Therapeutische technieken en vaardigheden boek

In het Gedachten Uitpluizen protocollenboek dat te koop is via onze webshop staan zeven cognitief gedragstherapeutische protocollen voor psychotische klachten beschreven. Hierin wordt regelmatig verwezen naar cognitief-gedragstherapeutische technieken en vaardigheden. In dit digitale therapeutische technieken en vaardigheden boek staan de details van deze technieken en vaardigheden beschreven.

Het boek is gratis en mag verspreid worden, sterker nog, dat willen wij graag, zodat nog meer mensen CGT op een goede manier toepassen. Ja, u mag ook delen overnemen, maar natuurlijk wel met een goede bronvermelding ๐Ÿ™‚

Van een groot aantal van de technieken en vaardigheden in dit boek staan videodemonstraties op het Youtube kanaal pluizenfilms. Bij een aantal andere technieken en vaardigheden is gekozen voor uitgeschreven transcripten van hoe een therapeut de vaardigheid of procedure met een clieฬˆnt kan gebruiken.

De hoofdstukken van dit boek hebben steeds dezelfde opbouw. Van elke techniek of vaardigheid wordt allereerst beschreven wat het toepassingsgebied is: waarbij en wanneer u deze techniek of vaardigheid toepast. Vervolgens beschrijven wij beknopt de rationale en de te doorlopen stappen in de uitvoering ervan. Wij illustreren de techniek of vaardigheid ook aan de hand van een klinisch voorbeeld of voorbeeldgesprek (transcript). En we sluiten elk hoofdstuk af met een beschrijving van enkele valkuilen en tips.

-De cliënt voorlichten over de werkwijze

-Sessieformulier invullen en agenda opstellen

-Het onderscheiden van de vijf G’s en een G-schema maken

-De neerwaartse pijltechniek

-Probleemformulering uitschrijven

-Behandeldoel stellen

-Behandeldoel stellen bij demoralisatie

-Socratisch interviewen

-Kansberekening

-Taartpunttechniek

-Kostenbaten analyse

-Bewijzen voor en tegen

-Historische toets

-Het uitpluisformulier invullen

-Gedragsexperimenten

-Exposure

-Activiteiten vaststellen

-Meerdimensionaal evalueren

-Zelfbeeld oefeningen

-Contraconditioneren

-Toegepaste aandachtsmanipulatie

-Reductie van spanning

-Rollenspel

-Terugvalpreventie adviezen bij overmatige achterdocht

-Afronden en consolideren

 

Mist u iets in dit boek, heeft u iets toe te voegen, of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via de website.