Dit protocol treft u niet aan in het Gedachten Uitpluizen boek. Het Protocol is gewoon gratis te downloaden evenals alle formulieren en informatie.

De protocollaire behandeling ‘Sterker dan je Stemmen’ is bedoeld als een leidraad voor een training op maat (personalized medicine) voor kinderen en adolescenten (hierna ‘jongeren’), die last hebben van auditieve verbale hallucinaties (AVH) – ‘stemmen horen’. Uitgangspunt van dit protocol is om de coping ten aanzien van stemmen horen te vergroten om zo de invloed van het horen van stemmen en gepaarde lijdensdruk te verminderen, waarbij mogelijk ook het stemmen horen zelf afneemt of zelfs verdwijnt. De kerngedachte is dat de jongere Sterker dan zijn Stemmen is.

Dit protocol is tot stand gekomen door de samenwerking van behandelaren en onderzoekers met ruime kennis en ervaring met (het ontwikkelen van) behandelingen bij volwassenen die stemmen horen (dr. Tonnie Staring en prof. dr. I. Sommer, oa. behandeling en kennis vanuit de stichting Gedachten Uitpluizen en de oprichting van Stemmenpoli van het UMC Utrecht) en bij jongeren die stemmen horen (dr. Kim van Slobbe-Maijer en dr. S Palmen, oa. de oprichting van de module Stemmen Horen Jeugd van het UMC Utrecht).

Uitgangspunten

Wat is het doel van dit behandelprotocol?
Sterker dan je Stemmen is een gedragstherapeutisch protocol. Het doel is om de coping ten aanzien van stemmen horen te versterken en daarmee het gevoel van controle over de stemmen te vergroten. Hierdoor wordt doorgaans de impact van stemmen horen en lijdensdruk minder. Soms neemt het stemmen horen ook af of verdwijnt helemaal.

Wat is de visie van dit protocol?
De attitude is er een van normaliseren. We gaan er vanuit dat ‘stemmen’ een product zijn van je eigen hersenen. De meeste jongeren, die last hebben van stemmen horen ervaren dit niet als iets vanuit hun eigen hersenen. Hierdoor lijken stemmen iets ‘machtigs’ en ervaren ze weinig controle. Ook ervaren ze daardoor weinig controle over het gedrag dat daaruit voortkomt, zoals luisteren naar de stemmen, opdrachten uitvoeren of terugtrekken. Kennis wat stemmen horen eigenlijk is (je hersenen die iets doen wat ze niet moeten doen) en het ervaren van controle door de Sterke Trucs in het protocol geven jongeren het gevoel van controle terug; zij zijn de baas over wat er in hun hersenen gebeurt of in ieder geval hoe ze daarmee om gaan. Dat betekent dat de inhoud van het stemmen horen weliswaar in kaart wordt gebracht, maar de therapeutische interventies zich hierna niet richten op het uitdiepen of exploreren van de betekenis van de inhoud. Het risico daarvan is namelijk dat er juist waarde en invloed wordt toegekend aan de stemmen terwijl de boodschap simpel is ‘je hersenen doen dingen die ze niet moeten doen en jij kan weer de baas worden om daar goed mee om te gaan’.