Cognitive Therapy Scale for Psychosis

De schaal meet de mate van getrouwheid aan de therapieprincipes van cognitieve gedragstherapie bij psychose. De psychometrische kwaliteiten staan vermeld in Haddock et al. Behavioural and Cognitive Psychotherapy 2001, 29(2), 221 ev. Deze publicatie heeft vreemd genoeg geen PUBMED referentie.