Hier staan de bijlagen zoals die genoemd worden in het boek. Daar staat ook hoe u ze kan gebruiken. U download ze door erop te klikken. Deze formulieren zijn ‘work in progress’. Heeft u tips, adviezen, zijn dingen niet duidelijk, mist u iets? Wij horen het graag, zodat wij de formulieren kunnen verbeteren.

Het is ons eindelijk gelukt. De formulieren zijn nu invulbare PDF’s. Het beste werkt dit in Acrobat Reader (gratis download).


FABA

Interview

Sessieformulieren

Technieken

Informatie

Formulieren bij kinderstemmen protocol


FABA

Het was even puzzelen, maar het is gelukt: invulbare FABA’s in PDF. Het werkt het beste in Acrobat Reader. In andere apps zoals Voorvertoning werkt het deels wel en deels niet. Om de FABA te kunnen gebruiken binnen een ander document kun je het beste een screenshot maken van het deel wat je wilt gebruiken.
Screenshot maken Apple
Screenshot maken Windows

We vernemen graag wensen en behoeften en ervaringen zodat we stapje voor stapje het formulier kunnen verbeteren.

FA

BA

TOP↑


Interview


Stemmeninterview

Pictogram
Stemmeninterview

TOP↑


Demoralisatie-interview

Pictogram
Demoralisatie-interview

TOP↑


Geesten, djinns en magie-interview

Pictogram
Geesten, djinns en magie-interview

TOP↑


Culturele Interview Rohlof

Pictogram
Culturele Interview Rohlof

TOP↑


Samenzweringsinterview

Pictogram
Samenzweringsinterview

TOP↑Sessieformulier


Sessieformulier-start

Pictogram
Sessieformulier - start

TOP↑


Sessieformulier-eind

Pictogram
Sessieformulier - eind

TOP↑


Sessieformulier bij stemmen die schaamte oproepen

Pictogram
Sessieformulier bij stemmen die schaamte oproepen

TOP↑


Sessieformulier bij beangstigende stemmen

Pictogram
Sessieformulier bij beangstigende stemmen

TOP↑


Sessieformulier bij stemmen die somberheid oproepen

Pictogram
Sessieformulier bij stemmen die somberheid oproepen

TOP↑Technieken


G-schema

TOP↑


G-Schema inclusief alternatieve gedachten

Pictogram
G-Schema inclusief alternatieve gedachten

TOP↑


Behandeldoel-plan

Pictogram
Behandeldoel-plan

TOP↑


Probleemformulering

Pictogram
Probleemformulering

TOP↑


Case formulation

Pictogram
Case Formulation

TOP↑


Probleemformulering bij demoralisatie

Pictogram
Probleemformulering bij demoralisatie

TOP↑


Probleemformulering bij PTSS

Model van Hardy en vd Berg (2019)

Pictogram
Probleemformulering PTSS bij psychose
Pictogram
Probleemformulering PTSS bij psychose

TOP↑


Uitpluisformulier

Pictogram
Uitpluisformulier

TOP↑


Taartpunttechniek

Pictogram
Taartpunttechniek

TOP↑

De Taart is te tekenen met behulp van een Excel sheet.

Pictogram
Taartpunttechniek grafiek-i.xlsx

TOP↑


Gedragsexperiment

Pictogram
Gedragsexperiment

TOP↑


Gedragsexperiment (Als… Dan….)

Pictogram
Gedragsexperiment V2.0

TOP↑


Huiswerkformulier gedragsexperimenten en exposure

Pictogram
Huiswerkformulier gedragsexperimenten en exposure

TOP↑


Kansberekening

Pictogram
Kansberekening

TOP↑


Oefeningen zelfbeeld versterken

Pictogram
Oefeningen zelfbeeld versterken

TOP↑


Activiteiten vaststellen

Pictogram
Activiteiten vaststellen

TOP↑


Tweekolommen gesprek (bewijzen voor en bewijzen tegen)

Pictogram
Tweekolommen gesprek (bewijzen voor en bewijzen tegen)

TOP↑


Tweekolommen gesprek (kosten en baten)

Pictogram
Tweekolommen gesprek (kosten en baten)

TOP↑


Meerdimensionaal evalueren

Pictogram
Meerdimensionaal evalueren

TOP↑


Positief dagboek

Pictogram
Positief dagboek

TOP↑


COMET Therapeut werkboek

English version:

Pictogram
COMET English

TOP↑


COMET Patient werkboek

TOP↑


Het negatieve zelfbeeld thema en het positieve tegenthema

Pictogram
Negatief zelfbeeldthema en positief tegenthema

TOP↑


Bewijzen van het positieve tegenthema

Pictogram
Bewijzen van het positieve tegenthema

TOP↑


Uitwerken positief tegenthema

Pictogram
Uitwerken positief tegenthema

TOP↑


Huiswerkformulier COMET en afstand nemen

Pictogram
Huiswerkformulier COMET en afstand nemen

TOP↑


Het Jezus experiment

Pictogram
Jezusexperiment

TOP↑


Doelen stellen bij demoralisatie

Pictogram
Doelen stellen bij demoralisatie

TOP↑Informatie


Informatie: preventie van de terugkomst van achterdochtige gedachten

Pictogram
Informatie - Preventie van de terugkomst van achterdochtige gedachten

TOP↑


Informatie over de inactiviteitcirkel

Pictogram
Informatie over de inactiviteitcirkel

TOP↑


Informatie over dopamine en intrusieve belevingen zoals stemmen

Pictogram
Informatie over dopamine en intrusieve belevingen zoals stemmen

TOP↑


Informatie over het effect van afstand nemen

Pictogram
Informatie over het effect van afstand nemen

TOP↑Formulieren bij Kinder Stemmen Protocol


KS Bewijzen

Pictogram

TOP↑


KS Dagboek

Pictogram

TOP↑


KS Kanten

Pictogram

TOP↑


KS Meten

TOP↑


KS Ontspannen

Pictogram
KS Ontspannen

TOP↑


KS Plan

TOP↑


KS Schema

Pictogram

TOP↑


KS Schrijven

Pictogram
KS Schrijven

TOP↑


KS Slapen 1

Pictogram

TOP↑


KS Slapen 2

Pictogram

TOP↑


KS Snappen

Pictogram

TOP↑


KS Starten

Pictogram

TOP↑


KS Trucs

TOP↑


KS Alles

Pictogram
Totaalpakket Stemmen bij kinderen

In dit pakket zitten het protocol en alle benodigde formulieren en materialen.

TOP↑