Overmatige achterdocht


Een van de meest voorkomende klachten is achterdocht, ook wel paranoidie genoemd.

Protocol voor overmatige achterdocht

In het boek staat het beschreven met voorbeelden en uitleg. Hier staat een kaal protocol zonder al deze zaken.

Er is ook een Virtual Reality protocol voor Achterdocht beschikbaar:

Icoon
CGTp VR Achterdocht Sociale Vermijding

Er is ook een Engels protocol voor Achterdocht beschikbaar:

Meer Engelstalig materiaal

Icoon
Paranoia Protocol GU Engels

Benodigde documenten voor de uitvoering van het protocol

Hieronder vindt u een overzicht van alle benodigde downloads voor een complete uitvoering van het protocol voor overmatige achterdocht.

Protocol en gecombineerde download package

Icoon
Protocol voor overmatige achterdocht
Icoon
Totaalpakket Overmatige achterdocht

In dit pakket zitten het protocol en alle benodigde formulieren en materialen.

Losse downloads

Introductie (2 downloads)
Icoon
Sessieformulier - start
Icoon
Sessieformulier - eind
Pre- assessment (4 downloads)
Icoon
R-GPTS
Icoon
DACOBS NL
Icoon
DACOBS Eng
Icoon
Safety Behaviours Questionnaire – Persecutory Delusions

BAI: Niet via de site verkrijgbaar
BDI: Niet via de site verkrijgbaar

Inventarisatie (2 downloads)
Icoon
Samenzweringsinterview
Icoon
G-schema
Interventie (6 downloads)
Icoon
Taartpunttechniek
Icoon
Taartpunttechniek grafiek-i.xlsx
Icoon
Kansberekening
Icoon
Gedragsexperiment
Icoon
Meerdimensionaal evalueren
Icoon
Oefeningen zelfbeeld versterken
Post-assessment (4 downloads)
Icoon
R-GPTS
Icoon
DACOBS NL
Icoon
DACOBS Eng
Icoon
Safety Behaviours Questionnaire – Persecutory Delusions

BAI: Niet via de site verkrijgbaar
BDI: Niet via de site verkrijgbaar

Consolidatie (1 download)
Icoon
Informatie - Preventie van de terugkomst van achterdochtige gedachten

Zo-zit-datjes

ZZD-jes zijn beknopte teksten over psychose en daar aan verwante onderwerpen. We leggen daarin moeilijke onderwerpen in eenvoudige taal uit, op een zelfde manier als we dit tijdens de therapie doen. We hebben ze waar mogelijk gebaseerd op de wetenschap, aangevuld met ons gewone gezond verstand.
Deze ZZD-jes zijn gemaakt om aan je cliënten mee te geven, zodat ze deze informatie thuis nog eens rustig kunnen nalezen. Maar ze zijn ook geschikt voor hun familie of andere geïnteresseerden in hun omgeving.

De ZZD-jes zijn vrij te downloaden. Doe er je voordeel mee (en die van je cliënt)!

Relevante overige downloads

Icoon
The Persecutory Ideation Questionnaire / Achterdocht vragenlijst