Cultuur

De invloed van cultuur op hallucinaties

Door: Tonnie Staring

Culturele invloeden op hallucinaties bij psychotische stoornissen zijn enigszins bekend. Mensen in rijkere en meer individualistische landen ervoeren bijvoorbeeld minder vaak hallucinaties, maar als ze deze wel hadden, leken ze meer stress te geven. In armere en meer collectivistische landen, daarentegen, kwam hallucineren weliswaar vaker voor, doch men …

2023-04-06T17:49:41+01:002 april 2023|Cultuur|

De onderwijskloof en schizofrenie. Hoe staat het ervoor?

Een hoger opleidingsniveau halen hangt samen met betere kansen op de arbeidsmarkt, hoger inkomen, en met betere gezondheid en ervaren geluk. Mensen met schizofrenie behalen gemiddeld een lager opleidingsniveau dan mensen zonder schizofrenie. Daarmee is hun toegang tot de bijbehorende voordelen beperkter. Dit is een belangrijk punt van …

2022-09-11T09:19:30+01:0011 september 2022|Cultuur, Herstel|

Psychotische ervaringen bij autochtone en allochtone Nederlanders en de rol van discriminatie en etnische identiteit

Uit allerlei onderzoeken weten we dat etnische minderheden een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een psychose. Psychotische ervaringen komen vaker voor dan een volledige psychose en zijn daar soms een voorloper van. Is er een verschil tussen autochtone versus allochtone Nederlanders voor wat betreft de prevalentie van psychotische …

2020-05-05T07:42:29+01:0030 maart 2019|Cultuur, Nieuws, Vroegdetectie|

The need to belong – taalbeheersing, sociale identiteit en achterdocht in etnische minderheden

Psychotische ervaringen, waaronder achterdocht, blijken een vaak voorkomend verschijnsel onder de bevolking. Etniciteit, sociaaleconomische status en gehechtheid spelen een rol bij de gevoeligheid voor psychotische ervaringen, en dan met name achterdocht. Welke rol spelen taal en sociale identiteit bij achterdocht?

Uit eerder onderzoek weten we dat mensen die tot een etnische …

2017-10-02T19:55:13+01:0021 februari 2017|Achterdocht, Cultuur, Nieuws|
Ga naar de bovenkant