“We hebben allemaal weleens dat je aan iemand denkt en deze op hetzelfde moment belt. Maar is dit telepathie?
Want hoe vaak word je niet gebeld door mensen waar je juist geen seconde aan hebt gedacht, zoals telefonische verkopers of je schoonmoeder….”

Pictogram
ZZD-Telepathie

Het zesde zintuig
Bestaat telepathie?

Wat is het?
Telepathie is het vermogen tot rechtstreekse overdracht van gedachten, gevoelens en informatie op afstand zonder gebruik van taal of technische hulpmiddelen. Telepathie wordt ook wel omschreven als communicatie via je gevoel. Je zou denken: superhandig om dat te kunnen. Nooit meer miscommunicatie, geen problemen meer met onvoldoende bereik of het overschrijden van je GB limiet….

Maar hoe accuraat is telepathie eigenlijk? En wat als je zelf de gave niet hebt, maar een ander (met minder goede bedoelingen) het op jou gaat loslaten? En waar zit de aan/uit knop eigenlijk van je telepathische gave?

Tenslotte wil je niet alles aanvoelen wat je buren van zes deuren verderop met elkaar aan het uitvechten zijn of hoe de relatie verloopt van de caissière bij de supermarkt.

Wat weten we er over?
Over zo’n boeiend fenomeen, met even zo vele haken en ogen, heeft de wetenschap ook iets te zeggen. Uit alle onderzoek dat tot nu toe is gedaan naar telepathie, zowel door sceptici als fervente voorstanders, is niet gebleken dat telepathie bestaat. Wetenschappers hebben het bestaan van telepathie niet kunnen aantonen.

Wel blijkt er in de praktijk vaak een andere verklaring voor dit fenomeen te bedenken dan telepathie. Als je moeder belt als je net aan haar denkt, lijkt dat haast geen toeval meer, maar ze belt vaker op onhandige momenten dat je zeker niet aan haar dacht. Die momenten worden alleen meestal weer vergeten, omdat ze onbelangrijk zijn. Ons geheugen slaat met name opvallende momenten op, waarbij twee dingen toevallig samen komen. Dit is niet erg, want het kan best een mooie gedachte zijn dat jullie elkaar goed aanvoelen of een telepathische connectie hebben. Wanneer de gedachte je echter bang maakt kan het zinvol zijn je bewust te zijn van de selectieve opslag van je geheugen en te bedenken dat er mogelijk ook andere verklaringen zijn.

Niettemin, je gelooft erin of niet. Je hebt de gave of niet. Voor degenen die van mening zijn over de gave te beschikken is het goed om te weten dat er manieren zijn om de gave hanteerbaar te maken. Je doet er bijvoorbeeld goed aan om een inschatting te maken of je omgeving behoefte heeft aan jouw gave. Ook helpt het je om je gave te kunnen ‘uitzetten’ als je je liever met iets anders bezig houdt.

Sommige mensen maken er hun levensmissie van om aan te tonen dat telepathie niet bestaat. James Randi is daar een goed voorbeeld van. Hij daagt telepathisch begaafden uit (vooral de beroemden onder hen, zoals Uri Geller en Derek Ogilvie) om met hem een experiment te doen in zijn: “One million dollar paranormal challenge”

Op het YouTube kanaal van James Randi zijn diverse experimenten te vinden waarbij de telepathisch begaafde door de mand valt. Wie minder tijd heeft om dit kanaal uitgebreid te bekijken, kan een kijkje nemen op”The One Million Dollar Paranormal Challenge”.


Wat kun je doen?

Uiteraard staat het iedereen vrij te geloven wat hij wil, maar als telepathie je bang maakt, weet dan dat je het bestaan ervan kunt ontkennen, zonder schadelijke gevolgen. Praat erover met iemand die je vertrouwt en let op of je geen andere verklaringen over het hoofd ziet.