De Stichting Cognitie en Psychose zet zich onder andere in voor beter onderwijs over psychotische stoornissen. Al vele jaren is er een groep van docenten die binnen de BIG opleidingen les geven over psychotische stoornissen.

Veel van deze docenten zijn nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe behandelmethodieken. Het netwerk is begonnen binnen de GZ opleidingen, maar krijgt nu ook vorm binnen de KP en PT opleidingen. Door middel van onderling contact en het uitwisselen van informatie streven we ernaar om een zo actueel mogelijk beeld te geven. Iedereen uit deze pool kan gebruik maken van lesmateriaal dat binnen de groep ontwikkeld is. Hierdoor is het ook voor jonge en minder ervaren docenten goed haalbaar om ervaring op te doen met het geven van les.

In het voorjaar 2013 werd de eerste Werk Conferentie Psychose gehouden. Een weekend lang werkte 11 docenten aan lesmateriaal voor de verschillende opleidingen. Dit resulteerde in een nieuw 4- en 2-daags lesprogramma, inclusief filmmateriaal en powerpoints.

Op dit moment bestaat het netwerk uit zo’n 16 docenten. Zij geven oa les binnen de GZ opleidingen van Utrecht, Leiden, Groningen, Arnhem, Zwolle en Amsterdam.

Het netwerk staat open voor nieuwe mensen die werken met psychotische patiënten en daar les over willen geven. Wij staan hen graag met raad en daad terzijde.

Het netwerk van docenten wordt gecoördineerd door Tonnie Staring. Heeft u interesse om toe te treden tot deze pool of heeft u behoeften aan docenten op het gebied van psychotische stoornissen, neem dan contact op met Tonnie Staring (info@gedachtenuitpluizen.nl).