Nieuws

Home|Nieuws

Het cognitieve model van lijdensdruk bij stemmen nader onder de loep

Stemmen horen kan samengaan met stress en negatieve emoties als angst, verdriet en boosheid. Het cognitieve model gaat ervan uit dat deze reacties afhangen van de betekenis die eraan wordt gegeven. Stemmen kunnen bijvoorbeeld als zeer machtig worden beschouwd, en veiligheidsgedrag is dan een logisch gevolg. Veiligheidsgedrag houdt het probleem …

2021-06-25T13:00:33+01:004 september 2020|Nieuws|

Vormen en functies van stemmen horen bij adolescenten

“De stemmen die ik hoor, die zijn heel aardig. Ze klinken alsof ze me willen helpen. Ze praten zoals gewone mensen doen. Met emoties.” (T.J., 15 jaar)
 “Ze spoken, ik krijg er nachtmerries van, en meestal zeuren ze de hele dag.” (P., 15 jaar)
Ofschoon we weten dat er bij kinderen en …
2021-06-25T13:01:09+01:004 september 2020|Nieuws|

Persoonlijke veerkracht beschermt je tegen stresserende stemmen

Ondanks kennis over risicofactoren voor psychose, zoals o.a. trauma, migratie, en cannabis, is er nauwelijks aandacht geweest voor de rol van beschermende factoren, zoals veerkracht. Kijken we naar mensen die stemmen horen, dan zien we dat vaak sprake is van negatieve overtuigingen over stemmen, terwijl onduidelijk is waarom er ook …

2021-06-25T13:02:02+01:0021 juli 2020|Nieuws|

Don’t worry, be happy

Psychotische ervaringen, UHR, secundaire stress, beschermende factoren

Een onderzoeksartikel met de titel “Don’t worry, be happy” roept om gelezen te worden. Daarom hier een korte samenvatting van de resultaten en een aanmoediging om het originele artikel erbij te pakken. Als je nog niet overtuigd bent…het onderzoek heeft de legendarische naam …

2021-06-25T13:03:21+01:0021 juli 2020|Nieuws|

Corona

Bill Gates. Illuminati. De Cabal. China. De Farmaceutische industrie. De Joden. Blanke politici. De Moslims. 5G…… Complot-overtuigingen beïnvloeden gedrag en (non-) compliance met Corona-regelgeving.

Achtergrond
Corona heeft de wereld veranderd. Regeringen en belangrijke instellingen moesten maatregelen opleggen om het gevaar van de …

2021-06-25T13:06:25+01:0021 juli 2020|Achterdocht, Nieuws|

Zorginstituut Nederland: Meer CGTp!

Zorginstituut Nederland
Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met psychose

In aansluiting op de conclusies van het VGCt-survey ‘Praten naast pillen’ 2019 stelt het Verbetersignalement dat ongeveer 10-25% van de cliënten een behandeling met CGT conform 
de richtlijn krijgt, terwijl het percentage cliënten dat hiervan zou kunnen profiteren veel hoger ligt.

Het Zorginstituut …

2021-06-25T13:07:02+01:0017 juni 2020|Nieuws|

COVID-19 en psychose

Op 13 mei jongstleden verscheen een onderzoeksuitkomst van Trimbos en MIND: panel-onderzoek onder 600 vaste leden, mensen met psychische problemen. Hieruit blijkt dat psychische klachten volgens velen (40%) zijn toegenomen sinds de Corona-crisis, mogelijk daarmee samenhangend. Velen zien hun hulpverlener ook niet meer face to face.

Psychose zou de uitzondering zijn. …

2021-06-25T13:07:20+01:0024 mei 2020|Nieuws|

Wat hallucinaties zeggen over het zelf

Een onderzoek naar de relatie tussen het zelfbeeld en de inhoud van auditieve hallucinaties

Veel hallucinaties hebben een negatieve, kritische inhoud. In dit artikel wordt onderzocht of de inhoud van hallucinaties gerelateerd is aan de ideeën van de stemmenhoorder over zijn of haar “zelf”. Het theoretische model ten grondslag aan dit …

2021-06-25T13:08:15+01:0017 mei 2020|Nieuws|
Ga naar de bovenkant