Andere lokatie!

Gebrekkig ziekte-inzicht in CGt bij lichamelijke preoccupaties, transdiagnostisch bekeken

>> direct aanmelden
Datum: 12 oktober 2016
Tijd: 9.30 – 17.00 uur
Locatie: Aristo, Utrecht Lunetten
Organisator: secties psychoses, eetstoornissen en obesitas en somatiek en somatoforme stoornissen
Omschrijving

Ken je een patiënte met het idee te dik te zijn terwijl ze nog maar 50kg weegt? Of ken je iemand die welhaast waanachtig omgaat met het idee dat zijn oren te groot zouden zijn? Heb je wel eens een patiënte ontmoet die vindt dat een enge parasiet haar lichaam geïnfecteerd heeft? Of behandelde je wel eens iemand voor het idee dat hij ontzettend stonk? Er zijn ook mensen die zo bang zijn om een onderdeel van hun lichaam te verliezen, dat ze om dit te hanteren allerlei dwangrituelen en herhaalgedrag vertonen. En er zijn patiënten die geheel opgaan in hun pijnklachten of in de overtuiging dat ze iets een dodelijke ziekte onder de leden hebben.

Deze patiënten hebben weliswaar andere DSM stoornissen, maar de overeenkomst is de preoccupatie met iets lichamelijks. Bovendien hebben ze vaak weinig besef of inzicht in de psychische kant van hun probleem. Hoe pakken we dit aan met cognitieve gedragstherapie?

Op 12 oktober organiseert de sectie psychoses van de VGCt, in samenwerking met zowel de sectie eetstoornissen en obesitas als sectie somatiek en somatoforme stoornissen, deze dag over CGT bij vreemde lichamelijke belevingen. Centraal staat het vraagstuk:

Hoe gaan we om met het gebrekkige ziekte-inzicht dat als een trans-diagnostisch fenomeen voorkomt bij verschillende lichamelijke preoccupaties?

Uit verschillende secties zijn gedragstherapeuten samengebracht om hier met jou over na te denken. Sprekers en workshopgevers zijn David van den Berg, Theo Bouman, Patrick Kemperman, Sandra Mulkens, Yanda van Rood en Henny Visser. Naast dat ze hun modellen presenteren, komen de kwesties in de workshop terug n.a.v. casuïstiek. We eindigen de dag met een poging om het geleerde samen te brengen.

Programma

09.30 uur

Ontvangst en koffie/thee

10.00 uur

Welkom en inleiding gebrekkig ziekte-inzicht

Dr. Tonnie Staring

10.15 uur

Omgang met gebrekkig ziekte-inzicht in CGT bij wanen – Gedachten Uitpluizen model

Drs. David van den Berg

10.45 uur

Omgang met gebrekkig ziekte-inzicht in CGT bij somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) – het Gevolgenmodel

Dr. Yanda van Rood

11.15 uur

Pauze

11.30 uur

Omgang met gebrekkig ziekte-inzicht in CGT bij lichaams-gerelateerde OCD

Dr. Henny Visser

12.00 uur

Omgang met gebrekkig ziekte-inzicht in CGT bij Body Dysmorphic Disorder

Prof. Dr. Theo Bouman

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Omgang met gebrekkig ziekte-inzicht in CGT bij eetstoornissen

Dr. Sandra Mulkens en drs. Marije van Yperen

14.00 uur

Omgang met gebrekkig ziekte-inzicht in CGT bij parasietenwaan

Dr. Patrick Kemperman en Dr. Tonnie Staring

14.30 uur

Pauze

15.00 uur

Workshops – Het middagprogramma bestaat uit één workshopronde waarin telkens twee lezinggevers op hun manier aan de slag gaan met een casus. Op het inschrijfformulier kun je aangeven naar welke workshop jouw voorkeur uitgaat. Inschrijvingen zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

1. Theo Bouman en Henny Visser: casus BDD en OCD

2. Yanda van Rood en Patrick Kemperman: casus SOLK en parasietenwaan

3. Sandra Mulkens en David van den Berg: casus eetstoornissen en wanen

16.30 uur

Plenair dialoog met de sprekers: tot een geïntegreerd model?

Drs. Berber vd Vleugel

17.00 uur

Afsluiting met aansluitend borrel

Praktische informatie
Kosten voor deelname aan het symposium zijn €140,- voor leden en €190,- voor niet-leden.
Accreditatie wordt aangevraagd bij de VGCt en FGzPt

>> direct aanmelden