In de dagelijkse therapie praktijk lopen therapeuten aan tegen situaties en vragen waar ze niet 1,2,3 een antwoord op hebben. In de WvdT  staan antwoorden die we ook tijdens supervisie, scholing en intercollegiaal ontmoetingen geven.

Het kan zijn dat je een andere mening toegedaan bent of dat je graag een aanvulling wilt geven zodat onze WvdT nog beter wordt. Ook mag je onderwerpen voor de WvdT ’s insturen.

ZZD@gedachtenuitpluizen.nl

De Wenken

Factsheet comorbiditeit behandelen naast psychose

Er is nogal wat koudwatervrees vrees bij het behandelen van comorbiditeit bij mensen met psychose. Tonnie Staring zet de relevante informatie op een rijtje zodat u weet en aan uw collega’s uit kunt leggen dat die vrees wetenschappelijk en vanuit het mensenrechten perspectief ongegrond is.

Lees het hier……


Antipsychotica en CGT (cognitieve gedragstherapie) bij psychose, hoe zet je ze zinnig in?

Peter Moleman en Tonnie Staring gingen met elkaar in gesprek met als doel een consensus stuk te maken over dit vraagstuk.

Onze overtuiging is dat integrale behandeling met pillen en praten het meest productief is. Daarvoor is nodig dat een behandelaar beide behandelvormen goed kent en er positief tegenover staat.

Lees het hier….


Medicatie

Heeft iedere client met psychose medicatie nodig? Antipsychotische medicatie is tot nu toe de meest effectieve beschikbare behandeling voor positieve symptomen van psychose. Uit grote en gerespecteerde meta-analyses blijkt dat 51% van de cliënten tenminste een minimale verbetering bereikt na de start met een antipsychoticum. Hoewel dit goed is, is het een stuk lager dan men in de
praktijk denkt. 49% van de cliënten merkt er dus geen effect van. Wat betekent dit voor onze praktijk? Lees een genuanceerde visie…..


Angst voor terugval

Voor veel mensen is het doormaken van een psychose een nare, soms zelfs traumatische ervaring. Zowel cliënten als therapeuten zijn er daardoor op gebrand een terugval zo goed mogelijk te voorkomen. Lees hoe het zit….


Wat is CGT….

CGT is gemeengoed geworden, maar wel wat platgeslagen. CGT doen is bijna een doel geworden, in plaats dat het een middel is om doelen van de patiënt te bereiken. Lees wat CGT is….


CGTp Online

Overzicht van waar we tegenaan lopen bij CGTp Online
Hier staat dat….


Factsheet Vroegdetectie en vroeginterventie

Hoe kun je voorkomen dat jonge mensen een eerste psychose krijgen? Hier staat dat….


Kun je Gedachten Uitpluizen in een groep?

Wij van ‘Gedachten Uitpluizen’ zijn geen voorstander van groepsprogramma’s. Deze zijn teveel one-size-fits-all cursussen die niet ingaan op de specifieke persoonlijke problemen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat groepsprogramma’s weinig tot geen effect hebben, terwijl de individuele CGT met probleemformulering juist zeer effectief is. Het is dus niet zo dat groeps CGT bij psychose als een vorm van CGT beschouwd kan worden. Lees de onderbouwing….


UHR, PQ-16

Hoe ga ik om met de uitslag van PQ 16? Wat zeg ik tegen een client die hier hoog op scoort?

Lees het hier!