“Vlak voor we die boom raakte zag ik mijn leven in een flits voorbij komen, ik zag licht en voelde me volledig vrij. Toen zag ik mezelf van een afstand, ik was er bijna niet meer geweest.”
Bijna dood ervaring (BDE)

Pictogram
ZZD-Bijnadoodervaring

Wat is het?

Cardioloog Pim van Lommel die twintig jaar onderzoek deed naar de bijna-doodervaring heeft de volgende definitie bedacht:

“Een bijna-doodervaring is een geestelijke ervaring die kan optreden tijdens een periode van klinische dood(als je in coma ligt), maar ook tijdens een (bijna)stervensproces. De bijna-doodervaring is een universele ervaring die over de hele wereld en door alle tijden heen wordt vermeld, onafhankelijk van leeftijd, intellect of godsdienst.”

In ons dagelijks leven gebeuren er veel dingen die we niet begrijpen. Als we dingen niet begrijpen maken die ons gemakkelijk bang. Daarom gaan we op zoek naar antwoorden. Een van de dingen die veel mensen bang maakt is de dood en wat zich na de dood wel of niet zal gaan afspelen. Sommige mensen komen zelf soms heel dicht bij overlijden, doordat ze bijvoorbeeld een ernstig ongeluk meemaken of ernstig vallen. Wanneer iemand door het oog van de naald kruipt, net op het nippertje blijft leven, kan iemand dat als heel bijzonder beleven. Pim redde ooit een patiënt met een hartstilstand. Mooi zou je zeggen, maar de patiënt was echter een beetje teleurgesteld. Geëmotioneerd vertelde hij over een tunnel, over kleuren, licht, een prachtig landschap en muziek. Het was een belangrijke les voor hem en hij veranderde zijn leven in positieve zin.

Niet iedereen die bijna overlijdt maakt hetzelfde mee en niet iedere ervaring bevat alle mogelijke elementen zoals hier beschreven. Een vrij algemeen kenmerk van een bijna-doodervaring is dat volgens Van Lommel mensen op dergelijk moment het ervaren alsof verleden, heden en toekomst gelijktijdig aanwezig zijn en waar alles met alles samenhangt. Ze krijgen de heldere inzichten, begrijpen alles en zien verbanden die ze nooit eerder zagen. Positieve emoties overheersen bij deze mensen vaak. Veel mensen die dit meemaken hebben het gevoel even te zijn ‘wakker geschud’; na het fysieke herstel voelen ze zich helder en de mensen (ruim vierhonderd!) uit het onderzoek van Pim veranderden bijna allemaal hun leven in positieve zin. Het kan natuurlijk ook anders lopen, elke ervaring is uniek.

Wat kun je eraan doen?

Je kunt, wanneer je iets dergelijks hebt meegemaakt, iemand opzoeken om erover te praten. Iemand die je vertrouwt in je naaste omgeving of een hulpverlener bijvoorbeeld. Je kunt ook op deze website kijken: www.pimvanlommel.nl

.

De bijna-doodervaringen die zijn onderzocht worden over het algemeen als iets intens en iets moois beleefd. Maar een traumatische ervaring is iets anders. Deze kan heel veel negatieve impact hebben op je leven en je gevoelens van angst en verdriet geven. Wanneer deze gevoelens erg lang aanhouden en ze je leven in ernstige mate negatief beïnvloeden zou het kunnen dat je het trauma niet goed hebt verwerkt. Wanneer je dit herkent kun je informatie opzoeken op www.ptss.info.