Geesten, Djinns en Magie

Geesten, Djinns en Magie horen bij het leven en zijn stevig verankerd in de cultuur. De meeste mensen maken zich wieling zorgen over deze dingen. Soms worden mensen er erg angstig van en beperkt het hun leven. Dan kan dit behandelprotocol uitkomst bieden.

Protocol voor Geesten, Djinns en Magie

In het boek staat het beschreven met voorbeelden en uitleg. Hier staat een kaal protocol zonder al deze zaken.

Benodigde documenten voor de uitvoering van het protocol

Hieronder vindt u een overzicht van alle benodigde downloads voor een complete uitvoering van het protocol voor Geesten, Djinns en Magie.

Protocol en gecombineerde download package

Pictogram
Protocol voor geesten, djinns en magie
Pictogram
Totaalpakket Geesten, djinns en magie

In dit pakket zitten het protocol en alle benodigde formulieren en materialen.

Losse downloads

Introductie en Pre- assessment (6 downloads)
Pictogram
Sessieformulier - start
Pictogram
Sessieformulier - eind
Pictogram
Pictogram
Personal and Social Performance Scale
Pictogram
Geesten, djinns en magie-interview

BDI: Niet via website beschikbaar

BHS: Niet via website beschikbaar

Inventarisatie (3 downloads)
Pictogram
Geesten, djinns en magie-interview
Pictogram
Sessieformulier bij stemmen die somberheid oproepen
Probleemformulering (2 downloads)
Pictogram
Probleemformulering
Pictogram
Behandeldoel-plan
Interventie (8 downloads)
Pictogram
Taartpunttechniek
Pictogram
Taartpunttechniek grafiek-i.xlsx
Pictogram
Tweekolommen gesprek (bewijzen voor en bewijzen tegen)
Pictogram
Uitpluisformulier
Pictogram
Gedragsexperiment
Pictogram
Meerdimensionaal evalueren
Pictogram
Post-assessment (3 downloads)
Pictogram
Pictogram
Personal and Social Performance Scale

BDI: Niet via website beschikbaar

BHS: Niet via website beschikbaar

Zo-zit-datjes

ZZD-jes zijn beknopte teksten over psychose en daar aan verwante onderwerpen. We leggen daarin moeilijke onderwerpen in eenvoudige taal uit, op een zelfde manier als we dit tijdens de therapie doen. We hebben ze waar mogelijk gebaseerd op de wetenschap, aangevuld met ons gewone gezond verstand.
Deze ZZD-jes zijn gemaakt om aan je cliënten mee te geven, zodat ze deze informatie thuis nog eens rustig kunnen nalezen. Maar ze zijn ook geschikt voor hun familie of andere geïnteresseerden in hun omgeving.

De ZZD-jes zijn vrij te downloaden. Doe er je voordeel mee (en die van je cliënt)!

Relevante overige downloads

Geen