The Health of the Nations Outcomes Scale

De schaal meet globale aspecten van het symptomatisch en sociaal functioneren van psychiatrisch patiënten. De subschalen zijn: hyperactief en agressief gedrag, zelfverwonding, middelengebruik, cognitieve problemen, lichamelijk problemen, hallucinaties en wanen, depressie, sociale contacten, ADL, woonomstandigheden, beroep en vrije tijd vaardigheden. Bekijk de publicatie


Zelfwaarderingslijst (self esteem)

De lijst meet positieve zelfwaardering en negatieve zelfwaardering in twee schalen met elk 10 items. De schaal is gevalideerd op mensen met schizofrenie. Er zijn ons geen normscores bekend. Wel is er een factor analyse. Bekijk de publicatie


The Social Functioning Scale

De schaal meet het sociaal functioneren van patiënten met schizofrenie op een zevental subdomeinen. Bekijk de publicatie


Personal and Social Performance Scale

De schaal meet het sociaal en persoonlijk functioneren op een 4 gebieden.

Bekijk de publicatie


REHAB

De REHAB schaal meet psychiatrische invaliditeit en heeft subschalen voor afwijkend gedrag, sociale activiteiten, taalgebruik en zelfverzorging.