In de dagelijkse praktijk worden veel meetinstrumenten gebruikt. Veel gebruikte tests die ook nog eens ‘public domein’ zijn hebben we hier verzameld. Mist u een bepaalde lijst? Gaat er iets fout? Heeft u een prachtig artikel wat over dit meetinstrument gaat? Heeft u een scoringsprogrammaatje? Wij vernemen het graag, zodat wij dit verder kunnen verspreiden.


Psychose, algemeen

Vroegdetectie

Stemmen horen

Wanen

Trauma

Outcome

Inzicht

OverigPsychose, algemeen

BPRS score Excel

De BPRS is een veel gebruikte lijst. Via de link kunt u hem vinden. Wij hebben hier een score Excel sheet voor u.

Pictogram
BPRS score formulier Excel
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


PANNS score Excel

TOP↑

De PANNS is een veel gebruikte lijst. Via de link kunt u hem vinden. Wij hebben hier een score Excel sheet voor u.

Pictogram
PANNS score formulier Excel
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...Vroegdetectie

CAARMS Comprehensive Assessment of At Risk Mental State

TOP↑

Dit gestructureerd interview is een onderzoeksinstrument dat nog niet rijp is voor gebruik in de reguliere zorg. Het bepaalt of iemand psychotisch is of een ultrahoog risico heeft om psychotisch te worden in de nabije toekomst. De PDF CAARMS Beslisregels geeft informatie over het gebruik. Wij adviseren sterk een training te volgens alvorens de CAARMS regulier in te gaan zetten. Training in het gebruik kan aangevraagd worden door ons te mailen op info@gedachtenuitpluizen.nlBekijk de publicatie

Pictogram
CAARMS Comprehensive Assessment of At Risk Mental State
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
CAARMS Beslisregels
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


PQ 16: Ervaringenlijst 16 items

TOP↑

De schaal meet bijzondere ervaringen en gedachten die kunnen wijzen op een hoog risico voor psychose in de toekomst. Score van zes of meer wordt momenteel als indicatie gebruikt om de CAARMS af te nemen voor verder onderzoek. Geschikt voor 15+
Bekijk de publicatie

Pictogram
PQ-16 Ervaringenlijst
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
PQ-16: Adolescenten versie en andere talen
Pictogram
PQ-16 Adolescenten
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
PQ-16 Arabisch
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
PQ-16 German
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
PQ-16 Swedish
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
PQ-16 Portuegese
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
PQ-16 Mandarin Chinese
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
PQ-16 English
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
PQ-16 French
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
PQ-16 Indonesisch
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
PQ-16 Italian
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
PQ-16 Slowaaks
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
PQ-16 Servisch
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
PQ-16 Turks
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
PQ-16 Pools
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
PQ-16 Russisch
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...

TOPStemmen horen

Voice Power Differential Scale

TOP↑

De schaal meet het machtsverschil tussen de stemmen en de stemmenhoorder.
Bekijk de publicatie

Pictogram
Voice Power Differential Scale


VOS-R-ADD

Beliefs about Voices Questionnaire – Revised

TOP↑

De VOS-R-ADD omvat de Vragenlijst Opvattingen over Stemmen (VOS-R) (items 1 t/m 26 en 40 t/m 48), aangevuld met 20 nieuwe items (items 27 t/m 39 en 49 t/m 55)

Deze lijst meet vijf aspecten van auditieve hallucinaties: kwaadwillendheid, goedwillendheid en macht van de stemmen, de betrokkenheid bij en de weerstand tegen stemmen.
Bekijk de publicatie

Pictogram
Beliefs about Voices Questionnaire (VOS-R Add)
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


PSYRATS – Psychotic SYmptom RATing Scale

TOP↑

De schaal meet verschillende aspecten van wanen en hallucinaties, zoals de interpretatie, de lijdensdruk en de fysieke karakteristieken van stemmen.
Bekijk de publicatie

Pictogram
Psyrats
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


Stemmen Impact Schaal (SIS)

TOP↑

Zoals de naam al zegt meet deze lijst de impact van het horen van stemmen.

Pictogram
Stemmen Impact Schaal (SIS)
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


Social Comparison Rating Scale To Voices

TOP↑

De schaal meet hoe de stemmenhoorder zich vergelijkt met de stemmen Oorspronkelijk gepubliceerd: Birchwood., Meaden, Trower, Gilbert, (2002). Shame, humiliation, and entrapment in psychosis. A social rank theory approach to cognitive intervention with voices and delusions. In: Morrison, A.P.(Editor) Casebook of Cognitive Therapy for Psychosis, page 108-131, Brunner-Routledge. Nederlandse bewerking: Klaas de Boer en Mark van der Gaag (2004)

Pictogram
Social Comparison Rating Scale To Voices
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...Wanen

R-GPTS

TOP↑

De GPTS is herzien en is nu korter en beter. A-totaalscore (sociale betrekking) gaat van 0 tot 32. B-totaalscore (achtervolging) gaat van 0 tot 40. Een score van 18 of hoger op die laatste schaal wijst op klinische niveaus van paranoia.

