Door Paul de Bont

In Nederland kan het een stuk beter met het geven van CGTp aan mensen met psychose. Hoe zit dat internationaal? Bereikt psychologische behandeling de cliënten met psychosen? En Familie Interventies, ook zo’n richtlijnbehandeling, hoe loopt dat? De auteurs voerden een meta-analyse uit.

Wie kent of herinnert zich het rapport ‘Verbetersignalement psychose’ uit 2020?

Daarin staat onder andere de aanbeveling “meer mensen met psychose krijgen cognitieve gedragstherapie als behandeling”. Omdat, hoewel CGT als standaardbehandeling wordt aanbevolen, slechts 10 tot 25% van de cliënten met psychose een behandeling conform de richtlijn ontvangt. Het aantal mensen dat de aanbevolen minimum van zestien sessies ontvangt is zelfs nog lager.

De onderhavige meta-analytische studie heeft dezelfde vraag gesteld, maar dan internationaal: welk percentage van mensen in zorg voor psychose ontvangen psychologische behandelingen? Internationaal staat met name CGTp in de richtlijnen en in welke mate komt dat in de praktijk tot uitdrukking? Ook vroegen zij zich af in hoeverre de richtlijn van Familie-Interventies in de praktijk gebracht werd?

Tweeëntwintig studies uit 9 landen werden uit de literatuur gehaald die aan de criteria voldeden. Studies uit Zuid-Amerika, Azië en Afrika waren er niet bij. Alle studies waren van de usual suspects, de ‘Westerse’ high-income landen Verenigd Koninkrijk (n=9), Verenigde Staten (n=4), Canada (n = 3), Australië (n = 1), Ierland (n = 1), Portugal (n = 1), Frankrijk (n = 1), Spanje (n=1) en Nederland (n = 1). In totaal bevatten de studies samen N=79.407 proefpersonen.

De totale gepoolde prevalentie van het krijgen van CBTp was 24% [95% CI 0,15-0,32] op basis van 15
studies (N = 42.494). Het percentage was hoger toen alleen naar studies (n=6, N = 11.068) gekeken werd in settingen voor vroege interventie psychose (41% [95% BI 0,21–0,60]. De totale gepoolde prevalentie van Familie Interventies was 30% [95% BI 0,22–0,37] gebaseerd op 14 onderzoeken (N = 13.863).

Deze cijfers zijn behalve gemiddeld behoorlijk laag, ook nog eens uitermate heterogeen over studies.

De eerste harde conclusie is hoe dan ook dat we geen zicht hebben op de wereldwijde implementatie van CGT en Familie Interventies. We kennen die alleen in Westerse landen, en dan ook nog eens gedomineerd door het verenigd Koninkrijk. De tweede conclusie is dat, in tegenstelling tot de overal wél beschikbare medicatie, er nog erg veel werk is om deze richtlijnbehandelingen CGT en Familie Interventies te implementeren.

Oproep
Doet jouw instelling al mee aan het Zinnige Zorg traject voor betere implementatie van CGTp? Je kunt meer informatie krijgen bij Lukas Roebroek: l.roebroek@akwaggz.nl

Burgess-Barr S, Nicholas E, Venus B, Singh N, Nethercott A, Taylor G, et al. International rates of receipt of psychological therapy for psychosis and schizophrenia: systematic review and meta-analysis. Int J Ment Health Syst. 2023;17(1):8. DOI: 10.1186/s13033-023-00576-9 PMID: 37004066″. Artikel