Door Mark van der Gaag

Sinds de laatste meta-analyse (Mei et al., 2021) is de minder positieve studie van Bechdolf verschenen (Bechdolf et al., 2023), maar zijn ook twee Chinese studies van Sun (n=99) en Han (N=60) toegevoegd. (SUN et al., 2018; Han, Xiaocui, Liu, Cheng, & Tian, 2017). De resultaten van Han zijn niet leesbaar vanwege de Chinese taal, maar staan vermeld in een meta-analyse van vorig jaar (Zheng et al., 2022). Han vermeldt alleen 6-maands uitkomsten en Sun vermeldt 6, 12, en 18-maands uitkomsten.

De meta-analytische conclusies blijven ongeveer hetzelfde. CGTuhr is nu ook effectief bij 6-maanden. De betrouwbaarheidsintervallen zijn allemaal iets kleiner geworden door de grotere statistische power. Bij de 18plus data zijn bij studies met meerdere meetmomenten, de waarden samengevoegd in één uitkomstmaat. Vandaar dat er nu sprake is van vijf verschillende studies.

De risicoreducties zijn nu: 45% bij het einde van de behandeling; 54% bij 6-maanden; 40% bij 12 maanden; 44% bij 18 tot 84 maanden.

Referenties
Bechdolf, A., Müller, H., Hellmich, M., de Millas, W., Falkai, P., Gaebel, W., . . . Klosterkötter, J. (2023). Prevention of First-Episode Psychosis in People at Clinical High Risk: A Randomized Controlled, Multicentre Trial Comparing Cognitive-Behavioral Therapy and Clinical Management Plus Low-Dose Aripiprazole or Placebo (PREVENT). Schizophr Bull, sbad029. doi:10.1093/schbul/sbad029
Han, H. W. T., Xiaocui, L., Liu, J., Cheng, Y., & Tian, B. (2017). A comparative study of cognitive behavioral therapy for social function in patients with schizophrenia at high risk. Journal of Qiqihar University of Medicine, 38(19), 2262-2264.
Mei, C., van der Gaag, M., Nelson, B., Smit, F., Yuen, H. P., Berger, M., . . . McGorry, P. D. (2021). Preventive interventions for individuals at ultra high risk for psychosis: An updated and extended meta-analysis. Clinical Psychology Review, 86, 102005. doi:10.1016/j.cpr.2021.102005
SUN, X., SHI, D., ZHANG, J., TONG, J., YUAN, J., HUANG, Y., . . . ZHAO, X. (2018). Effect of cognitive behavior therapy on the symptoms and conversion of ultra-high-risk of schizophrenia. Chinese Journal of Behavioral Medicine and Brain Science, 27(2), 121-126.
Zheng, Y., Xu, T., Zhu, Y., Li, C., Wang, J., Livingstone, S., & Zhang, T. (2022). Cognitive Behavioral Therapy for Prodromal Stage of Psychosis-Outcomes for Transition, Functioning, Distress, and Quality of Life: A Systematic Review and Meta-analysis. Schizophr Bull, 48(1), 8-19. doi:10.1093/schbul/sbab044</div?