Nieuwsberichten2024-06-13T20:01:40+01:00

Nieuwsberichten


1112, 2023

Virtual Reality therapie voor verbeteren van positief zelfbeeld

11 december 2023|Virtual Reality|

Rob van Grunsven

Negatief zelfbeeld komt veel voor bij mensen met mentale gezondheidsproblemen. Hoewel er effectieve psychologische interventies zijn ter bevordering van positief zelfbeeld, worden deze nog weinig toegepast bij mensen met psychose. Zouden interventies voor positief zelfbeeld mogelijk toegankelijker worden door toepassing van VR-technieken?

Onderzoek door de bekende psychose onderzoeksgroep rondom…

610, 2023

De invloed van de relatie van ouders en hun pubers op de doorwerking van nare ervaringen op paranoïde ideeënvorming.

6 oktober 2023|Achterdocht|

Door Paul de Bont

Als een jongere nare ervaringen zoals pesten meemaakte en paranoïde ideeën begint te krijgen, maakt het dan uit of er ouderlijke steun ervaren wordt? En maakt het verschil of ouders zich goed voelen in de opvoeding of zich juist gestrest en belast voelen? Kortom: heeft de relatie…

310, 2023

Inzetten op piekeren loont!

3 oktober 2023|Achterdocht, Co-morbiditeit, Trauma|

Door Helga Ising

We wisten al dat het werkt om piekeren te verminderen bij paranoia. In dit artikel wordt (middels een ingewikkelde netwerkanalyse) aangetoond dat piekeren ook verband heeft met hallucineren.

Misbruik komt veel voor, ongeveer 11% van de vrouwen en 5% van de mannen zijn slachtoffer van seksueel misbruik. Mensen die…

310, 2023

Hebben transpersonen een verhoogd risico op psychose?

3 oktober 2023|Co-morbiditeit, Diagnostiek|

Door Berber van der Vleugel

Dat allerlei sociaal achtergestelde groepen een verhoogd risico op psychose hebben was al bekend; denk daarbij aan niet-Westerse immigranten in Europa, Aboriginals in Australië, Maori in Nieuw-Zeeland, doven en slechthorenden, homoseksuelen, mensen met een autisme spectrum stoornis en mensen met een laag IQ. Volgens de social…

2506, 2023

De voordelen van zelfhulpgroepen voor stemmenhoorders

25 juni 2023|Herstel, Nieuws|

Door Rob van Grunsven

Mensen die stemmen horen en daar veel last van hebben, profiteren niet altijd van de hulp die geboden wordt in de ggz. Antipsychotica hebben vaak geen effect op het verminderen van stemmen horen, of verminderen slechts ten dele de stress die ermee gepaard gaat. En cognitieve gedragstherapie…

2506, 2023

Geen antipsychotica in de psychoserisicofase

25 juni 2023|Med Som LS, Nieuws|

Door Paul de Bont

Antipsychotica krijgen in de prodromale fase van psychose vergroot de kans op transitie naar een eerste echte psychose. Weten we hoe dat kan, en bij wie dat zo gebeurt? De onderzoekers voeren een meta-analyse uit.

Misschien is niet elke lezer van de nieuwsbrief er al mee bekend dat…

3004, 2023

Preventie van een eerste psychose bij UHR middels (1) CGT, (2) casemanagement plus antipsychotica of (3) casemanagement plus placebo. Een gerandomiseerde studie.

30 april 2023|Med Som LS, UHR|

Door Helga Ising

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is bewezen (kosten)effectief voor de preventie van een eerste psychose en daarom ook in verschillende richtlijnen opgenomen. Maar is een lage dosering antipsychotica misschien ook effectief in het voorkomen van een eerste psychose bij mensen met een verhoogd risico op psychose? En misschien zelfs effectiever…

Ga naar de bovenkant