Meta Cognitions Questionnaire – short form

De schaal meet overtuigingen over de betrouwbaarheid en adequaatheid van het eigen cognitieve apparaat. Dertig items meten vijf factoren: cognitief zelfvertrouwen, positieve opvattingen over piekeren, cognitief zelfbewustzijn, negatieve overtuigingen over de controleerbaarheid en gevaarlijkheid van gedachten, en overtuigingen over de noodzaak de eigen gedachten te controleren. Bekijk de publicatie

 

 


DACOBS

De Davos Assessment of COgnitive Biases Scale (DACOBS) is een instrument met zeven subschalen. Uit factor-analyse komen zeven factoren: overhaast conclusies trekken, opvattingen-inflexibiliteit, selectieve aandacht voor gevaar, externe attributie bias, sociale cognitie beperkingen, subjectieve cognitieve beperkingen, en veiligheidsgedrag. Zie hier voor de pubmed-referentie: Bekijk de publicatie

Zover ons bekend is er geen handleiding beschikbaar. Normering treft u aan in bovengenoemd artikel.