Samen genomen zijn dit de categoriën:

  • A-score: 0-9 (gemiddeld), 10-15 (verhoogd), 16-20 (matige ernst), 21-24 (ernstig), 25 en hoger (zeer ernstig).
  • B-score: 0-5 (gemiddeld), 6-10 (verhoogd), 11-17 (matige ernst), 18-27 (ernstig), 28 en hoger (zeer ernstig).”
Pictogram
R-GPTS
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...

Download het artikel van Freeman over deze lijst

Pictogram
R-GPTS Artikel Freeman

GPTS

TOP↑

De lijst meet betrekkings ideeën en achtervolgings ideeën en kan gebruikt worden in de bevolking en met patiënten. Zover ons bekend is er geen handleiding beschikbaar. De GPTS tel je gewoon op. In de paper zie je de scores per item. We gebruiken hem als pre-post maat en er bestaan geen normen. Als ie lager wordt is de paranoia verminderd.

Bekijk de publicatie

Pictogram
GPTS Green Persecutory Thoughts Scales
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Tevens in het Engels
Pictogram
Green Paranoid Thought Scales (GPTS) Engels
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Of download artikel
Pictogram
GPTS Green
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


The Persecutory Ideation Questionnaire / Achterdocht vragenlijst

TOP↑

De lijst meet achterdochtige gedachten.
Bekijk de publicatie

Pictogram
The Persecutory Ideation Questionnaire / Achterdocht vragenlijst
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


Safety-Behaviours Questionnaire – Persecutory Delusions

TOP↑

De lijst meet allerhande vermijdingsgedrag als gevolg van een paranoïde waan. De SBQ-PD is niet goed te scoren, ook niet als je de scoring doorneemt uit het artikel.

In de praktijk gebruiken wij de eerste tien lokatie en gebeurtenissen en of die wel off niet vermeden worden. De volgende vragen geven wel een goede klinische indruk waar de problemen zich het meest voordoen en welke safety behaviours dan gebruikt worden.

Bekijk de publicatie

Of download artikel

Pictogram
Safety Behaviours Questionnaire – Persecutory Delusions
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


SSPS State Social Paranoia Scale

TOP↑

Dit is een zeer korte zelf-invullijst voor paranoia / overmatige achterdocht. Twee aspecten van paranoia worden gemeten: beleefde dreiging en kwade bedoelingen van anderen. Hij is goed betrouwbaar alsook valide gebleken in Engeland, doch nog niet heel veel in klinische groepen gebruikt.

Pictogram
SSPS State Sociale Paranoia Scale
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
Artikel Freeman SSPS
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...Trauma

Screener T.TIP

TOP↑

Deze screener is te gebruiken om die patiënten te selecteren die in aanmerking komen voor nader onderzoek naar PTSS. Deze lijst is in het T.TIP onderzoek gebruikt.In de lijst is de TSQ opgenomen.

Pictogram
TSQ TTIP instructie
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
Screener TTIP
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...

Deze checklist bevat een lijst van veel voorkomende traumatische en stresserende ervaringen.

Screener T.TIP

TOP↑

Pictogram
TALE checklist
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...

PTCI

TOP↑

The Posttraumatic Cognitions Inventory

Wanneer traumagerelateerde cognities in kaart worden gebracht en opgenomen worden in de individuele probleemformulering kan de behandeling hierop worden toegesneden. Door de posttraumatische cognities herhaaldelijk te meten kan de behandeling ook worden geevalueerd. De PTCI is een instrument dat zich hier uitstekend voor leent.

Pictogram
PTCI
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
PTCI-scoring
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


Outcome

Angst voor terugval (FORSE)

TOP↑

De ‘angst voor terugval’ lijst is de Nederlandse vertaling van de Fear Of Recurrence ScalE (FORSE). Hij meet niet alleen angst voor terugval, maar ook veranderd (scherper) bewustzijn en intrusieve gedachten. Hogere scores betekenen meer angst voor terugval en ook meer signalen van ontregeling. Lagere scores passen bij beter emotioneel herstel. Een hoge score voorspelt bovendien dat een terugval iets dichterbij kan zijn.
Bekijk de publicatie

Pictogram
Angst voor terugval (FORSE)


Beck Cognitive Insight Scale

TOP↑

Deze schaal meet zelfreflectie en overmatig zelfvertrouwen bij de interpretatie van de eigen ervaringen. De schaal voorspelt mogelijk succes van cognitief gedragstherapeutische behandeling van psychose. Bekijk de publicatie

Pictogram
Beck Cognitive Insight Scale


Birchwood Psychosis Insight Scale

TOP↑

Deze schaal meet zelfreflectie en overmatig zelfvertrouwen bij de interpretatie van de eigen ervaringen. De schaal voorspelt mogelijk succes van cognitief gedragstherapeutische behandeling van psychose. Bekijk de publicatie

Pictogram
Birchwood Psychosis Insight Scale


Recovery Style Questionnaire

TOP↑

De vragenlijst meet de herstelstijl van de patient. Deze kan meer integrerend dan wel toedoekken zijn (‘sealing over’). Vragenlijst en uitgebreide scoringinstructies. . Bekijk de publicatie

