Nieuwsberichten

Nieuwsberichten2023-06-14T09:16:52+01:00
2707, 2021

Kunnen mensen met psychose zinvol meedoen aan groepsbehandelingen?

By |27 juli 2021|CGT, Nieuws|

Therapietrouw en groepsbehandeling bij psychose. Onderzoek laat zien cliënten met psychosen baat kunnen hebben bij groepsbehandeling. Dat wil zeggen, als ze naar de sessies komen. Hoe zit het met de therapietrouw? Of kunnen we beter maar niet aan groepsaanbod beginnen? Voor alle cliëntengroepen geldt dat groepsaanbod enkele selling points heeft dat individueel aanbod mist: het is minder tijdrovend en mogelijk...

1005, 2021

Coronavirus complottheorieën en de relatie met paranoia

By |10 mei 2021|Nieuws|

“Coronavirus is een biologisch wapen, ontwikkeld in China om het Westen te vernietigen.”  (25.29% enigszins mee eens, 9.06% zeer mee eens) “Bill Gates heeft het virus gecreëerd om de wereldbevolking te reduceren.” (11.80% enigszins mee eens, 5.27% zeer mee eens) Er bestaan inmiddels veel aan coronavirus gerelateerde complottheorieën. Bovenstaande opvattingen zijn er enkele uit een lange lijst van complot...

1005, 2021

Interventies voor UHR: wat werkt en wat werkt niet? Een meta-analyse

By |10 mei 2021|Nieuws|

Deze is heel vers van de pers: een meta-analyse naar het effect van een brede range aan behandelingen voor mensen die voldoen aan de criteria voor een Ultra Hoog Risico op psychose (afgekort UHR). In deze meta-analyse worden 26 gerandomiseerde studies waar in totaal 2351 mensen aan hebben deelgenomen op één hoop gegooid en opnieuw geanalyseerd op verschillende uitkomstenmaten....

1005, 2021

Mag het wat trager?

By |10 mei 2021|Nieuws|

SlowMo therapie is ontwikkeld als aanvulling op CGTp om de effectiviteit ervan te vergroten. Het is gericht op cognitieve tendensen die achterdocht in de hand werken. Deze tendensen versnellen het redenatieproces waarmee we gebeurtenissen in ons dagelijks leven interpreteren en verklaren. Bijvoorbeeld bij jumping to conclusions springt men snel naar conclusies op basis van weinig informatie. Het zou dus...

1005, 2021

Trauma, zelfkritiek, stemmen horen: de rol van schaamte belicht.

By |10 mei 2021|Nieuws|

Trauma, zelfkritiek, stemmen horen: de rol van schaamte belicht. Nare ervaringen en negatieve schema’s beïnvloeden de inhoud en lading van het horen van stemmen. Deze studie onderzoekt de rol van schaamte. Wat is schaamte eigenlijk? De auteurs halen de omschrijving aan dat schaamte een evolutionair bij ons ingebouwde emotie is, dat fungeert als waarschuwingssignaal aan jezelf: je faalt om anderen...

404, 2021

Psychose en seks

By |4 april 2021|Nieuws, UHR|

Van antipsychotica weten we dat zij bijwerkingen hebben op het seksuele functioneren en dat veel mensen met psychose daar last van hebben. Maar hoe zit dat bij mensen met een (eerste) psychose of met UHR die (nog) géén medicatie innemen? Een Spaans-Portugese onderzoekgroep zocht dat voor ons uit. Men deed een systematische review naar Engelstalige studies uit de periode 1994-2019...

404, 2021

Via-via van trauma naar psychoseachtige ervaringen

By |4 april 2021|Nieuws, Trauma|

Traumatische ervaringen zijn niet alleen direct maar ook indirect causaal gelinkt aan een verhoogde kans op latere milde psychoseklachten (het ultrahoog risico profiel) en psychosen. En vraag in het verlengde hiervan is hoe blootstelling aan trauma’s direct en indirect gelinkt is aan psychoseachtige ervaringen in z’n algemeenheid? In deze studie wordt een theoretisch mediatiemodel getoetst met de mediatoren cognitieve tendens...

404, 2021

Helpt Virtual Reality de behandeling van stemmen?

By |4 april 2021|Hallucinaties, Nieuws, Virtual Reality|

Cognitieve gedragstherapie voor stemmen werkt. Dat staat inmiddels wel vast. Maar het werkt niet voor iedereen. En het doet ook niet altijd zoveel als we zouden willen. Laura Dellazizzo en collega’s hebben onderzocht of de inzet van Virtual Reality effectiever is dan reguliere cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van auditief verbale hallucinaties (stemmen). Via randomisatie werden 74 mensen met therapie-resistente...

404, 2021

Vroege interventie bij psychose tijdens de covid-19 pandemie

By |4 april 2021|Nieuws, Vroegdetectie|

De corona pandemie raakt ons allemaal, en voor iedereen zijn veel gewone dingen weggevallen. Dat heeft bij veel mensen gevolgen voor hun psychische gezondheid, en dit geldt zeker nog meer voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals een psychose. Het EDI en eerste psychose team in South London en Maudsley NHS Trust hebben daarom een vijftal aanbevelingen geformuleerd voor de...

103, 2021

Vroege herkenning van psychiatrische aandoeningen: een pilot studie

By |1 maart 2021|Nieuws, UHR|

De meeste psychiatrische aandoeningen ontstaan aan het einde van de adolescentie. Vaak worstelen jongeren hieraan voorafgaand al met subklinische of episodische klachten en lopen ze (tijdelijk) vast op school of werk en er zijn problemen met vrienden en partners. Het tijdig opsporen van subklinische klachten kan een hoop ellende voorkomen. Het DSM hokjes denken is hier niet geschikt voor,...

Ga naar de bovenkant