Tineke van de Linden heeft ook onderzoek gedaan naar EMDR bij stemmen. Zij heeft een pilot gedaan bij tien patiënten met schizofrenie in behandeling bij een FACT-team. Mensen met PTSS mochten niet meedoen, maar veel cliënten waren wel forse getraumatiseerd. Het doel van de pilot studie was om te zien of EMDR de last van stemmen wellicht kan verminderen.

Het onderzoek hanteerde een multiple baseline design. Patiënten werden over een langere periode wekelijks gemeten. De duur van de baseline meting wisselde tussen 6 en 10 weken, de behandelfase was 10 weken en de nameting 5 weken. Patiënten kregen in de behandelfase twee sessies casusconceptualisatie en maximaal 8 sessies van 90 minuten EMDR. Zeven patiënten waren vaak genoeg gezien en konden worden meegenomen in de analyses.

Wekelijks werden de AHRS (een lijst voor auditieve hallucinaties), de VPDS (een lijst voor waargenomen macht van de stemmen) en een door onderzoekers opgestelde vragenlijst over cognities in relatie tot de stemmen (CRV) afgenomen. Er werd geen significant verschil gevonden tussen de voor- en nameting op deze maten. De trends van alle maten – met uitzondering van de luidheid van de stemmen – waren wel in de goede richting. Er werd ook gekeken naar depressie, zelfbeeld, opvattingen over stemmen, algemene psychopathologie en positieve en negatieve symptomen (pre-, post- en follow-up na 4 maanden). Hier kwam over het algemeen eenzelfde trend naar voren. Alleen voor de Beck’s Depression Inventory was het verschil significant.

Opvallend is dat de positieve trend ook werd waargenomen bij cliënten met een zeer gebrekkige realiteitstoetsing, bij wie cognitieve gedragstherapie (CGT) moeilijk leek. De conclusie is dat EMDR op basis van klinische indrukken en trends een interventie is die misschien iets kan toevoegen aan de behandeling van auditieve visuele hallucinaties, maar dat dit in deze pilot nog onvoldoende kon worden aangetoond.