Webinars

Webinar: Symposium, Antipsychotica bij psychose – wel of niet afbouwen? Zo ja: wanneer en hoe? 28 september 2023

Antipsychotica worden vaak langdurig voorgeschreven bij psychotische stoornissen. Het is de meest effectieve behandelvorm om psychose-terugval te voorkomen. Echter, er zijn aanwijzingen dat psychose-terugkeer niet noodzakelijk de belangrijkste uitkomst voor iedereen is. Bovendien werken antipsychotica niet voor iedereen met psychosen. De GGZ Standaard adviseert om antipsychotica goed te evalueren op effect en bijwerking, en om dit vaker te doen in het langdurige beloop.

Bekijk het hele webinar…..

Bekijk alleen de lezing van:

 • Lex Wunderink
   • Antipsychotica in de psychosezorg -> wanneer en hoe bouw je af?

  Icoon
  Powerpoint Wunderink
 • Michel Vink
   • Mijn ervaring met voortijdig en succesvol stoppen antidepressiva en antipsychotica

  Icoon
  Powerpoint Vink
 • Cassandra Brakman
  • Afbouwen met antipsychotica: een ervaringsperspectief


‘Medicatie voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)’

maart 2023

Voor alle hulpverleners die geen dokter zijn en werken met mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).

Je krijgt zicht op alle ins en outs, werking en bijwerkingen van veel gebruikte medicatie. Na het webinar kun je antwoord geven op veel voorkomende vragen
die patiënten stellen, of zouden moeten stellen.

Mark van der Gaag en John Enterman (psychiater Parnassia) praten je bij over deze onderwerpen.

Wil je als professional in de zorg aan mensen met EPA, patiënt of familielid
goed en actueel geïnformeerd worden en perspectief krijgen op een betere zorg? Bekijk het webinar….


Schizofrenie in ontwikkeling (jan 2023)

Prof dr Mark van der Gaag praat u bij….

Hij schetst de ontwikkelingen in de afgelopen decennia en geeft een nieuw perspectief op behandeling en preventie van psychose.

Erfelijkheid speelt een kleinere rol als veelal gedacht.

Aftakeling door schizofrenie is onder andere te wijten aan de slechte zorg voor mensen met psychotische aandoeningen.

Uit wetenschappelijk onderzoek komt steeds meer naar voren
dat schizofrenie te beschouwen is als een ernstige stressstoornis.

Een paar van de ontwikkelingen zijn:
– Van schizofrenie naar psychotische stoornissen
– Van degeneratie naar ontwikkelingsstoornis
– Van zeldzaam naar alom tegenwoordig
– Van continuüm model naar dynamisch systeem model
– Van hersenverval naar maatschappelijk uitstoting en ondermaatse zorg
– Van onbehandelbaar noodlot naar effectieve behandeling en preventie

Kijk hier het webinar…..


Webinar: ‘Hoe voorkom je langdurige zorgtrajecten in de GGz?’

Forta Opleidingen en Gedachten Uitpluizen hielden een webinar op 14 mei 2020 en en deze werd herhaald op 25 juni 2020 over de actuele ontwikkelingen in de psychosezorg. Subklinische psychose komt bij alle stoornissen voor en is een ernstmarker. Door subklinische psychose tijdig te onderkennen en te behandelen zijn langdurige zorgtrajecten in de GGz te voorkomen. Daarom moeten alle GGz professionals ervan weten!

De webinar is zoals beloofd opgenomen en via deze link te bekijken…..

Icoon
Webinar Gaag mei 2020


Cognitieve Gedragstherapie bij Psychose
Ypsilon webinar maart 2023

Mark van der Gaag vertelt op uitnodiging van Ypsilon over cognitieve gedragstherapie bij psychose en nog veel meer…..


Transdiagnostische vreemde opvattingen, wanen, idée fixes en master belief systemen: verschil, overlap en therapeutische aangrijpingspunten (sept 2020)

Prof dr Mark van de Gaag praat u bij…

cognitieve gedragstherapie richt zich op opvattingen die lijden met zich meebrengen en veelal vermijdings gedragingen die het probleem consolideren. Veel opvattingen kunnen als verwachtingen over gevolgen van handelen met gedragsexperimenten getoetst worden. Maar sommige opvattingen verzetten zich tegen empirisch ervaren tegenspraak. Van oudsher werd de waan beschouwd als oncorrigeerbaar, maar ondanks persistentie zijn ook wanen te veranderen en de mate van overtuiging wisselt van dag tot dag.

Tegelijkertijd zien we denkbeelden bij eetstoornissen, autisme, body dismorphic disorder, obsessief-compulsieve stoornis,erotomanie en parasieten-fobie of-waan en andere stoornissen die zich moeilijk laten beïnvloeden.

Deze clinical masterclass gehouden op het vgct najaarscongres 2020, gaat in op de overeenkomsten en verschillen van alledaagse beliefs, wanen, idée fixes en master belief systemen en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden om therapeutisch te werken met deze verschillende hardnekkige overtuigingen.