen in het geluk en vrijheid.

In Gedachten Uitpluizen 3.0 staan 6 protocollen die u helpen om CGT te doen bij mensen die last hebben van:

  • Overmatige achterdocht
  • Stemmen die somberheid oproepen
  • Stemmen die angst oproepen
  • Stemmen die schaamte oproepen
  • Demoralisatie en negatieve symptomen
  • Geesten, djinns en magie

Daarnaast is er het protocol voor “Mensen met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van ernstige psychische klachten”. En ook zijn er handvatten voor overige psychotische klachten, zoals bij grootheidswanen, somatische wanen, controlewanen, niet-auditieve hallucinaties, en meer.

In het boek zijn de protocollen uitgebreid beschreven inclusief tips en trucs. Op deze website staan de benodigde formulieren. Ook kunt u de kale protocollen downloaden die u tijdens de therapie kunt gebruiken als handleiding. Om de formulieren en protocollen te kunnen downloaden moet u zich registreren.

Naast het protocollenboek is er ook een vaardighedenboek met daarin alle basale competenties om de protocollen uit te kunnen voeren. Dit is een gratis te downloaden boek. Eind 2015 is het door de VGCt uitgedeeld aan al haar leden uitgedeeld als “echt” boekje om luister bij te zetten aan het erelidmaatschap VGCt van Mark vd Gaag.