Pictogram
Recovery Style Questionnaire


The Health of the Nations Outcomes Scale (HONOS)

TOP↑

De schaal meet globale aspecten van het symptomatisch en sociaal functioneren van psychiatrisch patiënten. De subschalen zijn: hyperactief en agressief gedrag, zelfverwonding, middelengebruik, cognitieve problemen, lichamelijk problemen, hallucinaties en wanen, depressie, sociale contacten, ADL, woonomstandigheden, beroep en vrije tijd vaardigheden. Bekijk de publicatie

Pictogram
The Health of the Nations Outcomes Scale


Zelfwaarderingslijst

TOP↑

De lijst meet positieve zelfwaardering en negatieve zelfwaardering in twee schalen met elk 10 items. De schaal is gevalideerd op mensen met schizofrenie. Er zijn ons geen normscores bekend. Wel is er een factor analyse. Bekijk de publicatie

Pictogram
Zelfwaarderingslijst (self esteem)


The Social Functioning Scale

TOP↑

De schaal meet het sociaal functioneren van patiënten met schizofrenie op een zevental subdomeinen. Bekijk de publicatie

Pictogram
The Social Functioning Scale


Personal and Social Performance Scale

TOP↑

NB: Dit is niet de SOFAS die in de CAARMS gebruikt word.

De schaal meet het sociaal en persoonlijk functioneren op een 4 gebieden.

Pictogram
Personal and Social Performance Scale
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...

Bekijk de publicatie


REHAB

TOP↑

De REHAB schaal meet psychiatrische invaliditeit en heeft subschalen voor afwijkend gedrag, sociale activiteiten, taalgebruik en zelfverzorging.

Pictogram
REHAB
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...Overig

Korte Schaal voor Negatieve Symptomen (KSNS)

TOP↑

De schaal meet het huidige niveau van negatieve symptomen bij een psychotische stoornis. Hij bestaat uit dertien items, verdeeld over zes subschalen: anhedonie, gebrek aan normale lijdensdruk, asocialiteit, avolitie, vervlakt affect, en alogie. Zowel gedrag als subjectieve beleving en negatieve verwachtingen zijn erin opgenomen. Betreft een gestructureerd interview

Bij gebruik voor onderzoek of trainingen: aub het bijgevoegde registratieformulier invullen voor de oorspronkelijke auteurs van de schaal.Overleg even met ons!

Pictogram
KSNS Registration form
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...

Mocht u een commerciële activiteit hiermee willen uitvoeren of een gerandomiseerde trial, dan dient u een licentie hiervoor aan te vragen bij de oorspronkelijke auteurs. Wij kunnen u in contact brengen.

Bekijk de publicatie

In tijdschrift GZ-psychologie 2020-1 stond een mooi artikel over de KSNS

Pictogram
KSNS Psychodiagnostiek artikel
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
KSNS score formulier Excel
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...

TOP↑


Meta Cognitions Questionnaire – short form

TOP↑

De schaal meet overtuigingen over de betrouwbaarheid en adequaatheid van het eigen cognitieve apparaat. Dertig items meten vijf factoren: cognitief zelfvertrouwen, positieve opvattingen over piekeren, cognitief zelfbewustzijn, negatieve overtuigingen over de controleerbaarheid en gevaarlijkheid van gedachten, en overtuigingen over de noodzaak de eigen gedachten te controleren. Bekijk de publicatie

Pictogram
Meta Cognitions Questionnaire – short form
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


DACOBS

TOP↑

De Davos Assessment of Cognitive Biases Scale (DACOBS) is een instrument met zeven subschalen. Uit factor-analyse komen zeven factoren: overhaast conclusies trekken, opvattingen-inflexibiliteit, selectieve aandacht voor gevaar, externe attributie bias, sociale cognitie beperkingen, subjectieve cognitieve beperkingen, en veiligheidsgedrag. Zie hier voor de pubmed-referentie: Bekijk de publicatie

Zover ons bekend is er geen handleiding beschikbaar. Normering treft u aan in bovengenoemd artikel.

Pictogram
DACOBS NL
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
DACOBS Eng
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
Dacobs Pools
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
DACOBS Italiaans
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
DACOBS Duits
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...
Pictogram
DACOBS Spaans
U moet ingelogd zijn om dit bestand te mogen downloaden...


CTS-RP Psychose (Cognitive Therapy Scale)

TOP↑

De schaal meet de mate van getrouwheid aan de therapieprincipes van cognitieve gedragstherapie bij psychose. De psychometrische kwaliteiten staan vermeld in Haddock et al. Behavioural and Cognitive Psychotherapy 2001, 29(2), 221 ev. Deze publicatie heeft vreemd genoeg geen PUBMED referentie.

Pictogram
CTS-RP-Handleiding

De Handleiding

Pictogram
CTS-RP-Handleiding

Scoreblad

Pictogram
CTS-RP-Scoreblad